Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Warszawie
Ilustracja
Odznaka WSzW w Warszawie[1]
Historia
Państwo

 Polska

Tradycje
Święto

27 października[2]

Organizacja
Dyslokacja

Warszawa

Rodzaj wojsk

Administracja wojskowa

Podległość

Sztab Generalny Wojska Polskiego

Strona internetowa
Siedziba WSzW przy ul. Winnickiej 1

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie - terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej na obszarze województwa mazowieckiego[3]

WSzW w Warszawie podlega Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego[4]. Jego siedziba mieści się przy ul. Winnickiej 1 w Warszawie.

Zadania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe zadania WSzW to[5]:

 • wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138);
 • zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie;
 • koordynowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji);
 • organizowanie szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w tym przed ich powołaniem do czynnej służby wojskowej w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy;
 • gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa- -gospodarza oraz planowanie użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;
 • koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów i gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego, wojennego oraz Narodowych Sił Rezerwowych;
 • osobowe zaspokojenie potrzeb uzupełnieniowych jednostek wojskowych;
 • planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;
 • administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony;
Zasięg terytorialny
Teren administrowany przez WSzW w Warszawie[6]
 • uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym pełnienie roli właściwego organu wojskowego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.
WKU Ciechanów (2019)
WKU Ciechanów (2019)

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 7 grudnia 1998 roku oraz zarządzenia nr 129/Org. Ministra Obrony Narodowej z 29 grudnia 1998 roku przemianowano regionalne sztaby wojskowe na wojewódzkie sztaby wojskowe (WSzW), którym ustalono zasięg terytorialny w obrębie województwa. WSzW w Warszawie podporządkowano 20 wojskowych komend uzupełnień (WKU): Ciechanów, Garwolin, Grójec, Kozienice, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Otwock, Płock, Pruszków, Radom, Siedlce i Wyszków oraz sześć warszawskich – Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście i Żoliborz.

W związku z prowadzoną restrukturyzacją wojska, w 2002 roku wszedł w życie nowy etat WSzW, zmieniający jego strukturę wewnętrzną i zmniejszający liczbę kadry zawodowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 16 maja 2002 roku Szefowi WSzW w Warszawie podlegało 17 WKU na obszarze województwa mazowieckiego (rozformowano 3 WKU w: Mławie, Otwocku i Pruszkowie).

Następnie Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 4 marca 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego od dnia 1 stycznia 2011 roku funkcjonuje i podlega Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Warszawie 12 Wojskowych Komend Uzupełnień[5]:

 • WKU Ciechanów,
 • WKU Garwolin,
 • WKU Mińsk Mazowiecki,
 • WKU Ostrołęka,
 • WKU Płock,
 • WKU Radom,
 • WKU Siedlce,
 • WKU Warszawa Mokotów,
 • WKU Warszawa Ochota,
 • WKU Warszawa Praga,
 • WKU Warszawa Śródmieście,
 • WKU Wyszków.

Rozformowano 6 WKU: Grójec, Kozienice, Nowy Dwór Mazowiecki, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz i sformowano 1 WKU Warszawa - Praga.

Szefowie WSzW[edytuj | edytuj kod]

szefami WSzW byli[6]:

 • gen. bryg. Jan Drzewiecki (I 1963 - VIII 1968),
 • gen. bryg. Józef Dziadura (IX 1968 - X 1972),
 • płk Mieczysław Turkiewicz (X 1972 - VII 1975),
 • płk Marian Popiołek (VII 1975 - VII 1984),
 • gen. bryg. Edward Dysko (VII 1984 - VI 1990),
 • gen. bryg. Tadeusz Kojder (VI 1990 - VI 1991),
 • cz. p.o. płk dypl. Józef Szczepaniak (VI 1991 - IX 1991),
 • płk dypl. Alfons Kupis (IX 1992 - IV 1993),
 • cz.p.o. płk dypl. Józef Szczepaniak (IV 1993 - XII 1994),
 • płk dypl. Aleksander Gruszeczka (XII 1994 - V 1997),
 • gen. bryg. Zbigniew Lewandowski (V 1997 - IV 2002),
 • gen. bryg. Włodzimierz Zieliński (V 2002 - XI 2004),
 • cz.p.o. płk dypl. Gwidon Karolak (XI 2004 - IX 2005),
 • gen. bryg. Ryszard Jabłoński (IX 2005 - II 2007),
 • gen. bryg. Ryszard Gruszka (II 2007 - VIII 2007),
 • płk dr Roman Ćwikliński (XII 2007 - XII 2011),
 • płk dr Dariusz Kuleta (I 2012 - XII 2016),
 • cz.p.o. ppłk dypl. Kazimierz Mączka (XII 2016 - II 2018),
 • płk dr Zdzisław Małkowski (od III 2018)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Decyzja Nr 191/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
 2. Zarządzenie Nr 110 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5.10.2012 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych RP.
 3. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)
 4. Decyzja Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
 5. a b Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 poz. 626)
 6. a b Oficjalna strona WSzW w Warszawie

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]