Przejdź do zawartości

Zaburzenia myślenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zaburzenia myślenia (zaburzenia myślenia, mowy i porozumiewania się, ang. thought disorders) – pojęcie stosowane w psychiatrii określające grupę zróżnicowanych objawów psychopatologicznych, które wyrażają się zakłóceniami myśli i wypowiedzi w różnych ich aspektach, prowadząc do ich nieadekwatności, bezproduktywności lub niekomunikatywności. Zaburzenia myślenia tradycyjne dzielone są na zaburzenia treści myślenia i zaburzenia formy myślenia, zaś te ostatnie dzielone są na zaburzenia toku myślenia oraz zaburzenia struktury i funkcji myślenia[1][2].

Należy podkreślić, że "zaburzenia myślenia" nie są jednostką nozologiczną, ani też grupą jednostek nozologicznych, jak sugerowałoby to użycie terminu "zaburzenie". Zaburzenia myślenia, jako grupa objawów, mogą występować w przebiegu wielu różnych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń psychotycznych lub zaburzeń afektywnych[1][2].

Klasyfikacja zaburzeń myślenia

[edytuj | edytuj kod]

Do zaburzeń treści myślenia należą[1][2]:

W piśmiennictwie anglosaskim odpowiednikiem zaburzeń formy myślenia są terminy formal thought disorder, disturbances of form of thinking, rzadziej disturbances of course of thought process. Wśród zaburzeń formy myślenia wyróżnia się dwie obszerne grupy objawów[1][2]:

Do zaburzeń toku myślenia należą[1][2]:

Do zaburzeń struktury i funkcji myślenia należą[1][2]:

Niekiedy do grupy zaburzeń struktury i funkcji myślenia zalicza się także afazjęneurologiczny objaw uszkodzenia mózgu. Należy także zaznaczyć, że zakresy znaczeniowe niektórych z wymienionych terminów (określających poszczególne rodzaje zaburzeń struktury i funkcji myślenia) zachodzą na siebie, a ich zakresy znaczeniowe nie są ściśle określone. Tym niemniej, są one użyteczne, ponieważ w praktyce leczniczej pozwalają na dokładniejsze opisanie obrazu chorobowego zaburzeń psychicznych i ułatwiają przeprowadzenie diagnostyki różnicowej[1][2].

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. a b c d e f g Janusz Rybakowski, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka (red.): Psychiatria. T. 1: Podstawy psychiatrii.. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010, s. 327–338. ISBN 978-83-7609-102-0.
  2. a b c d e f g Adam Bilikiewicz: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 66–72. ISBN 83-200-3388-8.