Zabytki Gniezna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Katedra Gnieźnieńska
Kościół św. Wawrzyńca
Kościół św. Krzyża
Drzwi Gnieźnieńskie
Stary Ratusz
Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"

Lista zabytków Gniezna chronionych prawnie[1]:

 • założenie urbanistyczne
 • Archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP, ul. kanc. J. Łaskiego, 2. poł. XIV, XVII, XVIII,
 • Kościół pw. św. Jerzego, ul. Kolegiaty, XIII w., 1615, 1782,
 • Kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. kard. St. Wyszyńskiego, z 1. ćwierćwiecza XV, 1613, 1811,
 • Kościół pw. Świętej Trójcy – Fara, ul. Farna 6, 1420, 1613-XX,
 • Kościół pw. św. Wawrzyńca, ul. Św. Wawrzyńca z 1. połowy XV, 1896, 1935,
 • Zespół klasztorny bożogrobców, ul. św. Jana, poł. XIV, XVI, XX obejmujący kościół rektorski pw. św. Jana oraz klasztor (obecnie szkoła specjalna),
 • Zespół klasztorny franciszkanów, obejmujący kościół pw. NMP i św. Antoniego, XIII, XVIII, 1930 oraz klasztor z początku XV wieku, przebudowany w 2. połowie XVIII wieku
 • kościół pw. NMP Królowej Polski (dawniej ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki garnizonowy, 1838-97
 • Zespół cmentarza pw. Świętej Trójcy, ul. Witkowska, nr rej.: 2122/A z 24.03.1987: obejmujący cmentarz z 1906 i kaplicę z 1912, dom grabarza z 1913, ogrodzenie z bramą z 1910
 • Zespół cmentarza św. Piotra, ul. Kłeckoska, 1833, obejmujący cmentarz, katakumby, kościół śś. Piotra i Pawła z 1780 (cmentarny, filialny)
 • Zespół cmentarza pw. Świętego Krzyża, ul. Żabia, obejmujący cmentarz z początku XIX wieku, katakumby z XIX wieku, bramę z 1804, 1917 roku,
 • kościół pw. Świętego Krzyża, cmentarny, obecnie filialny Parafii Katedralnej, 1834-35,
 • cmentarz szpitala psychiatrycznego z 1894, z kaplicą grobową rodziny Piotrowskich z 1935, obecnie parafialny Parafii bł. Michała Kozala
 • Ratusz, 1830, 1899, 1916, obecnie Urząd Stanu Cywilnego
 • dom przy ul. Chrobrego 2 z 1819 roku
 • budynek straży pożarnej przy ul. Chrobrego 22 z początku XX,
 • Miejska Szkoła Przemysłowo-Handlowa, obecnie zespół szkół, ul. Chrobrego 23, 1899-1901,1907 z ogrodzeniem z 1907
 • kamienica z oficyną przy ul. Chrobrego 33 z 1903 roku
 • kamienica z 3 oficynami przy ul. Chrobrego 34 z 1896, 1914
 • zespół poczty z 1890, ul. Pocztowa, obejmujący pocztę, budynek gospodarczy, ogrodzenie z bramą
 • kamienica przy ul. Cierpięgi 7a z 1893 roku
 • dawny hotel „Du Nord” przy ul. Dąbrówki 20 z 1850,
 • dom przy ul. Farnej 8 z połowy XIX,
 • Sąd Ziemski i Okręgowy z 1870, ul. Franciszkańska 2
 • dom przy ul. Grzybowo 7 z końca XIX,
 • szkoła ludowa św. Jana, obecnie Gimnazjum nr 1 budowana w latach 1901-04,
 • zespół kanonii przy ul. Kolegiaty 1-6 z XVIII wieku
 • zespół starostwa z 1899 roku, obejmujący starostwo, stajnię z wozownią, ogrodzenie murowano-metalowe z bramami, obecnie Urząd Miasta Gniezna
 • kamienica przy ul. Lecha 10 z 1870,
 • willa przy ul. Lecha 11 z 1872,
 • budynek Uniwersytetu Ludowego z parkiem przy ul. Ludwiczaka 20 z lat 1919-20,
 • kanonia przy ul. Łaskiego 1, XVI-XVIII 1961,
 • kanonia przy ul. Łaskiego 1a, szach., XVIII,
 • pałac biskupi przy ul. Łaskiego 2 z 1. połowy XIX, 1928, z drewnianym lamusem z 2. połowy XVIII,
 • kanonia przy ul. Łaskiego 3 z połowy XIX,
 • kanonia przy ul. Łaskiego 5 z 1. połowy XIX, z lamusem,
 • pałac arcybiskupi przy ul. Łaskiego 7 z 1830, 1928, architekt: Stefan Cybichowski
 • kanonia, ul. Łaskiego 9 z 1. połowy XIX,
 • budynek Muzeum Archidiecezjalnego przy ul. Łaskiego 11 zlat 1937-38, z ogrodem, tereny Kolegiat
 • loża masońska z ogrodem przy ul. Łubieńskiego 11 z początku XX wieku,
 • kamienica przy ul. 3 Maja 36 z przełomu XIX/XX,
 • kamienica przy ul. 3 Maja 38 z przełomu XIX/XX,
 • dom przy ul. Mickiewicza 6 z lat 1898-99,
 • budynek Gminy Żydowskiej, obecnie zespół szkół muzycznych przy ul. Mieszka I 20 z 1880 roku,
 • zespół gimnazjum przy ul. Mieszka I 27 budowany w latach 1863, 1884, 1911, obejmujący: budynek szkolny, sala gimnastyczna, ogrodzenie kute
 • pałac przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 z końca XIX wieku,
 • dom, ul. Pstrowskiego 13 z 1922,
 • dom przy ul. Pstrowskiego 14 z 1921,
 • dom przy ul. Pstrowskiego 15 z 1922,
 • dom przy Rynek 3 z początku XIX,
 • dom przy Rynek 5 z 2. połowy XIX,
 • dom przy Rynek 7 z 1. połowy XIX,
 • dom, Rynek 8 z 1. połowy XIX,
 • dom przy Rynek 9, po 1820, XX,
 • dom przy Rynek 10 z 1. połowy XIX,
 • dom przy Rynek 11 z początku XIX,
 • dom przy Rynek 12 z połowy XIX,
 • dom przy Rynek 15 z 1. połowy XIX,
 • dom przy Rynek 19 z 1. połowy XIX,
 • dom przy Rynek 20 z 1. połowy XIX,
 • Prymasowskie Seminarium Duchowne, ul. Seminaryjna 2, 1782-XX,
 • kamienica z oficynami przy placu 21 Stycznia 2 z 1882,
 • kamienica przy placu 21 Stycznia 9, wybudowana 1905-1907,
 • dom przy ul. Tumskiej 1 z 1830,
 • dom przy ul. Tumskiej 2 z 2. ćwierćwiecza XIX,
 • dom przy ul. Tumskiej 3 z 2. ćwierćwiecza XIX,
 • dom przy ul. Tumskiej 4 z 2. ćwierćwiecza XIX,
 • kanonia przy ul. Tumskiej 7/8 z XVII wieku, 1825,
 • dom przy ul. Tumskiej 12 z 2. ćwierćwiecza XIX,
 • dom przy ul. Tumskiej 13 z połowy XIX,
 • dom przy ul. Tumskiej 14 wybudowany po 1820,
 • dom przy ul. Tumskiej 16 z 1. ćwierćwiecza XIX,
 • zespół kamienicy przy ul. Warszawskiej 10, wybudowany po 1874, kamienica z oficynami, budynek gospodarczy, 2 magazyny
 • kamienica z oficynami przy ul. Warszawskiej 27 wybudowana w latach 1894-1905,
 • kamienica przy ul. Warszawskiej 40, 1840, 1913,
 • dom przy ul. św. Wawrzyńca 24 z końca XIX,
 • ochronka – sierociniec przy ul. św. Wojciecha 3 wybudowany w latach 1870-72,
 • budynki w zespole cukrowni „Gniezno”, ul. Wrzesińska 28,
 • budynek administracyjny z 1924, willa właściciela cukrowni z 1883, park przy willi z 1883
 • koszary 12 Regimentu Dragonów, ul. Wrzesińska 43–55 z 1890-94, XX, obejmujący: 6 budynków koszarowych (Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10), kasyno (Nr 9), kuchnia (Nr 7), izba chorych (Nr 34), 3 budynki administracyjne (Nr 6, 8, 12), 5 stajni (Nr 18, 19, 20, 23, 24), 7 bud. magazynowych (Nr 11, 17, 27, 29, 36, 38, 39), ogrodzenie z bramami
 • szkoła ludowa św. Michała, obecnie Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Żwirki i Wigury, wybudowana w latach 1913-15,
 • wieża ciśnień, ul. Żwirki i Wigury, wybudowana po 1880,
 • zespół szpitala psychiatrycznego przy ul. Poznańskiej z końca XIX–XX w. wraz z parkiem i dawną kaplicą szpitalną (obecnie kościół dwuwyznaniowy)

Przypisy