Zarządzanie operacjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarządzanie operacjami – proces, którego celem jest realizowanie działań związanych z utrzymaniem systemów IT.

Kluczowy element stanowią definicje zadań opisane przez zamknięty zbiór atrybutów, m.in.:

 • elementy konfiguracji, których dotyczy zadanie,
 • role, które są odpowiedzialne za realizację zadań,
 • procedury, które opisują metody realizacji zadań,
 • relacje pomiędzy zadaniami,
 • cykliczność realizacji zadań,

a realizacja tak zdefiniowanych zadań gwarantuje świadczenie usługi IT na zadeklarowanym poziomie jakości wynikającym z umów SLA (Service Level Agreement[1]).

Model[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe komponenty wchodzące w skład procesu zarządzania operacjami (zadania realizowane w ramach procesu obejmują swoim zakresem czynności administratorsko-operatorskie).

Model – proces zarządzania operacjami (ITIL)

Opis komponentów procesu zarządzania operacjami[edytuj | edytuj kod]

Role nadzorcze[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem ról nadzorczych jest sprawowania kontroli nad przebiegiem procesu oraz organizowanie zasobów wymaganych do jego realizacji.

Właściciel procesu[edytuj | edytuj kod]

Rola odpowiedzialna za zapewnienie, że proces jest stosowany w organizacji zgodnie z wyznaczonymi i udokumentowanymi celami. W przypadku, kiedy proces nie funkcjonuje prawidłowo odpowiada za identyfikację zmiennych zakłócających oraz wdrożenie stosownych czynności naprawczych. Do obowiązków właściciela procesu należy również ustawiczne doskonalenie procesu.

Właściciel usługi[edytuj | edytuj kod]

Rola odpowiedzialna za dostarczanie określonej usługi do odbiorcy w ramach uzgodnionego poziomu jej świadczenia.

Nadzorca procesu[edytuj | edytuj kod]

Rola odpowiedzialna za monitorowanie wskaźników procesu. W przypadku niespełnienia KPI (Key Performance Indicator[2]) nałożonych na proces podejmuje działania naprawcze.

Nadzorca usługi[edytuj | edytuj kod]

Rola odpowiedzialna za monitorowanie stanu usług. W przypadku niespełnienia KPI ustalonych dla usług podejmuje działania naprawcze.

Nadzorca organizacji[edytuj | edytuj kod]

Rola odpowiedzialna za planowanie, monitorowanie, optymalizację kosztów oraz rozliczanie w ramach czynności realizowanych poprzez funkcje (operowanie i administrowanie) procesu zarządzania operacjami.

Role operacyjne[edytuj | edytuj kod]

Zadaniem ról operacyjnych jest realizacja funkcji operowania i administrowania.

Operator[edytuj | edytuj kod]

Rola odpowiedzialna za realizację zadań operacyjnych wynikających z planu zatwierdzonego przez nadzorcę organizacji.

Administrator[edytuj | edytuj kod]

Rola odpowiedzialna za realizację zadań administracyjnych wynikających z planu zatwierdzonego przez nadzorcę organizacji.

Katalog usług i CMDB[edytuj | edytuj kod]

Baza konfiguracji (Configuration Management Database[3]) to repozytorium informacji o elementach konfiguracji (Configuration Item[4]) z uwzględnieniem relacji pomiędzy nimi.

Katalog Usług (Service Catalogue[5]) to rejestr zdefiniowanych usług świadczonych przez służby IT w oparciu o zasoby techniczno-systemowe IT. Integracja katalogu usług z bazą danych zarządzania konfiguracją umożliwia organizacji stworzenia wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy IT a biznesem.

Dekompozycja katalogu usług[edytuj | edytuj kod]

Działanie mające na celu przypisanie zidentyfikowanych usług do określonej warstwy:

 • biznesowej (usługi świadczona przez organizację IT bezpośrednio dla klienta biznesowego),
 • aplikacyjnej (usługi wspierające, świadczone z wykorzystaniem elementów oprogramowania użytkowego „aplikacji”),
 • technologicznej (usługi wspierające, świadczone z wykorzystaniem oprogramowania pośredniczącego (np. serwer www, serwer aplikacyjny, motor bazy danych itp.) umożliwiającego komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami, jak i systemami.),
 • infrastrukturalnej (usługi wspierające, świadczone z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej (rozwiązania sprzętowo-systemowe) oraz infrastruktury technicznej (np. UPS, sieć teleinformatyczna, klimatyzator itp.), wraz ze wskazaniem odpowiedzialnego za usługę (właściciel usługi).

Budowa konfiguracja usług[edytuj | edytuj kod]

Działanie mające na celu przypisanie elementów konfiguracji (uwzględniając relację pomiędzy nimi) do usług względem warstw wydzielonych w dekompozycji.

Zewnętrzne procesy[edytuj | edytuj kod]

Usystematyzowane zbiory czynności zaprojektowane tak by osiągnąć konkretny cel. Wymiana informacji pomiędzy procesami zewnętrznymi a procesem zarządzania operacjami odbywa się zdarzeniowo.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzanie poziomem usług opracowano na podstawie informacji zawartych w Cabinet Office, „Service Design”, TSO (The Stationery Office), 2011,s.16, s. 109-116, s. 327-330.
 2. Kluczowe Wskaźniki Jakości opracowano na podstawie informacji zawartych w Cabinet Office, „Service Strategy”, TSO (The Stationery Office), 2011, s. 168-169, s. 198-199, s. 242-244, s. 254-255, s. 279-280.
 3. Baza konfiguracji opracowano na podstawie informacji zawartych w Cabinet Office, „Service Strategy”, TSO (The Stationery Office), 2011 s.177 oraz informacji zawartych w Cabinet Office, „Service Transition”, TSO (The Stationery Office), 2011 s.95-96, s. 184-185 oraz na podstawie https://web.archive.org/web/20120429104330/http://www.vitility.net/cmdb.asp.
 4. Element konfiguracji opracowano na podstawie informacji zawartych w Cabinet Office, „Service Transition”, TSO (The Stationery Office), 2011 s.93-94, s. 101-105, s. 132.
 5. Katalog usług opracowano na podstawie informacji zawartych w Cabinet Office, „Service Strategy”, TSO (The Stationery Office), 2011 s.173-176 oraz informacji zawartych w Cabinet Office, „Service Design”, TSO (Thpe Stationery Office), 2011 s. 97-106.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Cabinet Office, „Service Strategy”, TSO (The Stationery Office), 2011
 • Cabinet Office, „Service Design”, TSO (The Stationery Office), 2011
 • Cabinet Office, „Service Transition”, TSO (The Stationery Office), 2011
 • Cabinet Office, „ITIL Service Operation”, TSO (The Stationery Office), 2011
 • Cabinet Office, „Continual Service Improvement”, TSO (The Stationery Office), 2011
 • Osłowski Artur, Wujkowski Witold, „Jakość gwarantowana”, Asseco News nr 2/2012, s. 22-23

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]