Zdarzenie gospodarcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zdarzenie gospodarcze – każde zdarzenie (fakt, zjawisko) związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez jednostki.

pojęcie z zakresu rachunkowości oznaczające zdarzenia wywołane działalnością jednostki gospodarczej w zakresie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży dóbr i usług.

Zdarzenie gospodarcze, które:

 • jest wyrażone wartościowo;
 • ma wpływ na stan majątku bądź źródła jego finansowania;
 • ma wpływ na wynik finansowy jednostki;
 • powoduje zmiany zawsze dwóch składników (zapis podwójny), a zmiany te są równoczesne i równe co do wartości (zapis dwustronny i jednakowy)

jest operacją gospodarczą.

Zdarzenie gospodarcze jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza – każda operacja gospodarcza jest zdarzeniem gospodarczym, ale nie każde zdarzenie gospodarcze jest operacją gospodarczą. Zdarzenie gospodarcze pociąga za sobą określone operacje gospodarcze: np. podpisanie umowy z pracownikiem jest zdarzeniem gospodarczym, które w przyszłości spowoduje operację gospodarczą w postaci wypłaty wynagrodzenia. Zdarzenie gospodarcze, które nie jest operacją gospodarczą nie jest zaksięgowane.

Podział zdarzeń gospodarczych
Operacje gospodarcze Pozostałe zdarzenia gospodarcze
Wywołują zmiany w: Nie wywołują bezpośrednio zmian ani w pasywach ani w aktywach.

Jednak zdarzenia te mogą mieć w przyszłości wpływ na majątek i kapitał przedsiębiorstwa (np. zdarzenie gospodarcze w postaci wysłania zamówienia do dostawcy - w przyszłości, gdy zamówienie zostanie zrealizowane, jednostce powiększą się aktywa w postaci dostarczonego towaru i zwiększą pasywa - w postaci kredytu kupieckiego).

Są wyrażane wartościowo (w cenach) - np. operacja gospodarcza w postaci zakupu samochodu za gotówkę, zwiększa wartość środków trwałych o 40 000 zł oraz zmniejsza wartość gotówki na rachunku bankowym o 40 000 zł. Nie są wyrażane wartościowo (są to np. przyjęte w przedsiębiorstwie normy, podpisane umowy o współpracy, itp.)
Podlegają obowiązkowi ewidencji księgowej Nie są ewidencjonowane w księgach rachunkowych
Dokumentem je potwierdzającym jest dowód księgowy Są dowolnie dokumentowane (np. poprzez umowę, list, e-mail)
Przykłady operacji gospodarczych Przykłady pozostałych zdarzeń gospodarczych
 1. zakup maszyn, urządzeń, materiałów do produkcji
 2. wypłata wynagrodzeń pracownikom
 3. otrzymanie zapłaty za towar, otrzymanie darowizny
 4. opłacenie podatku
 1. zawarcie umowy z nowym pracownikiem
 2. umowa o założeniu konsorcjum
 3. wyznaczenie norm zużycia materiałów w przedsiębiorstwie
 4. otrzymanie zamówienia

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Bronisław Micherda, Jerzy Hejnar: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15048-8.
 • Anna Kuczyńska-Cesarz, Tadeusz Cesarz: Elementy rachunkowości : podręcznik. Cz. 1, Zasady rachunkowości. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. ISBN 83-7251-538-7.