Administracja zespolona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Administracja zespolona – element rządowej administracji terenowej. Chodzi o powiązanie organizacyjne organów tej administracji wyróżnionych przedmiotem działania, należących do różnych działów administracji rządowej (nazwanych w ustawie o administracji rządowej w województwie kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży, np. komendant wojewódzki straży pożarnej, wojewódzki lekarz weterynarii, kurator oświaty, itd.), pod kierownictwem jednego organu o kompetencji ogólnej - wojewody w celu redukcji kosztów administracji, lepszej koordynacji działań i unikania dublowania kompetencji. Przeciwieństwo zasady resortowości. W ramach zespolenia wojewoda jest uprawniony m.in. do powoływania kierowników służb, inspekcji i straży (wyjątki w przypadku komendantów wojewódzkich policji-wymóg opinii wojewody i straży pożarnej-wymóg zgody), do zatwierdzania regulaminów tych jednostek, tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych stanowiących ich aparat pomocniczy. Co do zasady organy te winny być skupione w jednym urzędzie wojewódzkim i dysponować wspólnym budżetem, ale w praktyce zasada ta doznaje znaczących wyjątków, np. w przypadku policji.

Organy rządowej administracji zespolonej[edytuj | edytuj kod]

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendant Wojewódzki Policji
 • Kurator Oświaty
 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci wojewódzkich komend, inspektoratów, oddziałów i kuratoriów.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]