Narodowy Fundusz Zdrowia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ logo.svg
Prezes Tadeusz Jędrzejczyk
Adres ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Narodowy Fundusz Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Narodowy Fundusz Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Ziemia 52°12′05,8″N 20°58′01,1″E/52,201611 20,966972

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] oraz na podstawie nadanego statutu[2]. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

Geneza[edytuj | edytuj kod]

Stworzenie NFZ było częściową realizacją obietnic wyborczych SLD. Podobnie jak wiele innych partii politycznych, Sojusz deklarował w wyborach 2001 roku likwidację kas chorych. Proponował zastąpienie ich kilkoma funduszami zdrowia. Po wyborach zwyciężyła inna koncepcja, forsowana przez ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego – powołania jednej, scentralizowanej instytucji rządowej.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu latem 2002 roku i mimo sprzeciwu wielu środowisk został 23 stycznia 2003 roku uchwalony przez Sejm (ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia[3]).

7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest niezgodna z Konstytucją. Trybunał zakwestionował m.in. brak precyzji przepisów, brak gwarancji równego dostępu do świadczeń medycznych, iluzoryczność prawnych gwarancji opieki medycznej – brak precyzyjnego określenia co przysługuje ubezpieczonym, wyjęcie finansów funduszu spod kontroli parlamentu i ubezpieczonych, konfliktogenne uregulowanie przepisów określających relacje między prezesem NFZ a ministrem zdrowia. Sejm został zmuszony uchwalić nową ustawę w 2004 r.

Organizacja i zasady działania[edytuj | edytuj kod]

Głównymi organami NFZ są Rada i Prezes Funduszu, a także rady oddziałów wojewódzkich Funduszu i ich dyrektorzy. 10. osobową Radę Funduszu powołuje premier na 5-letnią kadencję. Prezesa Funduszu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu[4]. Struktura organizacyjna NFZ składa się z Centrali, Oddziałów Wojewódzkich oraz ich delegatur.

Oddziały Wojewódzkie działają w każdym województwie. Istnieją więc oddziały:

 • (01R) Dolnośląski,
 • (02R) Kujawsko-Pomorski,
 • (03R) Lubelski,
 • (04R) Lubuski,
 • (05R) Łódzki,
 • (06R) Małopolski,
 • (07R) Mazowiecki,
 • (08R) Opolski,
 • (09R) Podkarpacki,
 • (10R) Podlaski,
 • (11R) Pomorski,
 • (12R) Śląski,
 • (13R) Świętokrzyski,
 • (14R) Warmińsko-Mazurski,
 • (15R) Wielkopolski,
 • (16R) Zachodniopomorski.

Każdy z oddziałów ma przyporządkowany sobie nr oddziału (wymagany jest on np. na blankietach recept).

Do zadań NFZ należy przede wszystkim:

 • określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym
 • przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie,
 • finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe;
 • opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych;
 • wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych;
 • monitorowanie ordynacji lekarskich;
 • promocja zdrowia;
 • prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;
 • prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia;
 • koordynacja i refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym w granicach Unii Europejskiej.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Najważniejszym dokumentem Narodowego Fundusz Zdrowia jest roczny plan finansowy.

W 2011 przychody NFZ wyniosły 60 mld 723,2 mln zł, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 4 963 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 023 zł[5].

Osoby kierujące NFZ[edytuj | edytuj kod]

Prezesi

Zastępca prezesa ds. medycznych
 • Krzysztof Tuczapski od 4 sierpnia 2014
Zastępca prezesa ds. finansowych
 • Julita Jaśkiewicz od 18 sierpnia 2014
Zastępca prezesa ds. służb mundurowych
 • Zbigniew Teter od 9 maja 2008[7][8]
byli Zastępcy prezesa ds. medycznych
 • Mirosław Manicki od maja 2003 do października 2003
 • Andrzej Majewski od października 2003 do marca 2004
 • Michał Kamiński od marca 2004 do ?
 • Jacek Grabowski od do 16 lipca 2009
 • Maciej Dworski od 24 sierpnia 2009 do ?
 • Marcin Pakulski od 16 września 2012 do 4 sierpnia 2014
byli Zastępcy prezesa ds. finansowych
 • Marek Mazur
 • Dorota Puka
 • Wiesława Kłos od października 2012 do 18 sierpnia 2014
byli Zastępcy ds. służb mundurowych

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
 2. Zobacz M.P. z 2014 r. Nr 0, poz. 837 s. 7. Statut NFZ został nadany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2161).
 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
 4. Art. 102 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 5. Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2011 roku Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 14.09.2012, s. 16, 40 [dostęp: 14 marca 2013]
 6. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz do odwołania za błędy w eWUŚ. Zastąpi ją Marcin Pakulski
 7. Zbigniew Teter - Personalia - Biuletyn Informacji Publicznej NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
 8. Personalia - Biuletyn Informacji Publicznej NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]