Polski Komitet Normalizacyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Polski Komitet Normalizacyjny, PKN – krajowa jednostka normalizacyjna i jednocześnie państwowa jednostka budżetowa.

Powołana w 1924 roku, pierwszą normę wydała w roku 1925. W latach 1972-1991 wraz z Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Badań i Certyfikacji tworzył Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

Zakres działania[edytuj | edytuj kod]

Podstawę działania PKN w obecnym zakresie regulują przepisy ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 z 2002 r., poz. 1386). PKN prowadzi działalność podstawową w zakresie:

 • określania stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
 • organizowania i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
 • zatwierdzania i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
 • reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych,
 • inicjowania i organizowania pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych,
 • organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych oraz opiniowania projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.

Struktura PKN[edytuj | edytuj kod]

 • Prezes PKN, do jego zadań należy m. in.:
  • reprezentowanie PKN na zewnątrz,
  • powoływanie i odwoływanie komitetów technicznych,
  • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności PKN,
  • wydawanie przepisów wewnętrznych PKN,
  • współpraca z Radą Normalizacyjną,
  • składanie rocznych sprawozdań z działalności PKN Radzie Normalizacyjnej i Prezesowi Rady Ministrów.
 • Rada Normalizacyjna, do zadań Rady należy w szczególności:
  • akceptacja corocznych sprawozdań z działalności PKN składanych przez Prezesa PKN,
  • wydawanie opinii dotyczących stanu i kierunków rozwoju normalizacji,
  • wniosków o powołanie i odwołanie komitetów technicznych,
  • przepisów wewnętrznych PKN dotyczących opracowywania dokumentów normalizacyjnych,
  • projektów dokumentów normalizacyjnych.
 • Komitety Techniczne – realizują cele normalizacji poprzez opracowywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych.

Współpraca międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Od 1991 roku PKN (wówczas PKNMiJ) był afiliantem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC, a od 1 stycznia 2004 roku PKN jest pełnoprawnym członkiem obu tych instytucji.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Polskiego Komitetu Normalizacyjnego są realizowane w części 65 budżetu państwa.

W 2011 wydatki PKN wyniosły 32,5 mln zł, dochody – 9,6 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 271 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 4 686 zł[1].

W ustawie budżetowej na 2012 wydatki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaplanowano w wysokości 33,8 mln zł[2], a w 2013 – również 33,8 mln zł[3].

Przypisy

 1. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 65 - Polski Komitet Normalizacyjny Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 15-17 [dostęp: 11 lipca 2012]
 2. Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.. W: Dz. U. poz. 273 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 15 marca 2012. [dostęp 2013-02-11]. s. 61.
 3. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 lutego 2013. [dostęp 2013-02-11]. s. 61.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]