Urząd Lotnictwa Cywilnego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Urząd Lotnictwa Cywilnego (ang.: Civil Aviation Office of the Republic of Poland)
Urząd Lotnictwa Cywilnego-logo.jpg
Data ustanowienia: 2002
Prezes: Piotr Ołowski
adres: ul. Flisa 2
02-247 Warszawa
www: http://www.ulc.gov.pl/

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.

Powoływanie Prezesa Urzędu[edytuj | edytuj kod]

Nabór organizowany jest w otwartym konkursie[1]. Specjalny zespół rekrutujący wyłania 3 najlepsze kandydatury. Spośród nich minister właściwy do spraw transportu wybiera jedną, którą premier powołuje na Prezesa Urzędu. Wymagania wobec kandydatów: tytuł magistra lub równorzędny, obywatelstwo polskie, pełnia praw publicznych, niekaralność, kompetencje kierownicze, 6-letni staż pracy, wykształcenie i wiedza z zakresu zadań Prezesa Urzędu.

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu[edytuj | edytuj kod]

Do kompetencji Prezesa Urzędu należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawach oraz umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych organów administracji publicznej. Prezes Urzędu wykonuje nadzór lotniczy oraz jest władzą lotniczą w rozumieniu umów międzynarodowych.

Zadania Prezesa Urzędu[2]:

 • realizuje politykę rządu w zakresie lotnictwa cywilnego (sieć lotnisk, urządzenia naziemne)
 • wydaje decyzje administracyjne z tego zakresu
 • nadzoruje przestrzeganie prawa w zakresie lotnictwa cywilnego i lotniczej działalności gospodarczej
 • nadzoruje służby żeglugi powietrznej
 • wykonuje zadania w imieniu i na rzecz organów UE w swoim zakresie
 • nadzoruje eksploatacje statków powietrznych
 • certyfikuje podmioty działające w zakresie lotnictwa cywilnego
 • sprawdza zdatność sprzętu lotniczego do lotu
 • sprawdza kwalifikacje personelu lotniczego
 • prowadzi rejestry: statków powietrznych, lotnisk, urządzeń naziemnych, personelu lotniczego, podmiotów szkolących oraz lądowisk
 • nadzoruje i organizuje pracę cywilno-wojskowego organu doradczego do spraw zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników
 • współpracuje z innymi organami i podmiotami w zakresie: zarządzania ruchem lotniczym oraz służb ratowniczych
 • współpracuje z nadzorem i administracją lotniczą innych państw
 • współpracuje z samorządem lokalnym w zakresie lotnictwa cywilnego
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (szczególnie z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)
 • działa w zakresie bezpieczeństwa lotów (w tym: e-baza zdarzeń lotniczych, zalecenia profilaktyczne, ocena stanu bezpieczeństwa lotów, wymiana danych z organami UE)
 • wydaje wytyczne techniczne
 • zatwierdza granice części lotniczej lotniska
 • współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych
 • bierze udział w pracach nad międzynarodowymi umowami lotniczymi
 • inicjuje i pracuje nad zmianami prawa w zakresie lotnictwa cywilnego
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • zatwierdza i nadzoruje programy ochrony lotnisk oraz ochrony firm z branży lotnictwa cywilnego
 • nadzoruje w swoim zakresie służby ochrony lotnisk
 • opracowuje i wykonuje Krajowy Program Ułatwień w zakresie Lotnictwa Cywilnego
 • nadzoruje i analizuje ewidencje operatorów lotnisk w zakresie: ruchu statków powietrznych, ruchu pasażerskiego i ładunków
 • nadzoruje badania lotniczo-lekarskie
 • uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie przewiduje się inwestycje z zakresu lotnictwa cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa przejął zadania dotychczasowego:

 • Departamentu Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie polityki transportowej lotnictwa cywilnego, uregulowań prawno-legislacyjnych, dwustronnych i wielostronnych relacji zewnętrznych oraz współpracy międzynarodowej oraz
 • Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego w zakresie nadzoru technicznego i operacyjnego lotnictwa cywilnego.

Podlega Ministrowi Infrastruktury.

Utrzymuje 5 delegatur terenowych.

Prezes ULC wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Urzędu Lotnictwa Cywilnego są realizowane w części 39 budżetu państwa – Transport.

W 2011 wydatki ULC wyniosły 54,7 mln zł, dochody – 12 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 340 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 670 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2012 wydatki Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaplanowano w wysokości 53,9 mln zł[4], a w 2013 – 50,2 mln zł[5].

W 2013 roku prokuratura oskarżyła grupę wysokich urzędników ULC (naczelnik wydziału w departamencie personelu lotniczego ULC, szef egzaminatorów teoretycznych Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i asystent w Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej), o przyjmowanie korzyściu majątkowych podczas egzaminów na pilota w latach 2008-2009[6].

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Nabór publikowany jest w BIP kancelarii premiera.
 2. Zadania i kompetencje ujęte są głównie w art. 21 ustęp 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1393)
 3. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 39 – Transport Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 45–48 [dostęp: 19 lutego 2013]
 4. Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.. W: Dz. U. poz. 273 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 15 marca 2012. [dostęp 2013-02-19]. s. 51.
 5. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 lutego 2013. [dostęp 2013-02-19]. s. 51.
 6. 26 oskarżonych w aferze łapówkarskiej przy egzaminach na pilota lotnictwa. NIW Serwis, 2013.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]