Warmińska kapituła kolegiacka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kapituła Kolegiacka dla diecezji warmińskiej została utworzona przez biskupa Hermana 17 czerwca 1341 r. i osadzona w Pierzchałach koło Braniewa. Była to jedyna kapituła kolegiacka na ziemiach państwa krzyżackiego. W 1343 przeniesiono ją do Głotowa, a 20 listopada 1347 r. do Dobrego Miasta. W 1344 kapituła kolegiacka składała się z primiceriusza (prepozyta) i dziesięciu kanoników.

Zadaniem nowo powołanego kolegium kanoników miało być wsparcie biskupa i kapituły katedralnej. W 1357 roku dotychczasowy proboszcz dobromiejski ksiądz Mikołaj zrzekł się probostwa i tym samym kapituła kolegiacka nabyła pełne prawa do użytkowania kościoła parafialnego w Dobrym Mieście. Biskup ustanowił drugą godność prałacką - dziekana, któremu powierzył obowiązki proboszcza Dobrego Miasta. Macierzystym kościołem kapituły było Głotowo, którego proboszcz był prepozytem kapituły (sytuacja taka miała miejsce do końca XV w. i od połowy XVI w. do 1810 r.). Około 1359 kapituła rozpoczęła budowę nowej świątyni w Dobrym Mieście, którą oddano około 1389 roku.

Kapituła dobromiejska była kapitułą zamkniętą (capitulum clausum) i liczyła od 1357 r. dwanaście prebend. Oznacza to, że życie kanoników było podobne do życia domów zakonnych.

Zabór Warmii przez protestanckie Prusy w 1772 oznaczać musiał niedaleki zamach na posiadłości Kościoła katolickiego. Dekretem z 2 lutego 1773 kapitule kolegiackiej odebrano posiadłości ziemskie, a 30 października 1810 zlikwidowano wszystkie zgromadzenia zakonne i świeckie, w tym kolegiatę.

Reaktywacja kapituły nastąpiło dekretem prymasa Stefana Wyszyńskiego z 14 maja 1960 roku.


Kanonicy Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście[edytuj | edytuj kod]

Prepozyt

 • ks. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz


Dziekan

 • ks. prał. Bronisław Siekierski


Kanonicy gremialni

 • ks. mgr lic. Romuald Zapadka-sekretarz
 • ks. Janusz Budyn-kustosz
 • ks. mgr Józef Gawrylczyk
 • ks. mgr Ludwik Kaniuga
 • ks. mgr lic. Marek Paszkowski
 • ks. mgr Edward Molitorys
 • ks. mgr Adam Turek
 • ks. mgr Wiesław Lipka
 • ks. mgr lic. Adnrzej Midura
 • ks. Ingo M. Czaja


Kanonicy honorowi

 • ks. Józef Sickart
 • ks. Stanisław Bąk
 • ks. mgr Andrzej Bawirsz
 • ks. mgr Tadeusz Rudziński
 • ks. Piotr Starzec
 • ks. Stanisław Tokarz
 • ks. Witold Borzym
 • ks. Eugeniusz Bukowski
 • ks. Władysław Boksa
 • ks. mgr Jerzy Balcer
 • ks. mgr Jerzy Woliński
 • ks. Edward Koperwas
 • ks. Andrzej A. Majnusz
 • Ks. mgr lic. Andrzej Krużycki
 • Ks. Witold Palewski
 • Ks. dr Marian Midura
 • Ks. mgr Władysław Kuras
 • Ks. Sławomir Piniaha
 • Ks. Jan Sztygiel
 • Ks. mgr Józef Tabaka
 • Ks. mgr Jan Zalewski
 • Ks. mgr lic. Ireneusz Kuźmicki
 • Ks. mgr Józef Stroński
 • Ks. mgr lic. Andrzej Migrała
 • Ks. mgr Zbigniew Meja
 • Ks. dr Marek Proszek
 • Ks. mgr lic. André Szmeier
 • ks. mgr Leszek Dereń
 • ks. Aleksander Sieńkowski


Kanonicy zasłużeni

 • ks. Stefan Nyc
 • ks. dr Jan Bernacki
 • ks. mgr Rajmund Siudziński
 • ks. Stanisław Karwowski
 • ks. Stanisław Borzęcki
 • ks. Paweł Gwóźdź


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]