Ścieżka rowerowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ścieżka rowerowa – termin niezdefiniowany w ustawodawstwie polskim popularnie występujący w mediach, ale także w zapytaniach i interpelacjach sejmowych[1][2][3]. Używany był także w uchylonym w 2022 roku rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2016 r. poz. 124[4][5]. Najczęściej stosowany do opisania on budowli przeznaczonej do poruszania się rowerem – drogi tworzonej z myślą o wytyczeniu na niej drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych, przy czym żadne przepisy nie definiują terminu ścieżka rowerowa czy ścieżka pieszo-rowerowa[6], natomiast w myśl Prawa o ruchu drogowym budowla taka, by dopuścić na niej ruch rowerowy, musi być oznaczona odpowiednimi znakami, tak by stała się drogą dla rowerów lub drogą dla rowerów i pieszych[7][5].

Termin ścieżka rowerowa przez brak jednoznacznej definicji bywa używany zamiennie do oznaczenia drogi dla rowerów, co wywołuje kontrowersje i dyskusje w środowisku rowerowym co do zasadności używania tego terminu[5][8][3]. Termin ścieżka rowerowa pojawił się po raz pierwszy w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, konkretniej zaś w dziale III zawierającym rozdział zatytułowany „ścieżki rowerowe[3]. W nowym rozporządzeniu z dnia 24 czerwca 2022 Dz.U. z 2022 r. poz. 1518 termin ścieżka rowerowa nie występuje, a w jego miejsce pojawia się droga dla rowerów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Zapytanie nr 115 - tekst - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2023-03-07].
  2. Zapytanie nr 986 - tekst odpowiedzi - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2023-03-07].
  3. a b c Droga rowerowa czy ścieżka rowerowa? [online], www.transport-publiczny.pl [dostęp 2023-03-07] (pol.).
  4. § 47. - Szerokość ścieżki rowerowej - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [online], arslege.pl [dostęp 2023-03-07] (pol.).
  5. a b c Prawo dla rowerzysty – rower szosowy na drodze dla rowerów [online], Race Around Poland [dostęp 2023-03-07] (pol.).
  6. Nawierzchnia ścieżki czy drogi dla rowerów? | W Ogniu Polemik | Drogi Gminne i Powiatowe [online], www.drogigminneipowiatowe.pl [dostęp 2023-03-07].
  7. Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602
  8. Nowelizacja rozporządzeń ws. warunków technicznych dróg oraz ws. warunków technicznych obiektów inżynierskich; Miasta dla Rowerów; Marcin Hyła