Amnestia maturalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Amnestia maturalna – niekonstytucyjna zmiana nieobowiązującego już rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w Polsce, zaproponowana w lipcu 2006 przez ministra edukacji narodowej Romana Giertycha. Minister podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany 8 września[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

W lipcu 2006 minister edukacji narodowej Roman Giertych zaproponował wprowadzenie amnestii, a rozporządzenie wprowadzające zmiany podpisał 8 września. Zmiana polegała na tym, że zdający, który nie spełnił wymogów zdania egzaminu (np. nieuzyskanie progu 30% punktów na egzaminie z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, tj. język polski, język obcy i wybrany przedmiot oraz dwóch egzaminów ustnych (język polski i język obcy)), zdaje egzamin maturalny pod określonym warunkiem.

Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego na tych zasadach jest uzyskanie ze wszystkich przedmiotów (łącznie z „oblanym”) średniej co najmniej 30% punktów. Nie dotyczy to osób, którym unieważniono egzamin, lub które nie przystąpiły co najmniej do jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.

Maturzyści objęci tą zmianą rozporządzenia otrzymali świadectwo dojrzałości we wrześniu 2007 roku oraz tym samym mogli starać się o przyjęcie na studia. Terminy składania dokumentów większości uczelni publicznych (lipiec) wykluczyły udział w rekrutacji lipcowej przez kandydatów mających zostać objętymi amnestią. Główną przyczyną wprowadzenia amnestii maturalnej był niski procent zdawalności matury w 2006 roku oraz planowane na 2010 rok wprowadzenie matematyki jako obowiązkowego przedmiotu zdawanego na maturze[2].

Proponowana zmiana rozporządzenia wywołała kontrowersje zarówno wśród uczniów, jak i rektorów uczelni. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Luty, pełniący funkcję przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zapowiedział, że jeśli minister Giertych nie wycofa się z amnestii, to uczelnie mogą ponownie wprowadzić egzaminy wstępne na studia[3].

2 października 2006 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski zaskarżył nowelizację rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego jako częściowo niezgodną z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa[4]. 16 stycznia 2007 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że część przepisów rozporządzenia nowelizującego jest niezgodna z Konstytucją oraz ustawą o systemie oświaty i tracą one moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2007 r. nr 10, poz. 70). Trybunał zdecydował się więc na zachowanie ważności ok. 53 tys. świadectw maturalnych przyznanych w warunkach „amnestii” w 2006 i 2007 roku[5].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 199, poz. 2046) (uchylone)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1154)
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2007 r. sygn. akt U 5/06 (Dz.U. z 2007 r. nr 10, poz. 70)