Ministerstwo Edukacji Narodowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ilustracja
Państwo  Polska
Data utworzenia 14 października 1773
3 stycznia 1918
Minister Anna Zalewska
Sekretarz Stanu Teresa Wargocka
Adres
al. Jana Chrystiana Szucha 25
00-918 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa
Gabinet ministra

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 roku w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Geneza i historia resortu właściwego do spraw oświaty i wychowania[edytuj]

Pierwszym centralnym urzędem państwowym w Polsce właściwym w sprawach oświaty i wychowania była utworzona 14 października 1773 Komisja Edukacji Narodowej[1][2], uznawana za pierwsze w świecie ministerstwo nauki, oświaty i wychowania[2]. Po okresie rozbiorów zostało utworzone 3 stycznia 1918 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego[3]. Po II wojnie światowej resort właściwy dla spraw oświaty i wychowania nosił różne nazwy i miał różne zakresy działania.

W 1945 Ministerstwo Oświaty założyło Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (od 1974 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne)[4].

Główne zadania[edytuj]

  • sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
  • ustalanie programów, podręczników i środków dydaktycznych nauczania;
  • opracowanie egzaminów zewnętrznych;
  • pomoc stypendialna dla uczniów;
  • zatrudnianie nauczycieli, ich awanse i wynagrodzenia;
  • polityka państwa dla młodzieży.

Kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej[edytuj]

Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania od 1944[edytuj]

Ministrowie oświaty[edytuj]

Minister oświaty i szkolnictwa wyższego[edytuj]

Ministrowie oświaty i wychowania[edytuj]

Ministrowie edukacji narodowej w PRL[edytuj]

Ministrowie edukacji narodowej w III RP[edytuj]

Ministrowie edukacji narodowej i sportu[edytuj]

Ministrowie edukacji narodowej w III RP[edytuj]

Minister edukacji i nauki[edytuj]

Ministrowie edukacji narodowej w III RP[edytuj]

Siedziba[edytuj]

Siedzibą Ministerstwa jest gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Budynek wybudowany w latach 1925–1930 według projektu profesora Zdzisława Mączeńskiego dla ówczesnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Przypisy

  1. Polska: zarys encyklopedyczny. Włodzimierz Kryszewski (red. prowadzący). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 84, 382.
  2. a b Maciej Iłowiecki: Dzieje nauki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Interpress”, 1981, s. 107–109. ISBN 83-223-1876-6.
  3. Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. U. z 1918 r. Nr 1, poz. 1).
  4. Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych” (M.P. z 1948 r. Nr 4, poz. 13).

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]