Anna Paniszewa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anna (Hanna) Paniszewa
Ilustracja
Anna Paniszewa
Data i miejsce urodzenia 15 listopada 1964
Niestierowszczyna (Нестеровщина)
Zawód, zajęcie Historyk, nauczycielka historii i socjologii, prawnik biznesowy, dziennikarka
Tytuł naukowy magister
Alma Mater BUP (Mińsk); UMCS (Lublin)
Odznaczenia
Medal Prezydenta Lublina; Medal Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie

Anna (Hanna) Paniszewa (ur. 15 listopada 1964 we wsi Niestierowszczyna) – polska działaczka społeczna i oświatowa na Białorusi, dziennikarka, założycielka Klubu Inteligencji Katolickiej w Brześciu i Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brzesciu[1], w latach 2012–2013 p.o. prezesa Oddziału Brzeskiego Związku Polaków na Białorusi[2] w nieuznawanym przez białoruskie władze zarządzie organizacji obwodowej.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Anna Paniszewa, córka Wiktora, urodziła się 15 listopada 1964 roku we wsi Niestierowszczyna (biał. Несцераўшчына) rejonu dokszyckiego obwodu witebskiego na Białorusi. Ukończyła studia dzienne Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku o specjalności historia w 1986 roku. Po studiach pracowała jako nauczycielka historii oraz socjologii. Od roku 2004 do roku 2013 była członkiem zarządu Związku Polaków na Białorusi (ZPB). Od roku 2012 do maja 2013 roku pełniła obowiązki prezesa oddziału ZPB obwodu brzeskiego i reprezentowała ZPB na międzynarodowych konferencjach naukowych[3]. Od roku 2012 założycielka i wieloletni (2004-2019) prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Brześciu, techniczny redaktor pisma „Brześć Katolicki” w latach 2010, 2011[4]. W roku szkolnym 2007/2008 zadbała o udział uczniów Polskiej Szkoły Społecznej w Brześciu w Programie Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie „Opowiem Ci o wolnej Polsce. Rozmowa ze świadkiem historii”. Owocem tej pracy stał się film o historii Związku Obrońców Wolności (ZOW)[5] polskiej organizacji młodzieżowej działającej na Polesiu w latach 1945–1948. Realizowała program „Korona polskiego wychowania” we współpracy z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie w latach 2014–2016. Współzałożycielka Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego w roku 2013[6]. Dyrektor Brzeskiego Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych od roku 2015. Założycielka Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu w roku 2015[7]. Ukończyła studia podyplomowe (2005-2007) z historii oraz języka polskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktywna w życiu społecznym. Od roku 2007 do roku 2016 była koordynatorem Lubelskiego Jarmarku Jagiellońskiego na Białorusi[8], za co została uhonorowana medalem pamiątkowym Prezydenta Lublina w roku 2017. Stale współpracuje z Urzędem Miasta Lublina w dziedzinie kultury jako organizatorka oraz tłumaczka[9]. Działa na pograniczu polsko-białoruskim w sferze edukacji oraz kultury[10][11]. Przetłumaczyła na język białoruski 50 wierszy Marii Konopnickiej o tematyce kościuszkowskiej we współpracy z Polską Fundacją Kościuszkowską w Warszawie, za co została odznaczona medalem tej fundacji. Od roku 2004 do roku 2015 regularnie pisała teksty do pisma polskiego, wydawanego w Brześciu, kwartalnika „Echa Polesia[6][8][12][13][14]. Jest jedną z autorów zbiorowej pracy projektu Katalogu miejsc pamięci narodowej obwodu brzeskiego[15]. Od roku 2012 jest redaktorem polskiego pisma – kwartalnika „Harcerz Brześcia”[16], redaktorem strony forumbrzeskie.by. Od 2009 roku jest członkiem, a od 2012 członkiem zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią[17]. Pomysłodawca i organizator brukowania placu Romualda Traugutta w Szostakowie w roku 2014[18].

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • A. Панишева, Учебник по всемирной истории Нового времени. Отзыв, в “Гісторыя. Праблемы выкладання”, Мінск 1999, №4, с.121 -124.
 • A. Paniszewa, Klub Inteligencji Katolickiej, „Echa Polesia”, 2004 nr 4, s. 6.
 • A. Paniszewa, Główna świątynia Polesia, „Echa Polesia”, 2005 nr 1,s. 39.[12]
 • A. Paniszewa, Nigdy nie zapomnimy, „Echa Polesia”, 2005 nr 1, s. 8.[12]
 • A. Paniszewa (Filareci z Polesia) W obronie Aliny Jaroszewicz, „Echa Polesia”, 2005 nr 3-4, s. 2–3.[13]
 • A. Paniszewa, Muzeum w Pińsku, „Echa Polesia”, 2005 nr 3-4, s. 26–27.[13]
 • A. Paniszewa (Anita Dobrodziejewa), Organizacje pozarządowe w obwodzie brzeskim, „Echa Polesia”, 2006 nr 2-3, s. 2–8.[14]
 • A. Paniszewa (Maksim Tołoczko), Rozmowa z liderem młodzieżowym w obwodzie brzeskim Sergiuszem Bochunom, „Echa Polesia”, 2006 nr 1, s. 3.
 • A. Paniszewa, Białorusini na spotkaniu z Ojcem Św., „Echa Polesia”, 2006 nr 2-3, s. 40.[14]
 • A. Paniszewa, Powrót do źródeł, „Echa Polesia”, 2006 nr 4, s. 20.[19]
 • A. Paniszewa, Wizytacja kardynała w Brześciu, „Echa Polesia”, 2006 nr 4, s. 22.[19]
 • A. Paniszewa, Pod krzyżem, „Echa Polesia”, 2007 nr 1, s. 18.[20]
 • A. Paniszewa, Franciszek Karpiński – poeta serca, „Echa Polesia”, 2007 nr 3, s. 47.[21]
 • A. Paniszewa, Z Polesia pod niemiecką granicą, „Echa Polesia”, 2007 nr 3, s. 7–8.[21]
 • A. Paniszewa, Jarmark Jagielloński w Lublinie, „Echa Polesia”, 2007, nr 4.s.25-26[8].
 • A. Paniszewa, P. Boroń, „Opowiem ci o wolnej Polsce”, „Echa Polesia”, 2008 nr 3, s. 20–21.
 • A. Paniszewa, Gdzieś na Kresach, „Echa Polesia”, 2008 nr 3, s. 23.
 • A. Paniszewa, Forum naukowców polonijnych, „Echa Polesia”, 2008 nr 4, s. 46.[22]
 • A. Paniszewa, Konferencja Światowej Rady Badań nad Polonią, „Echa Polesia”, 2009 nr 1, s. 11–12.[23]
 • A. Paniszewa, Polonijna konferencja prasowa, „Echa Polesia”, 2009 nr 1, s. 12.
 • A. Paniszewa, Konferencja o polskiej mniejszości na Białorusi, „Echa Polesia”, 2009 nr 3, s. 31–32.[23]
 • A. Paniszewa, Za chlebem gryczanym do wsi Zburaż, „Echa Polesia”, 2009 nr 3, s. 42.[23]
 • A. Paniszewa, Związek Polaków na Białorusi nadal cierpi!, „Echa Polesia”, 2009 nr 4, s. 2–3.
 • A. Paniszewa, Harcerstwo na Białorusi przed 100-letnim jubileuszem polskiego harcerstwa, „Echa Polesia”, 2009 nr 4, s. 8–10.[24]
 • A. Paniszewa, Rozmowa z harcerzami Drużyny im. K. Krahelskiej z Brześcia, „Echa Polesia”, 2009 nr 4, s. 11.[24]
 • A. Paniszewa, Tradycje kontra ideologia, „Magazyn Polski na Uchodźstwie”, 2009, nr 1.
 • A. Paniszewa, Polskich nauczycieli deportowali z Brześcia jako bandytów, „Narodowa Wola”, 3–5 lutego 2009, nr 17-18.
 • A. Paniszewa, Geneza i kierunki działalności organizacji polskich obwodu brzeskiego w latach 1987–2008, „ANNALES”, HISTORIA, Lublin, 2010[25].
 • A. Paniszewa, Organizacje „afiliowane” przy ZPB (sportowe, zawodowe, kombatanckie, młodzieżowe) i ich działalność, „Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988- 2009”, pod red. Zdzisława J. Winnickiego i Tadeisza Gawina, Białystok, 2009.
 • A. Paniszewa, Recenzja na książkę Andrzeja Nowaka „Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej”, 2009[26].
 • A. Paniszewa, Liberalizm po białorusku[27]
 • A. Paniszewa, „Wystarczy, żeby Białorusini wypełniali porozumienia...”[28]
 • A. Paniszewa, Z Białorusi deportują polskich nauczycieli, 2009[29]
 • A. Paniszewa, Duma Polaków z Brześcia, „Głos znad Niemna na Uchodźstwie”, 2009 nr 11, s. 6.
 • Tłumaczenie na język białoruski: Maria Konopniska „O Tadeuszu Kościuszce i insurekcji wierszem”, Polska Fundacja Kościuszkowska, Maciejowice-Warszawa, 2014
 • A. Paniszewa, Historia polskich mediów na Białorusi i obecna ich sytuacja (referat wygłoszony na konferencji ŚRBnP w lipcu 2014 roku)[30]
 • A. Paniszewa, Płomień z Betlejemskiej groty w Brześciu, „Echa Polesia”, 2010, nr 1, s. 8[31]
 • A. Paniszewa, Na urodzinach u Kościuszki, „Echa Polesia”, 2010, nr 1, s. 9[31]
 • A. Paniszewa, Spotkanie z członkinią Związku Obrońców Wolności Ariadną Teleman, „Echa Polesia”, 2010, nr 1, s. 11[31]
 • A. Paniszewa, Przyjazna szkoła, „Echa Polesia”, 2010, nr 1, s. 14[31]
 • A. Paniszewa, Katyńskie notatki, „Echa Polesia”, 2010, nr 2, s. 6[32]
 • A. Paniszewa, Klub Katolickiej Inteligencji zaprasza, „Echa Polesia”, 2010, nr 3, s. 16[33]
 • A. Paniszewa, Kościuszkowskie uroczystości w Maciejowicach, „Echa Polesia”, 2010, nr 4, s. 6[34]
 • A. Paniszewa, Wieści z VIII Światowego Zlotu Harcerstwa, „Echa Polesia”, 2010, nr 4, s. 8[34]
 • A. Paniszewa, Katolickie nowiny z Brześcia, „Echa Polesia”, 2011, nr 1, s. 10[35]
 • A. Paniszewa, Na urodziny do Kościuszki, „Echa Polesia”, 2011, nr 2, s. 56[36]
 • A. Paniszewa, Olimpiada historyczna, „Echa Polesia”, 2011, nr 2, s. 57[36]
 • A. Paniszewa, Śpiewająca szkoła, „Echa Polesia”, 2011, nr 2, s. 58[36]
 • A. Paniszewa, Nareszcie mamy drużynę zuchową, „Echa Polesia”, 2011, nr 2, s. 60[36]
 • A. Paniszewa, Gdańskie spotkania, „Echa Polesia”, 2011, nr 3, s. 37–38[37]
 • A. Paniszewa, Piknik harcerski, „Echa Polesia”, 2011, nr 3, s. 43[37]
 • A. Paniszewa, Związek obronców wolności / Brzeskie dzienniki, 2011
 • A. Paniszewa, Wspomnień opłatkowych czar, „Echa Polesia”, 2012, nr 1, s. 36[38]
 • A. Paniszewa, Z pracy Klubu Inteligencji katolickiej w Brześciu, „Echa Polesia”, 2012, nr 1, s. 39[38]
 • A. Paniszewa, Szlakami Traugutta po Polesiu, „Echa Polesia”, 2013, nr 1, s. 2–15
 • A. Paniszewa, Szlakiem Traugutta i powstania styczniowego po Polesiu 1863-1864. Przewodnik, Brześć, 2012
 • A. Paniszewa, 600 lat z wiarą pod krzyżem, „Echa Polesia”, 2013, nr 1, s. 75–76[39]
 • A. Paniszewa, Pamięć, „Echa Polesia”, 2013, nr 3, s. 2–15
 • S. Żarczyński, Anna Paniszewa, Eugeniusz Lickiewicz, A. Jaroszewicz Katalog miejsc pamięci narodowej obwodu brzeskiego, praca zbiorowa:, „Echa Polesia”, 2013, nr 3, s. 5–45[40]
 • A. Paniszewa, Niechaj Polska zna, jakich synów ma..., „Echa Polesia”, 2014, nr 1, s. 2–7[41]
 • A. Paniszewa, Chór „Zgoda” zaśpiewał w Filharmonii Brzeskiej, „Echa Polesia”, 2014, nr 2, s. 72[42]
 • A. Paniszewa, Sezon jarmarkowy rozpoczęty, „Echa Polesia”, 2014, nr 2, s. 73[42]
 • A. Paniszewa, Polacy Brześcia w chołdzie Romualdowi Trauguttowi, „Echa Polesia”, 2014, nr 3, s. 4–7[43]
 • A.Paniszewa, Konferencja „Związek Obrońców Wolności – nieznana karta historii Brześcia”, „Echa Polesia”, 2014, nr 3, s. 12–13[43]
 • A.Paniszewa, Polacy z Brześcia na IX Jarmarku Jagiellońskim w Łomazach, „Echa Polesia”, 2014, nr 3, s. 18[43]
 • A. Paniszewa, IV Forum Oświaty Polskiej w Mińsku, „Echa Polesia”, 2014, nr 4, s. 17–18[44]
 • A. Paniszewa, Przegląd pieśni patriotycznej, „Echa Polesia”, 2014, nr 4, s. 19[44]
 • A. Paniszewa, Nasze sprawy, „Echa Polesia”, 2015, nr 1, s. 7–9[45]
 • A. Paniszewa, Akademia ku czci Niezłomnych Polaków w Brześciu, „Echa Polesia”, 2015, nr 2, s. 5–6[46]
 • A. Paniszewa, Jarmark tradycji wielkanocnych, „Echa Polesia”, 2015, nr 2, s. 9[46]
 • A. Paniszewa, Wiosenne sprzątanie na starym katolickim cmentarzu, „Echa Polesia”, 2015, nr 2, s. 11[46]
 • A. Paniszewa, Z naszego życia, „Echa Polesia”, 2015, nr 3, s. 15–17[47]

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA, NOWY ROK SZKOLNY W POLSKIEJ SZKOLE W BRZEŚCIU, pai.media.pl [dostęp 2020-07-06] (pol.).
 2. W kulisach Zjazdu. „...by czuć się Polakiem” – słowa z kazań Jana Pawła II wybrane na hasło zjazdu Polonii i Polaków nabierają ironicznego sensu, wpolityce.pl [dostęp 2020-07-08].
 3. Redakcja2, Konferencja o polskiej mniejszości na Białorusi » Kresy, Kresy, 29 czerwca 2009 [dostęp 2020-07-06] (pol.).
 4. Brześć Katolicki, forumbrzeskie.by [dostęp 2020-07-08].
 5. byl taki czas - YouTube, www.youtube.com [dostęp 2020-07-15] (ang.).
 6. a b Echa Polesia 2/2013 | Echa Polesia, polesie.org, s. 63 [dostęp 2020-07-06].
 7. Harcerska Szkoła Społeczna im.R.Traugutta, forumbrzeskie.by [dostęp 2020-07-06].
 8. a b c Echa Polesia 4/2007 | Echa Polesia, polesie.org, s. 25–26 [dostęp 2020-07-08].
 9. U.M. Lublin, Polacy w Brześciu w żałobie, 19.04.2010, lublin.eu [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 10. Brześć: Koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości (galeria), RadioBiper, 12 listopada 2019 [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 11. l, 150 rocznica śmierci gen. Traugutta Wydarzenia, Tygodnik Podlaski [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 12. a b c Echa Polesia 1/2005 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 13. a b c Echa Polesia 3/2005 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 14. a b c Echa Polesia 2-3/2006 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 15. Miejsca Pamięci Narodowej (obwód brzeski), Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 16. Harcerz Brześcia, forumbrzeskie.by [dostęp 2020-07-08].
 17. Zarząd ŚRBnP, srbnp.pl [dostęp 2020-07-08].
 18. Polacy Brześcia w hołdzie Romualdowi Trauguttowi | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-07-08].
 19. a b Echa Polesia 4/2006 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 20. Echa Polesia 1/2007 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 21. a b Echa Polesia 3/2007 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 22. Echa Polesia 4/2008 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 23. a b c Echa Polesia 3/2009 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-22].
 24. a b Echa Polesia 4/2009 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 25. Hanna Paniszewa, Geneza i kierunki działalności polskich organizacji pozarządowych w obwodzie brzeskim na Białorusi w latach 1987–2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 [dostęp 2020-06-18].
 26. Andrzej Nowak, Od imperium do imperium, srbnp.pl [dostęp 2020-06-17].
 27. Redakcja2, Liberalizm po białorusku » Kresy, Kresy, 27 stycznia 2009 [dostęp 2020-05-14] (pol.).
 28. Redakcja2, „Wystarczy, żeby Białorusini wypełniali porozumienia” » Kresy, Kresy, 29 kwietnia 2009 [dostęp 2020-06-24] (pol.).
 29. Redakcja2, Z Białorusi deportują polskich nauczycieli » Kresy, Kresy, 2 lutego 2009 [dostęp 2020-06-24] (pol.).
 30. Historia polskich mediów na Białorusi i obecna ich sytuacja.
 31. a b c d Echa Polesia 1/2010 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 32. Echa Polesia 2/2010 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 33. Echa Polesia 3/2010 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 34. a b Echa Polesia 4/2010 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 35. Echa Polesia 1/2011 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 36. a b c d Echa Polesia 2/2011 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 37. a b Echa Polesia 3/2011 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 38. a b Echa Polesia 1/2012 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 39. Echa Polesia 1/2013 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 40. Echa Polesia 3/2013 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 41. Echa Polesia 1/2014 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 42. a b Echa Polesia 2/2014 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 43. a b c Echa Polesia 3/2014 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 44. a b Echa Polesia 4/2014 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 45. Echa Polesia 1/2015 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 46. a b c Echa Polesia 2/2015 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].
 47. Echa Polesia 3/2015 | Echa Polesia, polesie.org [dostęp 2020-06-24].