Asfaltobeton

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zbliżenie warstwy podkładu wykonanego z asfaltobetonu przy budowaniu nowej drogi.
Instalacja do wytwarzania asfaltu.
Przykład wzmocnienia starej nawierzchni betonowej powłoką z asfaltobetonu.

Asfaltobeton – AC (ang. Asphalt concrete) inaczej beton asfaltowy, to podatna mieszanka mineralno asfaltowa (MMA), potocznie znana jako asfalt, technicznie zróżnicowana, składająca się z mieszaniny: kruszywa (m.in: kruszywa grubego, kruszywa drobnego, piasku, wypełniacza (np. mączki kamiennej)) i asfaltu jako lepiszcza. Wraz z betonem cementowym (nawierzchnia sztywna) należą do dwóch najbardziej popularnych mieszanin wykorzystywanych do wykonania nawierzchni drogowej.

Rodzaje asfaltobetonów:

Beton asfaltowy jest stosowany jako warstwa/warstwy w górnej konstrukcji podatnych drogowych nawierzchni asfaltowych i utwardzonych nawierzchni lotniskowych (dróg startowych, dróg kołowania). Asfaltobeton może służyć jak warstwa:

  • ścieralna
  • wiążąca
  • podbudowa zasadnicza

Układana na podbudowie wykonanej np. z mechanicznie zagęszczonego kruszywa tworzy nawierzchnię podatną, natomiast układana na chudym betonie tworzy nawierzchnię półsztywną.