Droga kołowania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Element oświetlenia drogi kołowania

Droga kołowania – oznacza określoną drogę na lotnisku lądowym, wyznaczoną do kołowania statków powietrznych i zapewniającą połączenie między określonymi częściami lotniska, włączając:

  • linię kołowania do stanowiska postojowego, która oznacza część płyty wyznaczoną jako droga kołowania i przeznaczoną do zapewnienia dostępu tylko do stanowisk postojowych statków powietrznych;
  • drogę kołowania po płycie, która oznacza część systemu dróg kołowania zlokalizowaną na płycie i mającą na celu zapewnienie kołowania bezpośrednio przez tę płytę;
  • drogę szybkiego skołowania, która oznacza drogę kołowania połączoną pod kątem ostrym z drogą startową i przeznaczoną do ułatwienia lądującym statkom powietrznym opuszczenia drogi startowej przy prędkościach większych niż osiągane na innych drogach kołowania i przez to zmniejszającą do minimum czas zajmowania drogi startowej[1].

Drogi kołowania często są utwardzone (betonowe lub asfaltowe); inaczej jest na mniejszych lotniskach, gdzie drogi kołowania są często trawiaste, gruntowe lub żwirowe.

Bardzo uczęszczane porty lotnicze posiadają tzw. drogi kołowania szybkiego zjazdu (ang.: rapid-exit taxiways), które pozwalają lądującym samolotom na opuszczenie drogi startowej przy dużej prędkości, co z kolei pozwala na częstsze operacje na tej samej drodze startowej i tym samym bardziej przepustowy ruch lotniczy.

Drogi kołowania są oznaczane żółtymi liniami. Ciągła żółta linia oznacza linię centralną (centerline) drogi kołowania oraz jej krawędzie.

Drogi kołowania są nazywane literami i cyframi (alfanumerycznie). Te oznakowania identyfikacyjne ujawnione są tuż przy drogach kołowania na niskich czarno-żółtych tablicach.

Dla nocnego użytkowania, drogi kołowania mają niebieskie światła krawędziowe, w odróżnieniu od białych świateł dróg startowych. Większe porty lotnicze czasami posiadają dodatkowe zielone oświetlenie linii centralnych dróg kołowania, zainstalowane gładko w nawierzchni.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007 (WE) nr 1794/2006 (WE) nr 730/2006 (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (CELEX: 32012R0923).