Budynek inwentarski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Budynek inwentarskibudynek do utrzymania zwierząt gospodarskich.

Wyróżnia się trzy podstawowe formy zabudowy:

 • pawilonowa – pojedyncze, wolno stojące budynki, tworzące układ rzędowy, grzebieniowy, pierścieniowy, wachlarzowy lub gwiaździsty;
 • blokowa – obiekty o różnym przeznaczeniu powiązane są przestrzennie w jeden zespół funkcjonalny;
 • monoblokowa – cały program produkcyjny obiektu wielkostadnego zlokalizowany w jednym budynku o zwartej formie rzutu.

Zależnie od gatunku zwierząt i kierunku produkcji stosuje się różne rozwiązania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne.

Stosownie do przeznaczenia budynki inwentarskie dzieli się je dla:

Warunki mikroklimatyczne w budynkach inwentarskich są jednym z podstawowych czynników wpływających na wyniki i efekty chowu zwierząt. W prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych budynkach temperatura i wilgotność powietrza oraz oświetlenie powinny utrzymywać się granicach optymalnych dla danego gatunku zwierząt.

Nowoczesny budynek inwentarski powinien charakteryzować się:

 • zgodnością z ustawodawstwem polskim i unijnym, a także z przepisami eksportowymi innych krajów, kupujących wyroby naszej produkcji zwierzęcej;
 • odpowiednimi, określonymi normami, warunkami zootechnicznymi dla każdej kategorii zwierząt;
 • zastosowaniem proekologicznych technologii utrzymania zwierząt;
 • funkcjonalnością i niezawodnością rozwiązań konstrukcyjnych oraz wyposażenia;
 • oszczędnym i efektywnym zużyciem energii;
 • minimalnymi nakładami pracy w bieżącej obsłudze zwierząt;
 • bezpiecznymi i ergonomicznymi warunkami dla personelu;
 • krótkim czasem amortyzacji;
 • możliwością wykorzystania energii z surowców powstających w procesie produkcji;
 • możliwością przeznaczenia obiektu na cele pozarolnicze.