Dyskretyzacja (statystyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dyskretyzacjaprzekształcenie ciągłej zmiennej losowej w dyskretną zmienną losową. Dyskretyzacja przekształca tym samym rozkład zmiennej losowej z ciągłego na dyskretny.

W przypadku jednowymiarowym zwykle dzieli się zbiór liczb rzeczywistych lub przedział obejmujący wartości danej zmiennej losowej na pewną liczbę rozłącznych podprzedziałów i każdemu przypisuje jakąś wartość.

Na ogół wybiera się przekształcenie monotoniczne. Wówczas dyskretyzacja przekształca zmienną na skali interwałowej oraz ilorazowej na zmienną na skali porządkowej.

Dyskretyzacja jest wykonywana m.in. w celu:

  • wstępnego oglądu danych wielowymiarowych, np. przez zdyskretyzowanie jednej zmiennej i zbadanie jaką średnią przyjmują pozostałe dla obserwacji z poszczególnych przedziałów.
  • przedstawienia wyników analizy na wykresie (każdemu poziomowi dyskretyzacji można przypisać inny kolor)
  • podziału próbki na podpopulacje
  • utworzenia histogramu
  • zastosowania metod statystycznych wymagających zmiennych dyskretnych
  • stworzenia kart skoringowych
  • uproszczenia danych kosztem pewnej utraty informacji