Elektroda jonoselektywna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Elektroda jonoselektywna (ang. Ion-Selective Electrode, ISE) – elektroda, której potencjał względem elektrody odniesienia, zmienia się pod wpływem zmian aktywności jonów w badanym roztworze. Najpowszechniej używanymi elektrodami jonoselektywnymi są elektrody wskaźnikowe stosowane w pH-metrii, czułe na jony wodorowe (H+).

Najprostszym modelem matematycznym elektrody jonoselektywnej jest równanie Nernsta:

gdzie:

potencjał elektrody jonoselektywnej,
stała gazowa,
temperatura bezwzględna,
– liczba ładunków elementarnych jonu,
stała Faradaya,
aktywność jonu,
– symbol logarytmu naturalnego.

Bardzo często przyjmuje się, że wartość aktywności jest równa wartości stężenia jonu, co daje zadowalające przybliżenie dla dużej grupy zastosowań. W rzeczywistości aktywność ze stężeniem powiązana jest poprzez współczynnik aktywności.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]