Przejdź do zawartości

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ostatni GIODO
Obecny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Edyta Bielak-Jomaa
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

29 sierpnia 1997

Pierwszy GIODO

Ewa Kulesza

Długość kadencji

4 lata

Siedziba

Warszawa

Data likwidacji

25 maja 2018

Ostatni GIODO

Edyta Bielak-Jomaa (ukończyła kadencję jako Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Strona internetowa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw ochrony danych osobowych w latach 19972018, działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych[1], z dniem 25 maja 2018 został zastąpiony Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zadania

[edytuj | edytuj kod]

GIODO kontrolował zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydawał decyzje administracyjne i rozpatrywał skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadził rejestr zbiorów danych, opiniował akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjował i podejmował przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczył w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych (np. Grupy roboczej art. 29).

GIODO powoływany był na 4-letnią kadencję (liczoną od dnia złożenia przysięgi) przez Sejm RP za zgodą Senatu. W zakresie wykonywania swoich zadań podlegał tylko ustawie. Przysługiwał mu immunitet.

W celu wykonania swoich zadań miał do pomocy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajdowała się w Warszawie.

Zgodnie z art. 20 ustawy, raz w roku Generalny Inspektor składał Sejmowi sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawozdanie było dostępne w formie druku sejmowego.

Likwidacja

[edytuj | edytuj kod]

10 maja 2018 roku Sejm RP VIII kadencji uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych[1], która zastąpiła ustawę z 1997 roku i przewidywała likwidację organu oraz ustanowienie nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[2].

Osoby pełniące funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

[edytuj | edytuj kod]
 • I kadencja (4 kwietnia 1998 – 26 kwietnia 2002) – Ewa Kulesza
 • II kadencja (26 kwietnia 2002 – 13 lipca 2006) – Ewa Kulesza
 • III kadencja (13 lipca 2006 – 3 sierpnia 2010) – Michał Serzycki
 • IV kadencja (4 sierpnia 2010 – 28 sierpnia 2014) – Wojciech Wiewiórowski
 • V kadencja (29 sierpnia 2014 – 18 grudnia 2014) – Wojciech Wiewiórowski
 • VI kadencja (22 kwietnia 2015 – 25 maja 2018) – Edyta Bielak-Jomaa

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych były realizowane w części 10 budżetu państwa[3].

W 2017 wydatki GIODO wyniosły 20,15 mln zł, a dochody 0,02 mln zł[4]. Przeciętne zatrudnienie w Biurze GIODO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 142 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 7050 zł[5].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaplanowano w wysokości 21,01 mln zł[6].

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 1781
 2. Druk nr 2410 [online], sejm.gov.pl [dostęp 2018-05-17].
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/3, 2/10. [dostęp 2018-09-15].
 5. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. [w:] Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2018. s. 11. [dostęp 2018-09-15].
 6. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. [w:] Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 39. [dostęp 2017-09-05].

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]