Ustawa o ochronie danych osobowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Data wydania 10 maja 2018
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
Data wejścia w życie 25 maja 2018
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji ochrona danych osobowych
Status obowiązujący
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa o ochronie danych osobowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych.

Ustawa z 1997 roku[edytuj | edytuj kod]

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Data wydania 29 sierpnia 1997
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883
Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922
Data wejścia w życie 30 kwietnia 1998
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji ochrona danych osobowych
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2018 r. poz. 138
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 lutego 2018
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. określała:

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2018 roku[1]. Ustawa zapewniała też stosowanie Dyrektywy 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych[2].

Utraciła moc 25 maja 2018 roku, z wyjątkiem części przepisów, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie. Będą one obowiązywały do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Ustawa z 2018 roku[edytuj | edytuj kod]

10 maja 2018 roku Sejm RP VIII kadencji uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych[3], która zastąpiła ustawę z 1997 roku[4]. Ustawa zapewnia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[4]. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 roku[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138)
  2. EUR-Lex - 31995L0046 - EN - EUR-Lex, eur-lex.europa.eu [dostęp 2018-06-01] (ang.).
  3. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
  4. a b Druk nr 2410, sejm.gov.pl [dostęp 2018-05-16] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]