Gra w postaci normalnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gra w postaci normalnej – typ gry w której gracze jednocześnie i niezależne od siebie decydują o swoich strategiach nie znając decyzji przeciwników. Do opisania takiej gry potrzebna jest znajomość możliwych akcji graczy (zwanych także zagraniami, strategiami czystymi), oraz wysokości wypłat przy zastosowaniu przez graczy danych akcji.

Oznaczenia:

– zbiór graczy,
– zbiór możliwych zagrań gracza i-tego,
– funkcja wypłat -tego gracza.

Elementy zbioru A to tzw. profile strategii czystych. Mamy gdzie oznacza pewną strategię czystą i-tego gracza. Gdy dla każdego to mówimy że gra jest skończona.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Grą w postaci normalnej nazywamy trójkę

Zauważmy, że przy tej definicji nie podajemy ile możliwych zagrań ma każdy z graczy. Może to być nieskończenie (nawet nieprzeliczalnie) wiele akcji.

Strategia mieszana[edytuj | edytuj kod]

Strategią mieszaną i-tego gracza nazywamy dowolny rozkład prawdopodobieństwa na zbiorze

Oznaczmy przez prawdopodobieństwo zagrania przez i-tego gracza strategii czystej

Przypadek gry skończonej[edytuj | edytuj kod]

Gdy gra jest skończona to strategia mieszana tworzy wektor w Kolejne współrzędne tego wektora to prawdopodobieństwa wyboru kolejnych zagrań. Strategia czysta to szczególny przypadek strategii mieszanej. Załóżmy, że zbiór jest ponumerowany od 1 do k. Wtedy j-ta strategia czysta (j-te zagrane) to wersor (1 na j-tym miejscu). W dalszej części artykułu będziemy stosować to oznaczene. Jest to rozkład na który z prawdopodobieństwem 1 przypisuje j-te zagranie.

Zauważmy, że w grach skończonych każdą strategię mieszaną, można przedstawić w postaci kombinacji wypukłej strategii czystych. Weźmy dowolnego gracza i, zbiór jego strategii czystych (zagrań) oraz pewną strategię mieszaną tego gracza: Wtedy

Profil gry[edytuj | edytuj kod]

Jeśli przez oznaczymy strategię mieszaną i-tego gracza, to analogicznie jak dla strategii czystych określiliśmy profil strategii czystych, określamy profil gry jako

Dla ustalonego profilu przypisujemy – prawdopodobieństwo zagrania przez graczy strategii czystej Wybory graczy są niezależne zatem A więc gracz i-ty otrzyma wypłatę z prawdopodobieństwem Zatem wypłata i-tego gracza jest zmienną losową która przyjmuje wartość z prawdopodobieństwem

Wypłata przy danym profilu gry[edytuj | edytuj kod]

Wypłatą przy danym profilu gry gracza i-tego nazywamy wartość oczekiwaną wyżej określonej zmiennej losowej. Poniżej znajdują się pewne tożsamości związane z tą wartością oczekiwaną. Oznaczmy: oraz

Wypłata jest linowa względem składowych dowolnego profilu:

dla

Gry symetryczne[edytuj | edytuj kod]

Grę nazywamy symetryczną jeśli dla dowolnych i dowolnego profilu strategii czystych zachodzi:

Warunek ten można łatwo zinterpretować. Mianowicie wypłata gracza i-tego przy danym profilu ma być równa wypłacie gracza j-tego gdy obaj zamienią się swoimi strategiami czystymi.

Gry skończone[edytuj | edytuj kod]

Gdy gra jest dwuosobowa, możemy funkcję wypłat przedstawić w postaci macierzy wypłat.

Gry symetryczne[edytuj | edytuj kod]

W przypadku gry dwuosobowej warunek symetryczności gry oznacza, że macierz wypłat dla każdego z graczy jest równa transponowanej macierzy wypłat przeciwnika. Rzeczywiście: