Grupa Wilhelma Habsburga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Grupa Wilhelma Habsburga - grupa wojsk, utworzona przez dowództwo armii austro-węgierskiej na Wołyniu po podpisaniu traktatu brzeskiego, dowodzona przez rtm. Wilhelma Habsburga.

Grupa dzięki prawie jednolitemu składowi narodowościowemu[1] miała stanowić zalążek armii ukraińskiej.

Grupa liczyła około 4 tysięcy żołnierzy i oficerów. W jej skład wchodziły:

Podczas pobytu na Wołyniu jednostka (głównie Kosz USS i Wyszkił USS) prowadziła ożywioną ukraińską działalność kulturalną i oświatową pośród miejscowej ludności, założyła między innymi około 50 ukraińskich szkół.

Dowództwo niemieckie, sądząc błędnie, że grupa jest źródłem antyniemieckiej propagandy, jak również wskutek protestów niemieckich władz okupacyjnych i hetmana Pawła Skoropadskiego, rozwiązało grupę na początku października 1918, kierując Legion USS na Bukowinę.

Przypisy[edit | edit source]

  1. Po objęciu dowodzenia Wilhelm Habsburg przeniósł oficerów innych niż ukraińska narodowości do innych jednostek

Literatura[edit | edit source]

  • Michał Klimecki - "Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919", Warszawa 2000, ​ISBN 83-7233-145-6
  • Tadeusz Dąbkowski - "Ukraiński ruch narodowy 1912-1923", Warszawa 1985