Grupa propylowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Od lewej do prawej:izomeryczne grupy: propylowa i izopropylowa oraz, niebędąca ich izomerem, grupa cyklopropylowa

Grupa propylowa (o przedrostku w nomenklaturze „propylo-”, „n-propylo-”) – liniowa trójwęglowa alkilowa grupa funkcyjna o wzorze chemicznym −C3H7. Jest podstawnikiem otrzymanym poprzez usunięcie jednego atomu wodoru przyłączonego do końcowego (pierwszorzędowego) atomu węgla cząsteczki propanu[1].

Grupa propylowa jest często przedstawiana w chemii organicznej za pomocą symbolu „Pr” (nie mylić z symbolem pierwiastka prazeodymu).

Istnieje izomeryczna postać grupy propylowej – „1-metyloetylo-” lub „izopropylo-” – otrzymana poprzez usunięcie atomu wodoru przy środkowym atomie węgla propanu. Dodatkowo istnieje jeszcze trzecia, cykliczna postać grupy propylowej, nazywana „cyklopropylo-” lub „c-propylo-”. Nie jest to postać izomeryczna z pozostałymi formami, posiada wzór −C3H5.

Często grupa propylowa zapisywana jest z dodatkowym przedrostkiem „n-” (tj. „n-propylo-”). Jednakże przedrostek ten jest zbędny, ponieważ brak jakiegokolwiek przedrostka oznacza brak rozgałęzienia[2].

Przykładem związku posiadającego grupę propylową jest między innymi octan propylu:


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Paula Yurkanis Bruice: Organic chemistry. Wyd. 6. Boston: Prentice Hall, 2011, s. 72. ISBN 0-321-66313-6.
  2. John McMurry: Organic chemistry. Wyd. 7. Belmont: Cengage Brooks/Cole, 2010, s. 81. ISBN 0-495-11258-5.