Inkubator przedsiębiorczości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

 • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości),
 • podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

Sieć Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości[edytuj | edytuj kod]

Kaszubskie Inkubatory Przedsiębiorczości pod wspólną marką „STOLEM” mają za zadanie pomóc rozwinąć się pomysłom w przedsiębiorstwa a przedsiębiorstwom w samodzielne i efektywne firmy. Powstałe w ramach partnerstwa Urzędów Miasta Kościerzyny, Bytowa, Lęborka i Starostwa Powiatowego w Kartuzach prowadzone są przez zewnętrzne podmioty wyłonione w konkursie. Zadaniem Inkubatora jest stworzenie korzystnych warunków dla powstawania nowych miejsc pracy poprzez wspieranie funkcjonowania i rozwoju nowych, innowacyjnych, małych przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach Inkubatora. Oferta inkubatorów dla firm działającym do 3 lat obejmie m.in. wynajem w pełni umeblowanych wyposażonych w sprzęt komputerowy pomieszczeń biurowych po preferencyjnych cenach, możliwość wynajęcia biur na godziny, sal spotkań, sal konferencyjno-szkoleniowych.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości[edytuj | edytuj kod]

Jednostki tworzone przez uczelnie wyższe zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która mówi:

"W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. 2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. 3. Akademicki inkubator przedsiębiorczości utworzony: 1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni; 2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. 6. W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości utworzonych w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje określone są odpowiednio w ich regulaminach. 7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące tych jednostek"[1].

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) są ofertą wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp.

Każdy inkubator przedsiębiorczości posiada inny zakres usług. Jedne skupiają się na wsparciu merytorycznym przy prowadzeniu działalności, inne zapewniają zaplecze lokalowe, dostęp do powierzchni biurowej lub hal produkcyjnych.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości można także podzielić na te, które zajmują się PREINKUBACJĄ (wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej - bez rejestracji działalności gospodarczej w urzędach można działać jako pion inkubatora,korzystając z jego osobowości prawnej) oraz świadczące pomoc na zasadach INKUBACJI (wsparcie od momentu rejestracji w urzędach prawdziwej działalności gospodarczej w postaci pomocy lokalowej, porad prawnych, księgowości, zaplecza biurowego, szkoleń i doradztwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych itp.). Lista wszystkich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działających na terenie Polski znajduje się na stronie http://www.sooipp.org.pl/akademickie-inkubatoryprzedsiebiorczosci.html.

Inkubatory przedsiębiorczości społecznej[edytuj | edytuj kod]

Są tworzone przez samorządy lub organizacje pozarządowe. Oferują doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne wsparcie:

 • podmiotom ekonomii społecznej,
 • instytucjom rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • osobom zainteresowanych założeniem lub działalnością na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Istnieje Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego (ISPWS)[2], będący kontynuacją projektu Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości (SISP)[3]. Ponadto niektóre inkubatory przedsiębiorczości społecznej używają nazwy Inkubator Ekonomii Społecznej[4], inne działają jako element składowy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Centrów Ekonomii Społecznej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U.2012.0.572 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 86
 2. http://gcop.gliwice.pl/strona-52-inkubator_spolecznej_przedsiebiorczosci.html Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego – gcop.gliwice.pl (Dostęp: 2013-08-02)].
 3. http://gcop.gliwice.pl/strona-74-siec_inkubatorow_spolecznej.html Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości – gcop.gliwice.pl (Dostęp: 2013-08-02)].
 4. Zob. np. Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej (MIES).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Małgorzata Konieczny i inni: Kompendium przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 169, ISBN 978-83-926955-0-9.
 • Dobre praktyki ośrodków Krajowego Systemu Usług w prowadzeniu projektów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008 s. 101-110, ISBN 978-83-60009-50-5.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]