Przejdź do zawartości

International Journal of Electronics and Telecommunications

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
International Journal of Electronics and Telecommunications (IJET)
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Polska Akademia Nauk

Organ prasowy

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN

Tematyka

naukowa

Pierwszy numer

1955

Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk

Średni nakład

– Internet egz.

Format

A4 pdf

Liczba stron

100

ISSN

2300-1933

OCLC

833584355

Strona internetowa

International Journal of Electronics and Telecommunications (IJET)kwartalnik naukowo-techniczny, należący do grupy recenzowanych, archiwalnych, krajowych wydawnictw o zasięgu międzynarodowym związanych z elektroniką i telekomunikacją, wydawany w języku angielskim w Internecie, publikowany przez Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN[1].

Właścicielem czasopisma jest Polska Akademia Nauk[2]. IJET jest publikowany przy współpracy z Instytutem Systemów Elektronicznych[3] oraz Instytutem Telekomunikacji[4] Politechniki Warszawskiej[5]. Redakcja miesięcznika współpracuje z uczelniami technicznymi, instytutami badawczymi oraz krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami naukowymi z obszaru elektroniki i telekomunikacji, a w tym: Polską Sekcją[6] Institute of Electrical and Electronics Engineers, SPIE[7], PSP[8], SEP[9], i innymi.

Indeksowanie bibliometryczne IJET[edytuj | edytuj kod]

Czasopismo IJET jest notowane w krajowych i międzynarodowych bazach danych bibliograficznych i bibliometrycznych, takich jak: DeGruyter, INSPEC[10], WorldCat OCLC[11], Google Scholar, Elsevier SCOPUS, PBN – Polska Bibliografia Naukowa[12], OPI BazTech[13][14], Biblioteka Narodowa[15], Index Copernicus[16] i innych. IJET publikuje artykuły na zasadzie otwartego dostępu, i jest indeksowany w bazach danych ROAD[17] i DOAJ. Czasopismo posiada indeks wpływu SJR[18] (SCImago Journal Rank) przyznawany przez SCOPUS i będący ekwiwalentem indeksu JIF (Journal Impact Factor) przyznawanego przez Thomson Reuters Institute for Scientific Information (ISI). Czasopismo stara się o wejście do bazy danych ISI (Instytut Filadelfijski) i uzyskania międzynarodowych wskaźników bibliometrycznych JIF i Index Hirscha.

Obszary tematyczne[edytuj | edytuj kod]

Obszary tematyczne poruszane na łamach czasopisma są związane z aktywnością naukową, techniczną i ekspercką Sekcji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, i obejmują: kompatybilność elektromagnetyczną[19]; mikroelektronikę[20]; mikrofale i radiolokację[21]; optoelektronikę i fotonikę[22]; sygnały, układy i systemy elektroniczne[23]; technologię elektronową i materiałów elektronicznych[24]; telekomunikację[25]. Obszary te są rozszerzane o nowe dziedziny jak technologie e-learningu, Internet rzeczy oraz wirtualizacja infrastruktury informacyjnej. Redakcja IJET pracuje w systemie OJS – Open Journal System[26].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Czasopismo jest wydawane nieprzerwanie od roku 1955. W latach 1955-1989 było publikowane pod nazwą Rozprawy Elektrotechniczne[27], w latach 1990-2009 jako Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji (Electronics and Telecommunications Quarterly), a od roku 2010 jest publikowane pod tytułem International Journal of Electronics and Telecommunications (IJET). Funkcję redaktorów naczelnych pełnili profesorowie: Witold Nowicki[28], Adam Smoliński, Wiesław Woliński[29], Tadeusz Łuba[30], a obecnie Ryszard Romaniuk[31]. Przewodniczącym Komitetu Programowego IJET jest ex-officio Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN prof. Józef Modelski.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Redaktor Komitetu: Strona Głowna. keit.pan.pl. [dostęp 2015-07-03].
 2. International Journal of Electronics and Telecommunications. ijet.czasopisma.pan.pl. [dostęp 2015-07-03].
 3. eZ Systems: Strona główna – Instytut Systemów Elektronicznych. www.ise.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-02-26)].
 4. Instytut Telekomunikacji – Strona domowa ITPW. Instytut Telekomunikacji. [dostęp 2015-07-03].
 5. Politechnika Warszawska: Strona główna – Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-03].
 6. Polska Sekcja Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Region 8:Europa, Bliski Wschód i Afryka. ieee.pl. [dostęp 2015-07-03].
 7. SPIE – the international society for optics and photonics. spie.org. [dostęp 2015-07-03].
 8. Photonics Society of Poland – Home. photonics.pl. [dostęp 2015-07-03].
 9. SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich. www.sep.com.pl. [dostęp 2015-07-03].
 10. Engineering Village – First choice for serious engineering research. www.engineeringvillage.com. [dostęp 2015-07-03].
 11. Kwartalnik elektroniki i telekomunikacji = Electronics and telecommunications quarterly. „Kwartalnik elektroniki i telekomunikacji = Electronics and telecommunications quarterly”, 1990. [dostęp 2015-07-03]. 
 12. Polska Bibliografia Naukowa. pbn.nauka.gov.pl. [dostęp 2016-09-20].
 13. Electronics and Telecommunications Quarterly – BazTech – Yadda. yadda.icm.edu.pl. [dostęp 2015-07-03].
 14. International Journal of Electronics and Telecommunications Quarterly – BazTech – Yadda. yadda.icm.edu.pl. [dostęp 2015-07-03].
 15. International Journal of Electronics and Telecommunications: JET. PAS CET, 2010. [dostęp 2015-07-03].
 16. Index Copernicus International. www.indexcopernicus.com. [dostęp 2015-07-04].
 17. International Journal of Electronics and Telecommunications | ROAD. road.issn.org. [dostęp 2015-07-03].
 18. International Journal of Electronics and Telecommunications. www.scimagojr.com. [dostęp 2015-07-03].
 19. Sekcja Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN – Strona główna. www.semc-keit.pwr.wroc.pl. [dostęp 2015-07-03].
 20. Sekcja Mikroelektroniki Komitety Elektroniki i Telekomunikacji – Strona główna. www.sm-keit.dmcs.pl. [dostęp 2015-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-04)].
 21. Strona główna. smir-keit.eti.pg.gda.pl. [dostęp 2015-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-05)].
 22. Sekcja Optoelektroniki Komitety Elektroniki i Telekomunikacji – Strona główna. www.if.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-03].
 23. Sekcja Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji – Strona główna. ssuise-keit.multimedia.edu.pl. [dostęp 2015-07-03].
 24. Sekcja Technologii Elektronowej i Technologii Materiałów Elektronicznych. 156.17.46.1. [dostęp 2015-07-03].
 25. Strona domowa. st-keit.eti.pg.gda.pl. [dostęp 2015-07-03].
 26. Open Journal Systems | Public Knowledge Project. pkp.sfu.ca. [dostęp 2015-07-06].
 27. ARIANTA – NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. www1.bg.us.edu.pl. [dostęp 2015-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-04)].
 28. Prof. Witold Nowicki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2015-07-03].
 29. Prof. Wiesław Leonard Woliński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2015-07-03].
 30. Prof. Tadeusz Łuba, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2015-07-03].
 31. Prof. Ryszard S. Romaniuk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2015-07-03].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]