Janusz Szczepański

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janusz Szczepański (ur. 1947) – polski historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Historii) i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat (1980) tamże, habilitacja (1996), profesor tytularny (2001), profesor zwyczajny (2008). Redaktor naukowy tomów III i IV syntezy „Dziejów Mazowsza”, kilku tomów publikacji „Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu” oraz członek komitetów redakcyjnych „Studiów Mazowieckich”, „Rocznika Mazowieckiego”, „Materiałów do Dziejów Wojskowości”. Członek Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Senatu i Rady Naukowej Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Rady Naukowej Archiwum Państwowego m.st.Warszawy.

Zainteresowania naukowe: historia społeczno-polityczna Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XIX – XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów walk o niepodległość, wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r., emigracji zarobkowej, skupisk polonijnych, mniejszości narodowościowo-wyznaniowych, miast, dziejów Mazowsza.

Autor ponad 20 publikacji książkowych oraz ponad 300 artykułów, recenzji.

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Dzieje Gąbina do roku 1945, Warszawa 1984.
 • Tradycje obchodów 3 Maja w skupiskach polonijnych w Stanach Zjednoczonych [w:] Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w skupiskach polonijnych, Pułtusk 1991.
 • Polska służba konsularno-dyplomatyczna wobec harcerstwa na obczyźnie w latach międzywojennych [w:] Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992, pod red. M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 1992.
 • Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993.
 • Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii amerykańskiej, Ciechanów-Pułtusk 1994.
 • Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk 1995.
 • Mazowsze Północne w XIX – XX wieku. Materiały źródłowe 1795-1956, Warszawa-Pułtusk 1997.
 • Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, Warszawa-Ostrołęka-Pułtusk 1997.
 • Dzieje Wyszkowa i okolic, Warszawa 1998.
 • Rewindykacja polskich archiwaliów w świetle traktatu ryskiego [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 1998.
 • Wychodźstwo polskie w Niemczech a walka narodu polskiego o niepodległość [w:] Polonia w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914-1921, pod red. A. Koseskiego, Pułtusk 1999.
 • Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa-Pułtusk 2000.
 • Społeczeństwo Mazowsza wobec najazdu bolszewickiego 1920 roku [w:] Rok 1920 z perspektywy 80-lecia, pod red A. Ajnenkiela, Warszawa 2001.
 • Bitwa Warszawska 1920 roku [w:] Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, pod red. A. Koseskiego i A. Stawarza, Warszawa 2001.
 • Polacy w Niemczech, „Rocznik Nauk Politycznych” R. IV, Pułtusk 2002.
 • Idea powrotu do „Erec Israel” wśród Żydów Mazowsza Północnego [w:] Historia i polityka, pod red. J.R. Szaflika, Pułtusk 2004.
 • Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005.
 • Wokół sporu o autorstwo planu Bitwy Warszawskiej 1920 roku [w:] Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, pod red. M. Willaume, Lublin 2005.
 • Walka o niepodległość Polski w działalności Związku Polek w Ameryce w latach 1899-1918 [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia. Sectio F. Historia vol.LX, pod red. T. Radzika i R. Litwińskiego, Lublin 2005.
 • Niemcy wobec zamachu majowego 1926 roku w Polsce [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Lublin 2007.
 • Życie polityczne [w:] Dzieje Mazowsza. Lata 1918-1939, t. IV, pod red. Janusza Szczepańskiego, Pułtusk 2010.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]