Kotlina Olzy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kotlina Olzy
Ilustracja
Koryto Olzy w Pogwizdowie
Megaregion

Region karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Podkarpacie Północne

Makroregion

Kotlina Ostrawska

Mezoregion

Kotlina Olzy

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. śląskie
Czechy:
kraj morawsko-śląski

Kotlina Olzy – region geograficzny o krajobrazie doliny rzecznej położony na Podkarpaciu Północnym, część Kotliny Ostrawskiej. Obejmuje dolinę rzeki Olzy na pograniczu polsko-czeskim w okolicach miasta Karwina[1]. Wyodrębniony jako mezoregion z indeksem 512.12 w ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku wykonanej przez międzyuczelniany zespół geografów pod kierownictwem Jerzego Solona[2].

W granicach Polski region obejmuje dwa niewielkie, izolowane od siebie fragmenty koło wsi Godów i Pogwizdów, zajmujące łącznie powierzchnię 6 km². Godowski fragment Kotliny Olzy graniczy z Płaskowyżem Rybnickim, fragment pogwizdowski przylega do Wysoczyzny Kończyckiej i Pogórza Śląskiego. Pod względem rzeźby terenu jest to płaskie dno doliny Olzy, ograniczone skarpami i osiągające przedział wysokości 200–265 m n.p.m. Naturalne dla regionu gleby madowe i lasy łęgowe zachowały się tutaj jedynie punktowo, z uwagi na intensywną działalność przemysłowo-osadniczą człowieka, w tym funkcjonowanie Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach[3].

W podziale regionalnym Polski Jerzego Kondrackiego omawiany region nie jest wyszczególniony, będąc tam włączonym do mezoregionu Wysoczyzny Kończyckiej[4]. Według regionalizacji Czech autorstwa zespołu geografów pod kierownictwem Jaromíra Demka, dolina Olzy koło Karwiny wchodzi w skład subregionu Ostravská niva w mezoregionie Ostravská pánev[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Badora i inni 2021, s. 443, 446.
  2. Solon i inni 2018, s. 170.
  3. Badora i inni 2021, s. 446.
  4. Kondracki 2002, s. 300–301.
  5. Demek i inni 1987, s. 62, 83, 390.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Badora K., Myga-Piątek U., Nita J., Kotlina Ostrawska (512.1), [w:] Regionalna geografia fizyczna Polski, red. Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M., Poznań 2021, s. 443–446.
  • Demek J., Balatka B., Buček A., Czudek T., Dědečková M., Hrádek M., Ivan A., Lacina J., Loučková J., Raušer J., Stehlík O., Sládek J., Vaněčková L., Vašátko J., Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny, Praga 1987.
  • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002, wydanie III.
  • Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, [w:] „Geographia Polonica”, nr 91/2, 2018, s. 143–170.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]