Przejdź do zawartości

Ksantippos ze Sparty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ksantippos, Ksanthippos, Ksantyppos, gr. Ξάνθιππος Xanthippus[1] (III w. p.n.e.) – grecki najemnik ze Sparty, uczestnik I wojny punickiej w służbie Kartaginy.

Prawdopodobnie był spartiatą[a], ostatnim o którym wiadomo (zgodnie z przekazem Polibiusza), że przeszedł przez agoge, surowy proces państwowego wychowania w Sparcie[2].

Na służbę Kartaginy, toczącej wojnę z Rzymem, zaciągnął się w 256 roku p.n.e.[b], tak jak wielu innych greckich najemników, kiedy skończył się konflikt zbrojny między władcą Macedonii Antygonosem Gonatasem a królem Egiptu, Ptolemeuszem II. Znalazł się wśród żołnierzy[c], których w Grecji zaciągnęli kartagińscy werbownicy, wysłani dla uzupełnienia armii po rzymskim zwycięstwie w bitwie pod Adys[3].

Ksantippos publicznie skrytykował dotychczasowe działania Kartagińczyków, którzy unikali starć na równinnym terenie, z obawy przed piechotą rzymską, lecz jednocześnie przez to nie mogli wykorzystać swojej przewagi w kawalerii i słoniach bojowych. Jego wywody, powtórzone przed kartagińską Radą Starszych, spotkały się z akceptacją[4], a on sam został zaangażowany w szkolenie armii[5]. Ćwiczenia i demonstracyjne przemarsze odbywały się na równinach w pobliżu Kartaginy[6].

Służąc jako najemy żołnierz w armiach monarchii hellenistycznych poznał taktykę harmonijnej współpracy różnych rodzajów wojsk[4] i szkolenie sił kartagińskich opierał o te wzorce[7]. Wykazywał spore umiejętności dowódcze w rozmieszaniu i manewrowaniu oddziałami[8]. Prawdopodobnie był też świadkiem ataku armii Pyrrusa na Spartę w 272 roku p.n.e. i użycia przy tym słoni bojowych, co również mogło wzbogacić jego doświadczenie[9]. Niewykluczone, że to dzięki niemu Kartagińczycy zaczęli w sposób bardziej umiejętny wykorzystywać te zwierzęta w bitwach[10].

Polibiusz, który z dumą przedstawiał jego dokonania, sugerował, że dzięki przekonaniu do swoich racji władz Kartaginy, otrzymał dowodzenie nad nową armią, lecz prawdopodobnie Grek został jedynie doradcą trzech właściwych dowódców, Bostara, Hamilkara i Hazdrubala, syna Hannona (pokonanych wcześniej pod Adys)[11]. Ewentualnie mogli oni sprawować tylko nominalną komendę, a realne dowodzenie oddali mu, kiedy stoczenie bitwy było już pewne[d]. O takim postępowaniu z ich strony, podjętym na żądania żołnierzy, wspominał Polibiusz[12].

Wiosną 255 roku p.n.e. siły kartagińskie zaatakowały armię rzymską Marka Atyliusza Regulusa na równinnym terenie w okolicach Tunes. Ksantippos w pierwszej linii ustawił 100 słoni, a za nimi falangę piechoty, złożoną z obywateli Kartaginy. Na skrzydłach piechoty umieścił bardziej mobilnych najemników, zaś flanki całej armii zajmowała kawaleria[13]. Mimo silnego oporu i lokalnych sukcesów[e], Rzymianie zostali otoczeni i całkowicie pokonani[14]. Było to jedyne zwycięstwo w bitwie lądowej[f], jakie Kartagina odniosła podczas I wojny punickiej[15].

Niedługo po zwycięstwie Grek opuścił służbę kartagińską. Z hojnymi darami i przydzieloną mu eskortą, powrócił do ojczyzny. Wedle relacji Polibiusza powodem takiego zachowania była jego niechęć do budzenia zazdrości wśród kartagińskich arystokratów, jak i poczucie niezależności[16]. Inna wersja dalszych losów Ksantipposa, znana z prac późniejszych autorów (między innymi Sylwiusza Italikusa, Appiana, Waleriusza Maksymusa czy Zonarasa)[g] głosi, że Kartagińczycy z zawiści próbowali go utopić lub utopili. Opowieść ta wydaje się nieprawdziwa[17], choć dopatrywano się w niej pewnego prawdopodobieństwa, z racji tego, że o dalszych losach najemnika brak wzmianek w źródłach z terenów Grecji[18]. Być może została stworzona przez Rzymian, którzy poprzez postawienie w jak najgorszym świetle przeciwników, chcieli odreagować upokarzającą klęskę pod Tunes[19].

Przypuszcza się, że najemnika można utożsamić z Ksantipposem, który w 245 roku p.n.e. został mianowany przez Ptolemeusza III namiestnikiem jednej z prowincji jego królestwa, świeżo zdobytej[20].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. W swoim dziele Diodor określił go tym mianem, lecz możliwe, że Ksantippos należał do grupy znanej w Sparcie jako mothax, do której zaliczano potomków biednych rodzin wychowywanych u bogatych patronów razem z ich dziećmi, Lazenby 2018 ↓, s. 110. Koncepcja ta bazuje na terminologii, użytej przez Polibiusza, niewykluczone jednak, że jego opis miał tylko podkreślić znaczenie doświadczenia najemnika dla dalszych wydarzeń, nie zaś jego inne pochodzenie społeczne, Tipps 2003 ↓, s. 380, przyp. 19.
  2. Appian i Eutropiusz podali, że został oficjalnie przysłany jako sprzymierzeniec przez Spartę, zaś Orozjusz określa go mianem spartańskiego króla. Relacje te uznaje się za mniej wiarygodne, niż przekazy Polibiusza i Diodora, gdzie występuje w roli najemnika, Lazenby 2018 ↓, s. 110.
  3. Diodor podał, że oddział, który Kartagińczycy zaciągnęli liczył 50 lub 100 ludzi, Goldsworthy 2022 ↓, s. 102. Natomiast w dziele Polibiusza mowa o tym, iż Ksantippos był jednym spośród „mnóstwa żołnierzy”, przybyłych do Afryki, Gołaszewski 2021 ↓, s. 134.
  4. Na ogół podaje się, że był dowódcą całej armii i głównym architektem zwycięstwa, tak w: Mała encyklopedia 1988 ↓, s. 382; Cary i Scullard 1992 ↓, s. 234; Łoposzko 1994 ↓, s. 256; Jaczynowska 1995 ↓, s. 46; Chrzanowski 1998 ↓, s. 164; Dupuy i Dupuy 1999 ↓, s. 58; Kulesza 2003 ↓, s. 134; Lazenby 2018 ↓, s. 117; Gołaszewski 2021 ↓, s. 134.
  5. Część legionistów zmusiła do ucieczki kartagińskich najemników na prawym skrzydle. Wedle relacji Diodora, żołnierzy, uciekających w stronę obozu, Ksantippos usiłował zatrzymać i zmobilizować do walki. Miał wówczas usłyszeć od nich, że łatwo zagrzewać do boju innych jeżdżąc na koniu, więc zsiadł z niego i pieszo kontynuował swoje próby. Wiarygodność tej opowieści jest wątpliwa, brzmi bowiem bardzo podobnie do epizodu z Anabazy Ksenofonta, Lazenby 2018 ↓, s. 113.
  6. Cary i Scullard 1992 ↓, s. 234 podają, że zastosowana przez Ksantipposa taktyka była tożsama z koncepcją Hannibala z batalii pod Kannami: zablokowanie rzymskiego centrum i oskrzydlenie dokonane przez konnicę.
  7. Możliwe, że opowieść ta pojawiła się już u Polibiusza, który wspomniał o alternatywnej historii dalszych losów Ksantipposa, dodając, iż przytoczy ją w innym miejscu swego dzieła. Prawdopodobnie zrobił to w jednej z niezachowanych części swojego dzieła, Lazenby 2018 ↓, s. 113–114.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]