Młodszy kapitan

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Naramiennik młodszego kapitana

Młodszy kapitan (mł. kpt.) – pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest aspirant sztabowy, a wyższym kapitan.

Odpowiednik stopnia podporucznika m.in. w SZ RP, Straży Granicznej, lub podkomisarza Policji. Na stopień młodszego kapitana mianuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Oznaczeniem stopnia są dwie gwiazdki, analogicznie do podporucznika w SZ RP. Stopień młodszego kapitana otrzymuje się po ukończeniu Akademii Pożarniczej w Warszawie odbywając studia 4- lub 5,5-letnie[1] w systemie skoszarowanym, bądź stopień ten można otrzymać spełniając szereg wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rodzaje studiów. sgsp.edu.pl. [dostęp 2015-03-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-12)].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1795).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331)