Przejdź do zawartości

Mapa tematyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Mapa tematycznamapa eksponująca kilka lub jeden wybrany element środowiska przyrodniczego lub określoną dziedzinę życia społeczno-gospodarczego. Wyróżnikiem tego rodzaju map od map ogólnogeograficznych jest ich zakres tematyczny. Treścią podkładową map tematycznych często są wybrane elementy map ogólnogeograficznych[1].

Niezależnie od przedstawionego zagadnienia, mapa tematyczna prezentuje wybrane elementy treści odpowiednio dobranej mapy topograficznej lub jej wybranych elementów, która spełnia funkcję osnowy geograficznej tzw. podkładu, dla przedstawienia treści map tematycznych[2].

Mapami tematycznymi są również mapy przeznaczone dla konkretnego użytkownika, np. mapy samochodowe, mapy lotnicze, mapy geologiczne.

Cechy wartościowej mapy tematycznej[3]:

 • dobór treści zgodny z tematem mapy z odpowiednią ilością szczegółów;
 • wiarygodne dane źródłowe;
 • odpowiednia prezentacja graficzna.

Klasyfikacja map tematycznych ze względu na treść[edytuj | edytuj kod]

Mapa sumy rocznych opadów w Polsce – przykład przyrodniczej mapy tematycznej
Mapa autostrad i dróg ekspresowych w Polsce – przykład społeczno-gospodarczej mapy tematycznej


Mapy tematyczne dzieli się zwykle na dwie grupy[1]:

 • mapy przyrodnicze
 • mapy społeczno-gospodarcze

Mapy przyrodnicze można szczegółowo dzielić ze względu na przedstawiane na nich komponenty środowiska przyrodniczego, np.[1]:

Mapy społeczno-gospodarcze można szczegółowo dzielić ze względu na przedstawione na nich zagadnienia, np.[1]:

 • mapy ludnościowe
 • mapy osadnictwa
 • mapy przemysłu
 • mapy rolnictwa
 • mapy komunikacyjne (komunikacji)
 • mapy leśne
 • mapy turystyczne
 • mapy historyczne
 • mapy językowe
 • mapy polityczno-administracyjne
 • mapy katastralne
 • mapy infrastruktury technicznej

Ponadto istnieją kompleksowe mapy tematyczne zawierające zarówno tematy przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze, np.[1]:

 • mapy ekologiczne
 • mapy glebowo-rolnicze
 • mapy agroklimatyczne
 • mapy geologiczno-inżynierskie
 • mapy zasobów środowiska przyrodniczego

Innym stosowanym podziałem map tematycznych ze względu na ich treść jest podział na dwie grupy[1]:


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f Mapy tematyczne. W: Jacek Pasławski (red.): Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era, 2006, s. 21, 307-329. ISBN 83-7409-229-7.
 2. WODGiK Katowice: DEFINICJE I WYTYCZNE – MAPA TEMATYCZNA. wodgik.katowice.pl. [dostęp 2013-12-13]. (pol.).
 3. Stefan Przewłocki: Geomatyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 55-64. ISBN 978-83-01-15529-2.