Monitor Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Monitor Polski z 29 listopada 1918

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“ (w praktyce najczęściej używa się nazwy Monitor Polski, oficjalny skrót to M. P.) – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

Opis[edytuj | edytuj kod]

Wydawany nieprzerwanie do dziś Monitor Polski powstał na mocy art. 21 dekretu o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 3 stycznia 1918 (Dziennik Praw 1918 nr 1 poz. 1), a jego pierwszy numer ukazał się 6 lutego 1918.

W odróżnieniu od aktów normatywnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, akty prawne ogłaszane w Monitorze Polskim nie mogą być źródłem praw i obowiązków dla obywateli.

W Monitorze Polskim publikowane są m.in.:

  1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy,
  2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy,
  3. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
  4. regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego,
  5. decyzje Sejmu i Senatu dotyczące powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
  6. akty urzędowe Prezydenta dotyczące:
a) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
b) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
d) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
e) dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
f) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
g) powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
h) powoływania sędziów,
i) nadawania tytułu naukowego profesora,
j) mianowania na stopień generała i równorzędny,
k) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
l) powoływania asesorów sądowych.

Obok Monitora Polskiego wydawany był także do końca 2012 Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Służył on przede wszystkim do publikacji sprawozdań finansowych.

Dostępność[edytuj | edytuj kod]

Dostęp do Monitora Polskiego można uzyskać:

  • w wersji papierowej – w urzędach terenowych organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego, które mają obowiązek udostępniać zbiory Monitora Polskiego nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu,
  • w wersji elektronicznej – na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (numery od 1930)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]