NKGB

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (ros.) Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР, NKGB – istniejący od lutego do lipca 1941, oraz od kwietnia 1943 do marca 1946 radziecki urząd (odpowiednik ministerstwa) realizujący zadania m.in. wywiadu zagranicznego, kontrwywiadu oraz służy bezpieczeństwa wraz z jednostką śledczą do spraw specjalnych. Przekształcony w Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (MGB).

Reorganizacja służb specjalnych ZSRR w lutym 1941[edytuj | edytuj kod]

W lutym 1941 na polecenie Sekretarza Generalnego KC WKP(b) Józefa Stalina część struktur służb specjalnych, w tym wywiad zagraniczny i kontrwywiad, została wyłączona z Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) i stała się częścią nowego urzędu – Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR. Na jego czele stanął Wsiewołod Mierkułow.

NKWD pozostało pod zwierzchnictwem Ławrientija Berii i zasadniczo zajmowało się wewnętrznymi sprawami policyjnymi i projektami budowlanymi na dużą skalę.

Struktura organizacyjna w lutym 1941[edytuj | edytuj kod]

 • Ludowy Komisarz Bezpieczeństwa Państwowego – komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Wsiewołod Mierkułow
  • pierwszy zastępca – komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Iwan Sierow
  • zastępca – komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Bogdan Kobułow
  • zastępca – komisarz bezpieczeństwa państwowego II rangi Michaił Gribow
 • Sekretariat LKBP – szef komisarz bezpieczeństwa państwowego Wasilij Gołowanow
 • Zarząd I (wywiad zagraniczny) – szef starszy major bezpieczeństwa państwowego Paweł Fitin
 • Zarząd II (kontrwywiad) – szef komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Piotr Fiodotow
 • Zarząd III (tajno-polityczny) – szef komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Sołomon Milsztejn
 • Służba Śledcza (na prawach zarządu) – szef major bezpieczeństwa państwowego Lew Włodzimirski
 • Zarząd Komendanta Moskiewskiego Kremla – szef generał major Nikołaj Spiridonow
 • Wydział I (ochrona rządu) – szef komisarz bezpieczeństwa państwowego III rangi Nikołaj Własik
 • Wydział II (ewidencyjno-statystyczny) – szef starszy major bezpieczeństwa państwowego Leonid Basztakow
 • Wydział III (rewizje, zatrzymania, inwigilacja) – szef starszy major bezpieczeństwa państwowego Dmitrij Szadrin
 • Wydział IV (technika operacyjna) – Jewgienij Łapiszyn
 • Wydział V (szyfry) – major bezpieczeństwa państwowego Aleksej Kopytcew
 • Wydział Kadr – M.W. Gribow
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczo-Finansowy (ACHFO) – A. Dawydow

Reorganizacja z lipca 1941 roku[edytuj | edytuj kod]

Do stanu poprzedniego powrócono już w lipcu tego samego (1941), po wybuchu wojny z III Rzeszą. Struktury byłego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego przeniesiono do NKWD jako samodzielne jednostki w randze zarządów, z zachowaniem ich numeracji.

Powody reorganizacji[edytuj | edytuj kod]

Amerykański analityk wywiadu, John Dziak, pisze w swej książce – Chekisty: A History of KGB (1988) między innymi:

Tych szczególnych zmian organizacyjnych nigdy w pełni nie wyjaśniono, ale być może miały one coś wspólnego z wchłonięciem przez ZSRR podbitych krajów i narodów – Estonii, Litwy, Łotwy, części Polski i oderwaniem od Rumunii Besarabii i północnej Bukowiny. Liczba aresztowań, deportacji, egzekucji i łagrów zwiększyła się, a to wymagało zreorganizowanych i zwiększonych sił bezpieczeństwa.
(....) Szok spowodowany agresją i szybkimi postępami Wehrmachtu doprowadził w lipcu 1941 do fuzji i oba organy znowu połączyły się jako NKWD pod kierownictwem Berii.
(....) Zwycięstwa pod Stalingradem stworzyły perspektywę odzyskania wojennych strat, stąd ponowny rozdział, jak ten z 1941 (NKWD – NKGB).

Powtórny rozdział w 1943[edytuj | edytuj kod]

Powtórny rozdział służb i tym samym ponowne utworzenie Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego (na czele którego stanął ponownie Wsiewołod Mierkułow) nastąpiło na mocy postanowienia Biura Politycznego KC WKP(b) z 14 kwietnia 1943[1]. Taki system utrzymał się przez następne trzy lata, czyli do 1946:

 • Sekretariat – łączył funkcje zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Komisariatu;
 • 1 Zarząd – wywiad; Paweł Fitin (st. mjr b.p.);
 • 2 Zarząd – kontrwywiad, w tym praca agenturalno-śledcza w sektorach ekonomicznym (były Zarząd Ekonomiczny (EKU) NKWD, bezpieczeństwa wewnętrznego (były Zarząd Tajno-polityczny – SPU) NKWD ZSRR),; Piotr Fiodotow (komisarz b.p. III rangi);
 • 3 Zarząd – transportowy; Sołomon Milsztejn (komisarz b.p. III rangi);
 • 4 Zarząd – dywersyjny; Paweł Sudopłatow (komisarz b.p III rangi);
 • 5 Zarząd – szyfrowo-dekryptażowy; Iwan Szewielow[2];
 • 6 Zarząd – ochrona; Nikołaj Własik (komisarz b.p. III rangi);
 • Zarząd Komendanta Moskiewskiego Kremla – osobista ochrona Stalina; gen. mjr Nikołaj Spiridonow;
 • Zarząd Administracyjno-Gospodarczo-Finansowy – Komisariat prowadził szeroką działalność ekonomiczną, podlegało mu szereg przedsięwzięć, budowy, kopalnie itp.
 • Jednostka Śledcza do Specjalnie Ważnych Spraw – szpiegostwo i działalność antyradziecka;
 • Wydział «A» (ewidencji i archiwum);
 • Wydział «B» (zastosowanie techniki operacyjnej – podsłuchy, obserwacja);
 • Wydział «W» (przegląd korespondencji);
 • Wydział Kadr[3].

W listopadzie 1945 utworzono wydział «К» – Kontrwywiadowczego Zabezpieczenia Obiektów Przemysłu Jądrowego. W styczniu 1946 z Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych został przekazany Wydział «С» – działalność wywiadowcza w zakresie problematyki jądrowej[4].

Dalsza reorganizacja była dokonywana już w ramach nowej struktury – Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, utworzonego 15 marca 1946[5].

Reorganizacja z 1946 roku[edytuj | edytuj kod]

Po przekształceniu w 1946 komisariatów ludowych w ministerstwa istniały niezależnie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministierstwo Wnutriennych Dieł – MWD) i Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (Ministierstwo Gosudarstwiennoj Bezopastnosti – MGB).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Очерки истории российской внешней разведки. W 6 tomach, tom IV. Moskwa, 1999.
 2. Петров. Н. В. Кто руководил органами госбезопасности 1941 – 1954. Справочник. Москва, Общество «Мемориал», «Звенья», 2010.
 3. Кокурин А.И., Петров И.В. Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ. 1917-1991. Moskwa,2004. Uwaga: przypis nie dotyczy osady personalnej.
 4. Антонов В., Карпов В. Тайные информаторы Кремля. Moskwa,2000.
 5. ГУГБ – Главное Управление Государственной Безопасности НКВД СССР (1934-1941) (ros.). W: Проект «Правозащитники против пыток» [on-line]. 2011-2014. [dostęp 2014-10-13].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • John Dziak: Chekisty: A History of KGB, 1988
 • Piotr Kołakowski: NKWD i GRU na Ziemiach Polskich (Kulisy wywiadu i kontrwywiadu), Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2002