Nadleśnictwo Herby

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nadleśnictwo Herby - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, której siedziba znajduje się w miejscowości Herby

Historia Nadleśnictwa[edytuj | edytuj kod]

Do roku 1945 w zasięgu lasów stanowiących obecne Nadleśnictwo Herby istniały trzy Nadleśnictwa:

  • Nadleśnictwo Herby powstałe w 1921 roku, z dawnego Leśnictwa Krzepice (Obręb Herby) i lasów zagarniętych w okresie zaborów przez rosyjski dom panujący Romanowych (dawny Obręb Blachownia), o łącznej powierzchni 6.060 ha. W roku 1936, w wyniku zmian w stanie posiadania, związanych z budową linii kolejowej Herby Nowe - Gdynia i likwidacji służebności pięciu wsi, powierzchnia Nadleśnictwa wzrosła do 6.372 ha. W tych granicach Nadleśnictwo przetrwało do roku 1945. W roku 1945 nastąpił dalszy wzrost powierzchni Nadleśnictwa do 6.960 ha, wyniku przyłączenia następnych kompleksów leśnych usytuowanych w południowo-wschodniej części obecnego Obrębu Herby.
  • Nadleśnictwo Panki powstało w 1922 roku, z lasów stanowiących do roku 1659 dobra państwowe, kiedy to nadano je Klasztorowi Ojców Paulinów w Częstochowie na własność wieczystą „za przezorność i męstwo okazano w obronie Częstochowy przeciw Szwedorn”. W roku 1799 lasy te zostały odebrane Paulinom przez króla pruskiego Fryderyka II i kilkakrotnie zmieniały właścicieli, Ostatnim właścicielem tych gruntów był car Rosji Aleksander III. W roku 1921, na podstawie Traktatu Ryskiego, przeszły one na własność Skarbu Państwa. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosiła 6.115 ha.
  • Nadleśnictwo Lubliniec (pod nazwą Czarny Las), powstało w 1921 roku z dawnych lasów państwowych o powierzchni ogólnej 4.182 ha. W 1945 roku, nastąpił dalszy wzrost powierzchni Nadleśnictwa poprzez przyłączenie kompleksów leśnych, stanowiących własność zagranicznych spółek akcyjnych i zaborców niemieckich. W 1949 roku, powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 7.093 ha. W roku 1952 przyłączono do Nadleśnictwa lasy miejskie miasta Lubliniec o powierzchni 1.210 ha.

W roku 1972, na podstawie zarządzenia Nr 45 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15 września 1972 r. zostały rozwiązane Nadleśnictwa: Herby, Panki i Lubliniec, w dotychczasowych granicach utworzono Nadleśnictwo Herby z Obrębami: Herby, Panki i Lubliniec (obecnie Kochanowice).

Warunki geograficzno-przyrodnicze[edytuj | edytuj kod]

Nadleśnictwo Herby położone jest w Małopolskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, w Dzielnicy Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

  • Siedliska leśne: borowe 87%, lokalnie siedliska lasowe i inne,
  • Główne gatunki lasotwórcze: sosna 90%, brzoza 4%, olcha 3%, dąb 2%, świerk 1%,
  • Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, objętych nadzorem Nadleśnictwa wynosi 2.102 ha.
  • Całość lasów znajduje się w II strefie szkodliwego oddziaływania przemysłu.
  • Obszar Nadleśnictwa leży w zlewni rzeki Warty, z jej dopływami: Liswartą, Stradomką, Kanopką i Pankówką,

W Obrębie Herby i Panki cały teren zajmują głównie piaski i na małym obszarze gliny akumulacji lodowcowej, miejscami z wtórnymi utworami wydmowymi. Przeważają ubogie gleby bielicowe (85%), następnie brunatne (10%) oraz pobagienne i zabagnione (5%). Ponad 4.600 ha lasów Nadleśnictwa uznano za ochronne, głównie z powodów krajobrazowych i z uwagi na spełnianie przez nie funkcji lasów masowego wypoczynku. Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa Herby wynosi 52 lata, przeciętny przyrost masy 3,5 m³/ha, a przeciętna zasobność 181 m³/ha.

Ochrona przyrody[edytuj | edytuj kod]

Część nadleśnictwa znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. W jego obrębie znajdują się też dwa rezerwaty przyrody:

W Leśnictwach Blachownia i Lubockie istnieją punkty edukacji ekologicznej.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]