Narodowy Bank Serbii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Narodowy Bank Serbii
Data założenia

1884

Państwo

 Serbia

Siedziba

Belgrad

Prezes

Jorgovanka Tabaković

Rodzaj banku

Bank centralny

Strona internetowa
Narodowy Bank Serbii

Narodowy Bank Serbii (serb. Narodna Banka Srbije/Народна банка Србије) – serbski bank centralny z siedzibą w Belgradzie.

Podstawowym celem działalności Narodowego Banku Serbii (NBS) jest osiągnięcie i utrzymanie stabilnego poziomu cen. NBS przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Serbii. Do zadań banku należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, sprawowanie funkcji nadzoru bankowego, regulowanie działalności na rynku bankowym[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy bank centralny w Serbii – Uprzywilejowany Narodowy Bank Królestwa Serbii – założono w 1884 na wzór instytucji belgijskiej[2].

Po I wojnie światowej i zjednoczeniu Słowian południowych w jedno państwo w 1918 – Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, bank został przemianowany w 1920 roku na Narodowy Bank Królestw Serbów, Chorwatów i Słoweńców[2]. W 1929 wraz z powstaniem Królestwa Jugosławii bank ponownie zmienił nazwę na Narodowy Bank Królestwa Jugosławii a jego głównym celem stało się utrzymanie integralności i wartości waluty Królestwa[2].

Podczas II wojny światowej (od kwietnia 1941 do października 1944) Bank funkcjonował poprzez swój oddział w Londynie[2].

We wrześniu 1946 Bank został znacjonalizowany, zmieniając nazwę na Narodowy Bank Jugosławii[2]. W 2003 roku Bank zmienił nazwę na Narodowy Bank Serbii[2].

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Ustawowymi organami Banku są: Rada Zarządu, Prezes Narodowego Banku Serbii i Rada Prezesa[1].

Rada Zarządu[edytuj | edytuj kod]

Rada Zarządu wyznacza politykę pieniężną i politykę kursu walutowego. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Decyduje o przyznawaniu (cofaniu) licencji bankowych, licencji dla firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów finansowych. Spotkaniom Rady przewodniczy Prezes NBS[1].

Prezes Narodowego Banku Serbii[edytuj | edytuj kod]

Prezes Narodowego Banku Serbii jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe. Prezes NBS odpowiada za realizację polityki banku centralnego, m.in. za wdrażanie w życie decyzji Rady Zarządu[1]. Od sierpnia 2012 roku Prezesem Banku jest Jorgovanka Tabaković (stan na 2018 rok)[3].

Lista Prezesów Banku Serbii[edytuj | edytuj kod]

Lista podana za informacjami na stronie internetowej Banku Serbii[4]:

Rada Prezesa[edytuj | edytuj kod]

Rada Prezesa przyjmuje na wniosek Rady Zarządu i za zgodą rządu określony reżim kursu wymiany dinara. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBS[1].

Skład Rady Prezesa[edytuj | edytuj kod]

Lista podana za informacjami na stronie internetowej NBS w dniu 9 września 2018 roku[5]:

 • Nebojša Savić
 • Stojan Stamenković
 • Miladin Kovačević
 • Nikola Martinović
 • Ivan Nikolić

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Funkcje podstawowe[edytuj | edytuj kod]

Bank emisyjny. Narodowy Bank Serbii ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Serbii. NBS określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu[1].

Bank banków. Narodowy Bank Serbii pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. NBS jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Pełniąc funkcję banku banków, sprawuje kontrolę nad działalnością banków, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego[1].

Centralny bank państwa. Narodowy Bank Serbii prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu oraz realizuje ich zlecenia płatnicze[1]. Do zadań banku należy także prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi oraz prowadzenie działalności dewizowej[1].

Nadzór finansowy. NBS odpowiada za nadzór sektora bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych a także instytucji leasingu finansowego[1].

Działalność dodatkowa[edytuj | edytuj kod]

 • Działalność statystyczna. W ramach działalności statystycznej zbierane, przetwarzane i publikowane są m.in. dane dotyczące: bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, inflacji, statystyk pieniężnych i bankowych[6].
 • Analizy i badania ekonomiczne. NBS prowadzi i wspiera działalność analityczną i badawczą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii i finansów. Wyniki tej działalności publikowane są m.in. w następujących opracowaniach:
  • „Inflation Report” – analiza kwartalna[7]
  • „Annual Financial Stability Report” – publikacja roczna[8]
  • „Monetary Policy Report” – publikacja roczna i półroczna[9]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j Narodowy Bank Serbii: About the NBS. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-06)]. (ang.).
 2. a b c d e f Narodowy Bank Serbii: Tradition of Central Banking. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-03-15)]. (ang.).
 3. a b Narodowy Bank Serbii: Management of the Bank. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-11-07)]. (ang.).
 4. NBS: Governors. [dostęp 2018-09-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-09)]. (ang.).
 5. Narodowy Bank Serbii: Council of the Governor. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-07)]. (ang.).
 6. Narodowy Bank Serbii: Statistics. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-22)]. (ang.).
 7. Narodowy Bank Serbii: Inflation Report. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-27)]. (ang.).
 8. Narodowy Bank Serbii: Main Publications. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-07)]. (ang.).
 9. Narodowy Bank Serbii: Monetary Policy Report. [dostęp 2011-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-18)]. (ang.).