Przejdź do zawartości

Odwzorowanie walcowe równokątne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Świat w odwzorowaniu Merkatora
Zniekształcenia w odwzorowaniu Merkatora
Zniekształcenia w odwzorowaniu Merkatora

Odwzorowanie walcowe równokątne (odwzorowanie Merkatora) – odwzorowanie walcowe Ziemi. Południkom i równoleżnikom odpowiadają odcinki, kąty między nimi są zachowane.

Odwzorowanie na równiku jest dokładne, ale wraz z oddalaniem się od niego błędy rosną, gdyż na odwzorowaniu wszystkie równoleżniki mają te same długości. Prowadzi to do ogromnych deformacji wyglądu obszarów w okolicach bieguna. Z tych powodów jej używanie ma sens tylko w nawigacji, gdyż bardzo łatwo znaleźć na takiej mapie dowolny punkt o zadanych współrzędnych geograficznych oraz wyznaczać azymuty. Do celów geodezyjnych, kartograficznych, katastralnych i gospodarczych, powszechnie wykorzystywane jest zmodyfikowane odwzorowanie Merkatora – wiernokątne walcowe poprzeczne np. w układzie UTM.

Jest to jedno z najstarszych odwzorowań kartograficznych, wynalezione w XVI w. przez flamandzkiego kartografa Gerarda Merkatora, w czasach wielkich odkryć geograficznych, związanych z długimi wyprawami morskimi, kiedy szczególnie ważne było wyznaczanie azymutów, a zatem też wiernokątność mapy.

Zastosowanie:

– mapy lotnicze;
– mapy morskie;
– mapy stref czasowych.

Wzory przekształcające:


przy czym:

długość geograficzna
szerokość geograficzna
południk przechodzący przez środek mapy
– stała skalowania mapy

Wzory odwrotne to:


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]