Współrzędne geograficzne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mapa Ziemi zawiera linie szerokości geograficznej (poziome) oraz linie długości geograficznej (przebiegające między biegunami). Odwzorowanie Eckerta VI ; duża wersja (PDF, 3,43 MB)
Szerokość geograficzna phi (φ) oraz długość geograficzna lambda (λ)

Współrzędne geograficzneszerokość i długość geograficzna wyrażone miarą kąta od początku układu współrzędnych geograficznych. Dla Ziemi początkiem układu jest przecięcie się południka zerowego (Greenwich) z równikiem. Szerokość geograficzną (północ–południe) utarło się oznaczać grecką literą φ, natomiast długość geograficzną (wschód–zachód) – literą λ. Najpierw podaje się szerokość geograficzną, następnie długość geograficzną[1]. Przykładowo współrzędne siedziby Wikimedia Foundation to φ 37° 47′ 21,06″ N, λ 122° 24′ 12,07″ W. Litery oznaczające strony świata mogą być zastąpione znakami "+" (dla północy i wschodu) lub „” (dla południa i zachodu) – wtedy zapis ma postać φ = + 37° 47′ 21,06″, λ = - 122° 24′ 12,07″[1] Zapisy w innych językach podlegają często innym zwyczajom odnośnie do stosowania liter alfabetu greckiego i separatora dziesiętnego.

Tak jak dla wszystkich zapisów miar kątowych – istnieją trzy formy zapisu:

  • stopnie – minuty – sekundy (01° 14' 04,2"),
  • stopnie – minuty (01° 14,07'),
  • stopnie (01,23456°),

przy czym jedynie najmniejsze użyte jednostki (sekundy, minuty lub stopnie) mogą posiadać części ułamkowe.

W nawigacji przyjęto oznaczanie długości geograficznej zawsze (niezależnie od zastosowanego formatu) stopniami oznaczonymi trzema cyframi (z zerem lub zerami wiodącymi), na przykład λ = +001° 02' 03", natomiast szerokość – zawsze dwiema cyframi dla stopni: φ = +02°. Pozwala to na rozróżnienie długości i szerokości jedynie po mierze kąta bez dodatkowych określeń[2].

Jeden stopień (°) w geografii i geometrii dzieli się na 60 minut kątowych, a jedna minuta na 60 sekund kątowych. 1 minuta kątowa koła wielkiego to 1 mila morska.

Pary pojęć ‘minuta’ (w rozumieniu czasu) i ‘minuta kątowa’ oraz ‘sekunda’ (w rozumieniu czasu) i ‘sekunda kątowa’ nie są wewnętrznie tożsame znaczeniowo, gdyż kula ziemska obraca się o 1° w czasie 4 minut (24 godziny × 60 minut = 1440 minut, 1440 minut : 360° = 4 min/°). Zazwyczaj jednak z kontekstu wiadomo, o którą „minutę” lub „sekundę” chodzi.

Symbole minut i sekund kątowych można wprowadzać bezpośrednio z klawiatury – odpowiednio klawiszami: apostrofu ' lub cudzysłowu ", ale w zależności od oprogramowania zostaną wyświetlone albo znaki podstawowe (apostrof prosty lub cudzysłów prosty) albo znaki przekonwertowane do postaci typograficznej (apostrof drukarski lub cudzysłów drukarski). Znaków w postaci drukarskiej, zwanych też apostrofem lub cudzysłowem typograficznym, nie należy stosować, gdyż ich glify bazują wprost na kształcie przecinka, podczas gdy minuty i sekundy kątowe powinny mieć kształt prostych kresek.

W praktyce stosuje się zapis uproszczony (apostrof lub cudzysłów prosty), gdyż takie znaki łatwo uzyskać podczas wpisywania. W zaawansowanej typografii stosowane są znaki klinów (odpowiednio: prim lub bis), ale są to znaki wymagające wiedzy, np. stosowania skrótów klawiaturowych lub szukania w tabeli znaków, a poza tym są to znaki występujące tylko w niektórych fontach. Nota bene te same zasady typograficzne dotyczą miar anglosaskich (minuta = stopa, sekunda = cal).

Zapis uproszczony Zapis typograficzny Zapis niepoprawny
MINUTA KĄTOWA
'

ASCII 39
HTML (dec) '
HTML (hex) '

Unikod U+0027
nazwa ang.:
APOSTROPHE


HTML (dec) ′
HTML (hex) ′
HTML (named) ′
Unikod U+2032
nazwa ang.:
PRIM


HTML (dec) ’
HTML (hex) ’
HTML (named) ’
Unikod U+2019
nazwa ang.:
RIGHT SINGLE QUOTATION MARK

SEKUNDA KĄTOWA
"

ASCII 34
HTML (dec) "
HTML (hex) "
HTML (named) "
Unikod U+0022
nazwa ang.:
QUOTATION MARK


HTML (dec) ″
HTML (hex) ″
HTML (named) ″
Unikod U+2033
nazwa ang.:
BIS


HTML (dec) ”
HTML (hex) ”
HTML (named) ”
Unikod U+201D
nazwa ang.:
RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Navipedia – Nawigacja morska: Podstawowe pojęcia geograficzne, www.navipedia.pl [dostęp 2021-03-01].
  2. Szkoła żeglarstwa 4winds – Nawigacja klasyczna 2/9, www.tawernaskipperow.pl [dostęp 2021-03-01] (pol.).