Okrężnica (anatomia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jelito grube z zaznaczoną kolorem okrężnicą
1. okrężnica wstępująca
2. okrężnica poprzeczna
3. okrężnica zstępująca
4. okrężnica esowata

Okrężnica (łac. colon) – najdłuższa i największa część jelita grubego, dzieląca się na cztery części:

  • wstępującą (wstępnica, okrężnica wstępująca)
  • poprzeczną (poprzecznica, okrężnica poprzeczna)
  • zstępującą (zstępnica, okrężnica zstępująca)
  • esowatą (esica, okrężnica esowata)

Okrężnica wstępująca (colon ascendens) znajduje się po prawej stronie jamy brzusznej. Zaczyna się od jelita ślepego, biegnie pionowo do góry i, zaginając się pod prawym płatem wątroby tzw. zagięciem wątrobowym (flexura coli dextra, flexura coli hepatica), przechodzi w okrężnicę poprzeczną (colon transversum). Poprzecznica biegnie mniej więcej poziomo w stronę lewą, następnie w lewym podżebrzu, pod śledzioną, ostro się zagina tzw. zagięciem śledzionowym (flexura coli sinistra, flexura coli lienalis) i przechodzi w okrężnicę zstępującą (colon descendens). Zstępnica biegnie w dół i przechodzi w esicę (colon sigmoideum) w kształcie pionowej litery S. Esica przechodzi w odbytnicę (rectum).

Charakterystyczną cechą okrężnicy są:

  • taśmy okrężnicy – są to podłużne warstwy błony mięśniowej, ciągnące się równolegle do siebie na całej długości okrężnicy, które nie rozkładają się równomiernie na całym obwodzie
  • wypuklenia okrężnicy – uwypuklenia na zewnątrz
  • wcięcia półksiężycowate – widoczne na zewnątrz wcięcia wynikające z obecności fałdów półksiężycowatych wewnątrz okrężnicy
  • przyczepki sieciowe – małe wypustki błony surowiczej wypełnione tkanką tłuszczową