PKP Cargo Service

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Adres ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
Data założenia 2002
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes Franciszek Kostrzewa
Udziałowcy PKP Cargo (100%)
Nr KRS 0000131988
Zatrudnienie ponad 250 osób
Dane finansowe
Kapitał zakładowy 42 525 000,00 zł
brak współrzędnych
Strona internetowa

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w obsłudze bocznic, utrzymaniu infrastruktury kolejowej, usługach utrzymania wagonów, jak również przewozach kolejowych rzeczy oraz usługach trakcyjnych. Wchodzi ona w skład grupy PKP Cargo.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Spółka PKP CARGO SERVICE sp. z o.o., o pierwotnej nazwie „Agencje Celne PKP CARGO sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, została powołana 26 lutego 2002 r. Pod obecną nazwą spółka występuje od dnia 16 marca 2005 r.

Do 2012 r. Spółka prowadziła sieć agencji celnych i świadczyła usługi graniczne, a także specjalizowała się w logistyce kruszyw. Obecnie, zgodnie z Aktem założycielskim, realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych jak również, na podstawie posiadanych licencji, przewozu kolejowego rzeczy oraz usługi trakcyjne. Stosownie do wydanych przez organy korporacyjne decyzji właścicielskich PKP CARGO SERVICE sp. z o.o., w 2010 roku, rozpoczęła działalność w obszarze usług manewrowych na obszarze bocznic. Została ona ukierunkowana na aktywne uczestnictwo Spółki w postępowaniach przetargowych na kompleksową obsługę bocznic kolejowych. Dokonane zostały niezbędne zmiany w zakresie dostosowania kompetencji organów Spółki do zaciągania zobowiązań wynikających z potrzeb zawieranych umów wykonawczych. Od 2012 r. Spółka realizuje, bądź realizowała przewozy węgla przeznaczonego do przeróbki lub wzbogacania, a także piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego czy odpadów poprodukcyjnych i innych.

Usługi[edytuj | edytuj kod]

OBSŁUGA BOCZNIC (KOMPLEKSOWA)

Działalność związaną z obsługą bocznic PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. rozpoczęła w maju 2010 roku, co jest strategicznym obszarem działalności spółki. Obecnie firma obsługuje ponad 40 bocznic kolejowych, świadcząc usługi dla wielu branż. Uczestniczy w przetargach organizowanych przez przedsiębiorstwa działające w przemyśle górniczym, energetycznym czy kruszywowym. Spółka obsługuje kompleksowo bocznice, wykonując dodatkowe usługi logistyczne (takie jak obsługa wywrotnic wagonowych, gospodarka paliwem energetycznym, utrzymanie infrastruktury etc.) przy bocznicach. Działa na obszarze całego kraju, a w szczególności województw: śląskiego, mazowieckie, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Spółka współpracuje ze sprawdzonymi podwykonawcami, a także największymi przewoźnikami w kraju, oraz posiada własny tabor kolejowy. Pozwala to jej na kompleksową obsługę bocznic kolejowych w zakresie:

 • usług manewrowych na bocznicach,
 • formowania i rozformowania składów pociągów,
 • podstawiania wagonów do załadunku,
 • załadunku i rozładunku,
 • transportu towarów w obrębie bocznicy,
 • transportu odpadów poprodukcyjnych na składowiska,
 • przewozu i obsługi przesyłek niestandardowych, przewozów niszowych,
 • diagnostyki, konserwacji i bieżącego utrzymania infrastruktury bocznicy,
 • opracowania regulaminów i sporządzania dokumentacji przewozowej,
 • obsady stanowisk związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego na bocznicy,
 • kontroli działań oraz poprawności dokumentacji formalnoprawnej.

W związku ze zmianą przepisów prawa, a także wymogów formalnych i technicznych, które muszą spełniać właściciele bocznic, coraz częściej koordynacją prac bocznicowych zajmują się podmioty zewnętrzne. Zwykle odbywa się to na drodze przetargu, rzadziej na mocy dwustronnych porozumień.

Tabor kolejowy to lokomotywy spalinowe i elektryczne (serii SM30, SM42- 6D i SM42 – 6Dg, ST48,, TEM2, ET22) oraz wagonów (serii Eaos – 408Wb, Fas – 418V i Fals – WAP i 440V).

Transport kolejowy[edytuj | edytuj kod]

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. zapewniając realizację kompleksowej obsługi kolejowej, poszerzyła swoje usługi o możliwość realizowania przewozu towarów pociągami towarowymi pomiędzy bocznicami, oraz do odbiorców zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości obsługiwanych bocznic. Obecnie Spółka organizuje głównie przewozy węgla oraz transport odpadów poprodukcyjnych na składowiska, oraz produktów ubocznych spalania przeznaczonych do utylizacji. Wykonywane przez nią przewozy niszowe cechują się specyficznym sposobem realizacji związanym z zastosowaniem odpowiednich dla danego przewozu wagonów i zazwyczaj przewozem na niewielkich odległościach. Spółka realizuje także niszową usługę transportową na infrastrukturze kolejowej prywatnych zarządców infrastruktury.

W ramach konsorcjum z PKP CARGO S.A. (spółka z Grupy, będąca liderem w przewozach kolejowych na rynku), przy jej wsparciu, spółka jest w stanie realizować skomplikowane procesy logistyczne dostaw surowców i materiałów w relacjach krajowych, jak i zagranicznych. W ten sposób działalność wykracza już poza przewozy niszowe, pozwalając na obsługę przewozów na większych odległościach i dla większych wolumenów. Na przestrzeni lat funkcjonowania na rynku kolejowym, PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. wypracowała sobie długotrwałe kontakty z klientami. To z kolei zaowocowało długoletnimi kontraktami handlowymi.


Posiadane licencje:

 • Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w zakresie przewozu rzeczy – WPR/198/2011 – wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Licencja na świadczenie usług trakcyjnych – UPT/199/2011 – wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Licencja nr 0125547 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 • Decyzja Nr 906/OŚ/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zezwalająca na transport odpadów

Posiadane certyfikaty:

 • Certyfikat Bezpieczeństwa – część „A”, potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi. /Nr identyfikacyjny UE: PL 1120160009, Krajowy nr ewidencyjny 0000131988/
 • Certyfikat bezpieczeństwa – część „B”, potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez spółkę w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na sieci wymienionych zarządców, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi. /Nr identyfikacyjny UE: PL 1220160016, Krajowy nr ewidencyjny 0000131988/
 • Certyfikat systemu zarządzania energią – potwierdzający, że System Zarządzania Energią PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 50001:2012 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy oraz realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.
 • Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO/IEC 27001:2013 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.
 • Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO 9001:2015 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej
 • Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania PN-N-18001:2004 i ISO 45001:2018 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej
 • Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Środowiskowego w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO 14001:2015 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.
 • Certyfikat Zarządzania Utrzymaniem (tzw. ECM) potwierdzający spełnienie przez PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. wymagań rozporządzenia 'KE nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r.' Celem systemu certyfikacji jest zapewnienie funkcjonowania Spółki z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie przewozów oraz utrzymania taboru.
 • Certyfikat: Wiarygodności Biznesowej (2015 r.), Gazela Biznesu (2017 i 2019 r.), Solidna Firma (2015-2019 r.)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]