Pierwsze Prezydium

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Russell M. Nelson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od 2018, jeden z członków Pierwszego Prezydium tej wspólnoty religijnej

Pierwsze Prezydium – najwyższy organ zarządzający w wyznaniach zaliczanych do ruchu świętych w dniach ostatnich[1][2][3].

Pochodzenie i ewolucja organu[edytuj | edytuj kod]

Ukształtowało się już w początkach mormońskiej historii. W praktyce prekursorem prezydium jako gremium były odpowiednio stanowiska pierwszego i drugiego starszego, utworzone w dniu zorganizowania Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (6 kwietnia 1830)[4]. Zapowiedziane w objawieniu, które mormoński przywódca miał otrzymać w listopadzie 1831[5], zostało ostatecznie utworzone w pełnym składzie w marcu 1832[6][7][5].

Struktura organizacyjna Pierwszego Prezydium była przedmiotem objawienia[a][8][9][10][11], które Joseph Smith miał otrzymać w 1835[4], zapisanego ostatecznie w rozdziale 107. Nauk i Przymierzy[12]. Niektórzy przywódcy Kościoła, w tym sam Smith, powoływali również dodatkowych doradców[13]. Niektórzy z członków Pierwszego Prezydium nigdy nie wchodzili w skład Kworum Dwunastu Apostołów[14].

W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich[edytuj | edytuj kod]

We współczesnym Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Pierwsze Prezydium jest uznawane za bezpośredniego sukcesora podobnego ciała powołanego niegdyś przez Chrystusa[15]. W pierwotnym składzie Pierwszego Prezydium mieli się znaleźć apostołowie Piotr, Jakub i Jan. Pogląd ten opiera się na mormońskiej interpretacji niektórych ustępów ewangelicznych[16].

Wszyscy członkowie Pierwszego Prezydium są wyświęceni w kapłaństwie Melchizedeka[17], jednym z dwóch typów kapłaństwa powszechnie występujących w Kościele[18]. Jako apostołowie są wybierani pod natchnieniem przez urzędującego proroka (prezydenta). Dzierżą również wszystkie klucze kapłaństwa[19][20]. Zgodnie z doktryną Kościoła mężczyźni zasiadający w Pierwszym Prezydium najczęściej uznawani są za proroków, widzących i objawicieli, podobnie jak członkowie Kworum Dwunastu Apostołów[21]. Nie są przy tym uznawani za nieomylnych[22]. Jako najwyższemu kworum kapłańskiemu wspólnoty przysługuje im tytuł przewodniczących wyższych kapłanów[23][24].

W strukturze organizacyjnej tej wspólnoty religijnej znajduje się przed Kworum Dwunastu Apostołów oraz Prezydium Siedemdziesięciu[25]. Składa się z prezydenta Kościoła oraz jego dwóch doradców[26], niemal zawsze będących także apostołami[27]. Stanowi najwyższe kworum czy też najwyższą radę istniejącą w tej wspólnocie religijnej[19]. Ze względu na swą centralną pozycję w hierarchii Kościoła bywa porównywane do urzędu papieża w Kościele katolickim[28].

Rolą wchodzących doń mężczyzn jest bycie szczególnymi świadkami Jezusa Chrystusa. By wypełnić swoje podstawowe zadanie, jego członkowie zazwyczaj intensywnie podróżują po świecie. Każdorazowo śmierć proroka (prezydenta) Kościoła powoduje automatyczne rozwiązanie Pierwszego Prezydium[29][30], natomiast jego dotychczasowi członkowie powracają na swoje wcześniejsze miejsca w Kworum Dwunastu Apostołów[31][30]. Odtworzone zostaje, czasem w zmienionym składzie osobowym, po wyborze i wyświęceniu oraz ustanowieniu[b][32] nowego przywódcy. Zakres jego zadań i obowiązków jest bardzo szeroki, obejmując w zasadzie wszystkie aspekty ogólnoświatowej działalności Kościoła[30], w tym pracę misjonarską oraz budowę świątyń[17]. Zarezerwowana dlań jest również interpretacja mormońskiej doktryny[33]. Wybór Pierwszego Prezydium jest wyłączną prerogatywą prezydenta, który nie jest związany jakimkolwiek precedensem czy wcześniejszymi ustaleniami[34].

Pierwsze Prezydium nie stanowi jednocześnie grupy mężczyzn o równym sobie statusie i uprawnieniach[16]. Całość władzy spoczywa w rękach prezydenta Kościoła, któremu z kolei podlegają doradcy[16]. Dodatkowo, zgodnie z tradycją, pierwszy doradca ma pierwszeństwo przed drugim[16]. Pod nieobecność prezydenta (proroka) doradcy przewodniczą spotkaniom rad zarządzających Kościołem, jak również konferencjom kościelnym[16]. Jeżeli prorok jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków ze względu na problemy zdrowotne, mogą przejąć jego obowiązki[35], działając w takim przypadku w ścisłej współpracy z Kworum Dwunastu Apostołów[36]. W tym przypadku wszakże prezydent Kościoła pozostaje osobą z ostateczną mocą decyzyjną[14].

Członkowie Pierwszego Prezydium zazwyczaj spotykają się przynajmniej raz w tygodniu w swoim gronie[14]. Odbywają również cotygodniowe spotkania z Kworum Dwunastu Apostołów[14] w świątyni w Salt Lake City[17]. W pierwszy czwartek każdego miesiąca[17] spotykają się także ze wszystkimi przedstawicielami wyższych władz kościelnych[14], przekazując im wówczas informacje o wszelkich istotnych zmianach i innych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Kościoła[14]. Proces decyzyjny w Pierwszym Prezydium opiera się na zasadzie jednomyślności[14].

Od 2018 Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich tworzą kolejno prezydent Kościoła Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks (pierwszy doradca) oraz Henry B. Eyring (drugi doradca)[37].

W Społeczności Chrystusa[edytuj | edytuj kod]

Jako integralna część historii mormonizmu organ ten stanowi część struktury różnych organizmów religijnych wywodzących swój rodowód od Josepha Smitha. Występuje zatem w Społeczności Chrystusa[38][39], do 2001 znanej jako Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich[40][41]. Jest to druga największa denominacja w łonie całego ruchu świętych w dniach ostatnich, zaraz po omówionym powyżej Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich[42].

W tej wspólnocie w skład Pierwszego Prezydium wchodzą kolejno Stephen M. Veazey (prezydent, od 2005)[43], Scott Murphy (doradca, od 2013)[44] oraz Stassi Cramm (doradczyni, jednocześnie posługująca jako przewodnicząca biskupka)[45]. Obecność kobiet w najwyższym kworum kapłańskim Społeczności Chrystusa sięga 2007[46][47].

W Kościele Jezusa Chrystusa[edytuj | edytuj kod]

W Kościele Jezusa Chrystusa, relatywnie niewielkiej wspólnocie, której członków nazywa się niekiedy bikertonitami[48] organ ten funkcjonuje jako Kworum Trzech. Pierwotnie stanowił w niej gremium odrębne od Kworum Dwunastu Apostołów, w harmonii z wzorcem administracyjnym powielanym w wielu innych denominacjach mormońskich. Budziło to jednak kontrowersje i wątpliwości, głównie dlatego, że zwiększało liczbę apostołów do piętnastu. Z biegiem czasu zatem Kworum Trzech zintegrowano z kworum macierzystym, grupującym wyświęconych apostołów. Co za tym idzie, stanowisko prezydenta Kościoła stało się tożsame z funkcją przewodniczącego Kworum Dwunastu Apostołów.

Współcześnie Kworum Trzech Kościoła Jezusa Chrystusa wybierane jest dorocznie przez konferencję generalną Kościoła. Składa się z prezydenta oraz dwóch doradców, żaden z nich jednak indywidualnie nie jest uznawany za proroka[49]. Tworzą je Joel Gehly (prezydent), Peter Scolaro (pierwszy doradca) oraz Frank J. Natoli Jr. (drugi doradca)[50].

W kościołach założonych przez Sidneya Rigdona[edytuj | edytuj kod]

Sidney Rigdon był jedną z najistotniejszych postaci we wczesnej historii świętych w dniach ostatnich. Posługiwał jako doradca w Pierwszym Prezydium, natomiast po śmierci Josepha Smitha próbował bezskutecznie przejąć kontrolę nad Kościołem[51]. Ekskomunikowany przez Brighama Younga, ostatecznie stał za utworzeniem dwóch odrębnych kościołów.

Pierwszy z nich początkowo występował pod nazwą Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Później powrócił do określania się jako Kościół Chrystusa, pragnąć nawiązać w ten sposób do samych korzeni organizacji powołanej przez Smitha[52]. Zaprzestał on jakiejkolwiek aktywności w 1847. Pierwsze Prezydium zachowało w grupie tej swą nadrzędną pozycję, władzę dzieliło wszakże z tak zwaną wielką radą, złożoną z siedemdziesięciu trzech osób[53].

W innych denominacjach ruchu świętych w dniach ostatnich[edytuj | edytuj kod]

Zapoczątkowany przez Josepha Smitha ruch świętych w dniach ostatnich cechuje niezwykle daleko posunięta fragmentaryzacja. Jak wskazano w literaturze, częściowo wynika to z tego, że rozmaite odłamy odwołują się w swej teologii i praktyce do różnych okresów religijnej aktywności Smitha[54]. Innym źródłem głębokich podziałów wśród świętych w dniach ostatnich jest stosunek do poligamii, czyli do nakazu zawierania małżeństw pluralistycznych[55][56]. Fragmentaryzacja szerszej tradycji, obecna we wszystkich jej odłamach, w tym wśród tak zwanych mormońskich fundamentalistów[57], powoduje, iż trudno jest wymienić wszystkie wspólnoty, w których funkcjonuje Pierwsze Prezydium. Jest ich niemniej znacznie więcej niż te opisane powyżej. Występuje chociażby w Przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa założonym przez Eugene'a O. Waltona[58], Kościele Chrystusa - Społeczności Świętych w Dniach Ostatnich[59], Prawdziwym i Żywym Kościele Jezusa Chrystusa w Dniach Końca[60].

Nie we wszystkich kościołach przy tym Pierwsze Prezydium przyjmuje tę samą, zwyczajową formę. W Domu Aaronowym, wspólnocie założonej w 1943 w EskDale w stanie Utah[61], odpowiedzialność za sprawy doczesne i duchowe w organizacji spoczywa na barkach dwóch osób, prezydenta-głównego wyższego kapłana oraz pierwszego wyższego kapłana. Im z kolei podlega urząd drugiego wyższego kapłana. Istnieje możliwość powołania kilku bądź nawet kilkunastu drugich wyższych kapłanów[62]. W Szkole Proroków, założonej przez Roberta C. Crossfielda w Boise w stanie Idaho (1982)[63] kościołem kieruje prorok wspomagany przez sześciu doradców[64].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W mormonizmie objawienie jest pojęciem bardzo pojemnym i wielopoziomowym. Jak wyjaśnił członek Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i specjalista w zakresie mormońskiej doktryny starszy Bruce R. McConkie, każdy prawy, pobożny i posłuszny człowiek ma prawo do osobistych objawień od Boga. Joseph Fielding McConkie dodał, że otrzymywanie osobistych objawień stanowi duchowe prawo każdego świętego w dniach ostatnich. Argumentował dodatkowo, że zabieganie o takowe objawienia jest obowiązkiem wiernego. Osobiste objawienia należy wyraźnie odróżnić od objawień dla Kościoła, które może otrzymywać wyłącznie urzędujący prezydent. W tym konkretnym przypadku mowa jest o drugim typie objawień.
 2. Rozróżnienie między wyświęceniem na konkretny urząd w kapłaństwie a ustanowieniem do związanej z nim funkcji administracyjnej nie wykształciło się w mormońskiej myśli aż do końca XIX stulecia. Za życia Josepha Smitha powszechnie używanym terminem było jedynie wyświęcenie.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, First Presidency, [w:] Gospel Topics [online], churchofjesuschrist.org [dostęp 2021-02-20] (ang.).
 2. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Salt Lake City: Bookcraft, 1958, s. 262.
 3. Crapo 1987 ↓, s. 469.
 4. a b Lawrence R. Flake: Prophets and Apostles of the Last Dispensation. Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2001, s. 3-6. ISBN 1-5734-5797-3.
 5. a b The Joseph Smith Papers: First Presidency. [w:] Glossary [on-line]. josephsmithpapers.org. [dostęp 2021-02-21]. (ang.).
 6. The Joseph Smith Papers, Counselors in Church Presidency Selected, [w:] Events [online], josephsmithpapers.org [dostęp 2021-02-21] (ang.).
 7. Quinn 1994 ↓, s. 41.
 8. Dallin H. Oaks: Revelation. [w:] Speeches [on-line]. byu.edu, 1981-09-29. [dostęp 2022-09-18]. (ang.).
 9. Revelation, [w:] Camille Fronk Olson i inni, LDS Beliefs: A Doctrinal Reference [e-book], Salt Lake City: Deseret Book, 2011, lokalizacja 3736, ISBN 1-60908-059-9.
 10. Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine. Salt Lake City: Bookcraft, 1966, s. 108.
 11. Millet 2014 ↓, s. 11.
 12. Quinn 1994 ↓, s. 45.
 13. Davis Bitton, Thomas G. Alexander: Historical Dictionary of Mormonism Third Edition Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements, No. 89. Lanham, Maryland • Toronto • Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc., 2008, s. 78-79. ISBN 978-0-8108-6251-7.
 14. a b c d e f g Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 513. ISBN 978-0-02-904040-9.
 15. Apostle, [w:] Camille Fronk Olson i inni, LDS Beliefs: A Doctrinal Reference [e-book], Salt Lake City: Deseret Book, 2011, lokalizacja 415, ISBN 1-60908-059-9.
 16. a b c d e Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 512. ISBN 978-0-02-904040-9.
 17. a b c d N. Eldon Tanner: The Administration of the Church. [w:] General Conference [on-line]. churchofjesuschrist.org, 1979. [dostęp 2021-02-21]. (ang.).
 18. 4.0 Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 147, ISBN 978-1-56085-401-2.
 19. a b Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine. Salt Lake City: Bookcraft, 1958, s. 263.
 20. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: First Presidency. [w:] Guide to the Scriptures [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-02-20]. (ang.).
 21. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 327. ISBN 978-0-02-904040-9.
 22. First Presidency of the Church, [w:] Hoyt W. Brewster, Jr., Doctrine & Covenants Encyclopedia Revised Edition [e-book], Salt Lake City: Deseret Book Company, 2012, lokalizacja 1999, ISBN 978-1-60907-141-7.
 23. Apostle, [w:] Camille Fronk Olson i inni, LDS Beliefs: A Doctrinal Reference [e-book], Salt Lake City: Deseret Book, 2011, lokalizacja 411, ISBN 1-60908-059-9.
 24. Apostle, [w:] Camille Fronk Olson i inni, LDS Beliefs: A Doctrinal Reference [e-book], Salt Lake City: Deseret Book, 2011, lokalizacja 413, ISBN 1-60908-059-9.
 25. 4.0 Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 148, ISBN 978-1-56085-401-2.
 26. J. Gordon Melton: Encyclopedia of American Religions, 8th Edition. Detroit: Gale Cengage, 2009, s. 645. ISBN 978-1-4144-1039-5.
 27. First Presidency of the Church, [w:] Hoyt W. Brewster, Jr., Doctrine & Covenants Encyclopedia Revised Edition [e-book], Salt Lake City: Deseret Book Company, 2012, lokalizacja 1998, ISBN 978-1-60907-141-7.
 28. J. Gordon Melton: Encyclopedia of American Religions, 8th Edition. Detroit: Gale Cengage, 2009, s. 639. ISBN 978-1-4144-1039-5.
 29. First Presidency of the Church, [w:] Hoyt W. Brewster, Jr., Doctrine & Covenants Encyclopedia Revised Edition [e-book], Salt Lake City: Deseret Book Company, 2012, lokalizacja 1995, ISBN 978-1-60907-141-7.
 30. a b c Succession in the Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, [w:] The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [online], churchofjesuschrist.org [dostęp 2021-02-21] (ang.).
 31. Davis Bitton, Thomas G. Alexander: Historical Dictionary of Mormonism Third Edition Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements, No. 89. Lanham, Maryland • Toronto • Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc., 2008, s. 78. ISBN 978-0-8108-6251-7.
 32. Chapter 15 "Who Shall Lead the Church?", [w:] Glen M. Leonard, Nauvoo: A Place of Peace, a People of Promise [e-book], Salt Lake City: Deseret Book, 2002, lokalizacja 9739, ISBN 978-1-57008-746-2.
 33. Eric Johnson: First Presidency Definition. [w:] A – Z: A Simple Introduction to Terms Used by Latter-day Saints [on-line]. mrm.org. [dostęp 2021-02-25]. (ang.).
 34. Heath i Heath 1987 ↓, s. 54-5.
 35. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 512-3. ISBN 978-0-02-904040-9.
 36. Russell M. Nelson: Sustaining the Prophets. [w:] General Conference [on-line]. churchofjesuschrist.org, October 2014. [dostęp 2021-02-21]. (ang.).
 37. Kaitlyn Bancroft: New LDS First Presidency announced. [w:] The Daily Universe [on-line]. universe.byu.edu, 2018-01-17. [dostęp 2021-02-20]. (ang.).
 38. Community of Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 480, ISBN 978-1-56085-401-2.
 39. First Presidency. [w:] Community of Christ [on-line]. cofchrist.org. [dostęp 2021-02-20]. (ang.).
 40. Smith 2006 ↓, s. 185.
 41. Community of Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 479, ISBN 978-1-56085-401-2.
 42. Shifting Focus to Global Mormonism The LDS Church in India, [w:] Michael A. Goodman, Mauro Properzi (red.), The Worldwide Church Mormonism as a Global Religion [e-book], Provo: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2016, lokalizacja 408-410, ISBN 978-0-8425-2973-0.
 43. RNS Press Release Distribution Service, Community of Christ president to retire, [w:] Religion News Service [online], religionnews.com, 13 marca 2023 [dostęp 2023-03-16] (ang.).
 44. COUNSELOR TO THE PRESIDENT Scott Murphy. [w:] Community of Christ [on-line]. cofchrist.org. [dostęp 2023-03-16]. (ang.).
 45. World Church Leadership Council. [w:] Community of Christ [on-line]. cofchrist.org. [dostęp 2023-03-16]. (ang.).
 46. Community of Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 481, ISBN 978-1-56085-401-2.
 47. R. Scott Lloyd: Woman in priesthood callings in Community of Christ, including its First Presidency. [w:] Deseret News [on-line]. deseret.com, 2010-05-29. [dostęp 2023-03-23]. (ang.).
 48. Church of Jesus Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 643, ISBN 978-1-56085-401-2.
 49. Church of Jesus Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 644, ISBN 978-1-56085-401-2.
 50. Apostles Messages. [w:] The Church of Jesus Christ [on-line]. thechurchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-02-19]. (ang.).
 51. Lawrence R. Flake: Prophets and Apostles of the Last Dispensation. Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2001, s. 165-168. ISBN 1-5734-5797-3.
 52. Church of Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 58, ISBN 978-1-56085-401-2.
 53. Church of Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 59, ISBN 978-1-56085-401-2.
 54. Part One: Main Entries, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 38, ISBN 978-1-56085-401-2.
 55. Driggs 1991 ↓, s. 44-45.
 56. J. Gordon Melton: Encyclopedia of American Religions, 8th Edition. Detroit: Gale Cengage, 2009, s. 641. ISBN 978-1-4144-1039-5.
 57. Appendix C Fundamentalist Mormon Movement, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 849, ISBN 978-1-56085-401-2.
 58. 6.2. Restored Church of Jesus Christ, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 632-633, ISBN 978-1-56085-401-2.
 59. 4.61.3. Iglesia de Cristo Comunidad de los Santos de los Ultimos Dias, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 373, ISBN 978-1-56085-401-2.
 60. 4.75. True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 400-401, ISBN 978-1-56085-401-2.
 61. 4.23. House of Aaron, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 300, ISBN 978-1-56085-401-2.
 62. 4.23. House of Aaron, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 305, ISBN 978-1-56085-401-2.
 63. 4.55. School of the Prophets, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 354, ISBN 978-1-56085-401-2.
 64. 4.55. School of the Prophets, [w:] Steven L. Shields, Divergent Paths of the Restoration: An Encyclopedia of the Smith–Rigdon Movement [e-book], Salt Lake City: Signature Books, 2021, s. 355, ISBN 978-1-56085-401-2.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]