Podaż pieniądza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Współzależność między wzrostem podaży pieniądza (oś X), a wzrostem inflacji (oś Y) w 2014

Podaż pieniądzailość pieniądza w obiegu. Pojęcie obejmuje zarówno gotówkę, wkłady oszczędnościowe, wkłady terminowe oraz wysoce płynne aktywa finansowe.

Z podażą pieniądza ściśle związany jest termin agregatów pieniężnych, określających różne rodzaje podaży pieniądza w zależności od stopnia ich płynności.

Kontrola podaży pieniądza jest jednym z elementów polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Zwiększanie ilości środka płatniczego przez bank centralny w gospodarce określane jest ekspansywną polityką pieniężną, a zmniejszanie – restrykcyjną. Podaż pieniądza regulowana jest m.in. poprzez określanie poziomu podstawowych stóp procentowych, stopy rezerwy obowiązkowej oraz operacje otwartego rynku (handel papierami wartościowymi prowadzony pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi oraz innymi przedsiębiorcami).

Wskazywanie bezpośrednich związków inflacji z podażą pieniądza było charakterystyczne dla ekonomistów związanych z monetaryzmem.

Metody wpływania na podaż pieniądza przez bank centralny:

 • w celu zwiększenia podaży:
  • obniżenie stopy redyskontowej w celu zwiększenia pożyczek dla banków komercyjnych,
  • zakup rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku,
  • obniżenie poziomu stopy rezerwy obowiązkowej;
 • w celu zmniejszenia podaży:
  • podwyższenie stopy redyskontowej celem zmniejszenia pożyczek dla banków komercyjnych,
  • sprzedaż posiadanych rządowych papierów wartościowych,
  • podwyższenie poziomu stopy rezerwy obowiązkowej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Jan Borowiec: Polityka pieniężna. W: Bolesław Winiarski: Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 359–380. ISBN 978-83-01-14785-3.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]