Polesie Brzeskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Polesie Brzeskie
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

Niż Wschodnioeuropejski

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Polesie

Makroregion

Polesie Zachodnie

Mezoregion

Polesie Brzeskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Białoruś
Ukraina
Polska
:
- woj. lubelskie

Polesie Brzeskie na Białorusi

Polesie Brzeskie (845.17) - mezoregion fizycznogeograficzny na Białorusi, na Ukrainie i we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego położona na wschód od Równiny Kodeńskiej, Zaklęsłości Sosnowickiej, Garbu Włodawskiego, Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej i Pagórów Chełmskich. Na północy styka się z Podlaskim Przełomem Bugu a na południu z Obniżeniem Dubieńskim.

Na terytorium Polski, Polesie Brzeskie stanowi długi (od Woli Uhruskiej po Terespol) i bardzo wąski pas, ciągnący się doliną Bugu wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

Głównymi miastami Polesia Brzeskiego są Brześć (od którego pochodzi nazwa regionu) i Terespol.