Garb Włodawski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Garb Włodawski
Mapa regionu
Megaregion

Niż Wschodnioeuropejski

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Polesie

Makroregion

Polesie Zachodnie

Mezoregion

Garb Włodawski

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. lubelskie

Garb Włodawski (845.15) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, część Polesia Podlaskiego, położona między Zaklęsłością Sosnowicką na północy a Równiną Łęczyńsko-Włodawską na południu.

Region jest płaską wysoczyzną polodowcową, stromo opadającą ku południu, łagodniej ku północy. Podłoże regionu zbudowane jest z zalegającej na kredzie zdenudowanej gliny zwałowej.

Główną rzeką regionu jest Bug. Najważniejszą miejscowością (od której pochodzi nazwa regionu) jest miasto Włodawa.