Prezydent Wrocławia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Wrocławiu
Herb wroclaw.svg
Portal Portal Wrocław

Prezydent Wrocławia – organ wykonawczy Miasta Wrocławia.

Przed II wojną światową nie było urzędu prezydenta miasta, istniał natomiast urząd nadburmistrza.

Bezpośrednio po II wojnie światowej, aż do reformy organów władzy w Polsce w 1950, na urząd ten wyznaczały swoich przedstawicieli bezpośrednio władze centralne. Pierwszym prezydentem był Bolesław Drobner, po nim Aleksander Wachniewski, a następnie Bronisław Kupczyński.

Po reformie w czerwcu 1950 rolę prezydentów miast przejęli przewodniczący Miejskich Rad Narodowych, ten stan rzeczy obowiązywał do grudnia 1973. W czerwcu 1975 połączono Miejską Radę Narodową z Wojewódzką Radą Narodową, a funkcję prezydenta Wrocławia pełnił (do czerwca 1984, kiedy funkcje te ponownie rozdzielono) wojewoda wrocławski.

Począwszy od 4 czerwca 1990 prezydenta Wrocławia wybierała Rada Miasta bezwzględną większością głosów ustawowego swego składu, pochodzącego z bezpośrednich wyborów samorządowych. Pierwszym wybranym w ten sposób prezydentem Wrocławia został Bogdan Zdrojewski (pełnił ten urząd 11 lat, do maja 2001); po nim przez półtora roku prezydentem był Stanisław Huskowski. Od 2002 r. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) wybierani są przez wyborców w wyborach bezpośrednich. Przez cztery kadencje urząd ten piastował (po wygranych wyborach w 2002, 2006, 2010 i 2014) Rafał Dutkiewicz, a od 2018 r. – Jacek Sutryk.

Prezydentowi bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 • Wydział Prawny;
 • Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji;
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Departament Infrastruktury i Transportu;
 • Departament Spraw Społecznych;
 • Departament Prezydenta, w skład którego wchodzą:
 • Wydział Komunikacji Społecznej
 • Biuro Prezydenta
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 • Biuro Rady Miejskiej Wrocławia
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Promocji Miasta i Turystyki
 • Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
 • Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami
 • Zespół Audytu Wewnętrznego

Prezydent nadzoruje Straż Miejską Wrocławia.

Prezydent Wrocławia urzęduje w Nowym Ratuszu w Rynku (adres: Sukiennice 9).

Lista nadburmistrzów, prezydentów i przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej znajduje się w artykule zarządcy Wrocławia.