Przejdź do zawartości

Regent

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Regent – uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków, np. z powodu małoletniości, bezkrólewia, nieobecności w kraju lub poważnej choroby. Okres władzy regenta oraz sama władza regenta to regencja. Regent może być także powołany na okres, w którym tron pozostaje nieobsadzony (np. adm. Miklós Horthy na Węgrzech, Francisco Franco w Hiszpanii, Rada Regencyjna w Polsce).

Rzeczpospolita Obojga Narodów[edytuj | edytuj kod]

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów władzę regenta sprawował prymas nosząc tytuł interrex.

W Rzeczypospolitej przedrozbiorowej mianem regenta określano także urzędnika grodzkiego, zarządzającego kancelarią grodzką, starościńską. Taki urzędnik musiał pochodzić ze stanu szlacheckiego. Od słowa "regent" pochodzi określenie rejent.

Współcześni regenci[edytuj | edytuj kod]

Współcześnie w Liechtensteinie regentem jest książę Alojzy, któremu książę Jan Adam II przekazał w 2004 część kompetencji głowy państwa.

Rada Regencyjna[edytuj | edytuj kod]

Często zamiast jednego jednoosobowego urzędu regenta jest powoływana Rada Regencyjna, wypełniająca kolegialnie jego zadania. Posiada identyczne uprawnienia.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]