Przejdź do zawartości

SOLAS

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
 Zobacz też: Solas.

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.

Została uchwalona w dniu 1 listopada 1974 przez Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczeństwa Życia na Morzu, zwołaną przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Obecnie obowiązująca weszła w życie 25 maja 1980 roku. Od tego czasu wielokrotnie zmieniana poprawkami. Konwencja SOLAS poprzedzona była traktatami z lat: 1914 (po katastrofie RMS Titanic), 1929, 1948 i 1960.

Konwencja SOLAS ma na celu podniesienie bezpieczeństwa życia na morzu przez ustalenie jednolitych zasad i przepisów budowy statków, jak również podaje wzory wystawianych dokumentów.

Rozdziały konwencji[edytuj | edytuj kod]

Załącznik konwencji podzielony jest na następujące rozdziały[1]:

 • Rozdział I – Postanowienia ogólne
 • Rozdział II-1 Budowa – konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne
 • Rozdział II-2 Konstrukcja – ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów
 • Rozdział III Środki i urządzenia ratunkowe
 • Rozdział IV Radiokomunikacja
 • Rozdział V Bezpieczeństwo żeglugi
 • Rozdział VI Przewóz ładunku
 • Rozdział VII Przewóz towarów niebezpiecznych
 • Rozdział VIII Statki z napędem jądrowym
 • Rozdział IX Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statków
 • Rozdział X Środki bezpieczeństwa dla jednostek szybkich
 • Rozdział XI-1 Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu
 • Rozdział XI-2 Środki specjalne dla wzmocnienia ochrony na morzu
 • Rozdział XII Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla masowców
 • Rozdział XIII Verification of Compliance
 • Rozdział XIV System Measures for Ships Operating in Polar Waters

W części 2 konwencji zamieszczono:

 • Załącznik 1 Jednolite światowe wdrożenie zharmonizowanego systemu nadzorów i certyfikacji
 • Załącznik 2 Certyfikaty i dokumenty wymagane na pokładzie statku
 • Załącznik 3 Wykaz rezolucji uchwalonych przez konferencje SOLAS
 • Załącznik 4 Prawidło 12-2 rozdziału II-1 SOLAS

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Zasadniczo wymagania konwencji mają zastosowanie do statków nowo budowanych i nie mają zastosowania do statków już istniejących, z wyjątkiem wymagań retroaktywnych. Obecnie obowiązująca konwencja SOLAS 1974 ma zastosowanie do statków budowanych po 01.09.1984 zgodnie z rezolucją IMO MSC. 1(XLV).

Konwencja ma zastosowanie do statków odbywających podróże międzynarodowe. Jeśli wyraźnie nie powiedziano inaczej, prawidła konwencji nie mają zastosowania do:

 • okrętów wojennych i statków do przewozu wojska,
 • statków towarowych o pojemności brutto mniejszej niż 500,
 • statków bez napędu mechanicznego,
 • statków drewnianych prymitywnej budowy,
 • jachtów rekreacyjnych nie uprawiających żeglugi handlowej,
 • statków rybackich.

Prawidła Konwencji nie mają także zastosowania do statków uprawiających żeglugę wyłącznie na Wielkich Jeziorach Ameryki Północnej i na Rzece Św. Wawrzyńca[2].

Rozdziały III i IV mają zastosowanie do wszystkich statków pasażerskich i wszystkich statków towarowych o pojemności brutto 300 i większej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. International Maritime Organization. [dostęp 2022-04-26].
 2. Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, SOLAS - Tekst jednolity 2015. Kancelaria Sejmu RP, 24 sierpnia 2015. s. 16. [dostęp 2022-04-26].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]