SSE5

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Streaming SIMD Extensions 5 (SSE5) – rozszerzenie listy rozkazów SIMD dostępnych w procesorach x86, zdefiniowane przez firmę AMD 30 sierpnia 2007 roku; pierwszym procesorem implementującym SSE5 będzie „Bulldozer” produkowany od 2011 roku[1]. Szczegóły na temat sposobu kodowania instrukcji zostały zrewidowane w maju 2009, ze względu na lepszą kompatybilność z zestawem instrukcji AVX autorstwa Intela.

SSE5 dodaje 82 nowe rozkazy: 30 działających na liczbach zmiennoprzecinkowych oraz 52 na liczbach całkowitych – w sumie SSE5 składa się ze 170 instrukcji, spośród których wiele zostało zaprojektowanych aby zwiększyć wydajność aplikacji jednowątkowych. Prawie wszystkie wykonują działania arytmetyczne i logiczne na wektorach, tj. mnożenie, dodawanie/odejmowanie lub oba naraz, a także przesunięcia lub obroty bitowe. Są również rozkazy pozwalające zaokrąglać liczby, pobierać część ułamkową, porównywać oraz przepisywać wybrane elementy wektorów.

Część instrukcji przyjmuje 3 argumenty wektorowe, z czego jeden jest argumentem docelowym, tj. do niego wpisywany jest wynik działania (rozwiązanie zapożyczone z architektury RISC). Takie rozwiązanie zwiększa średnią ilość instrukcji na cykl dostępną dla kodu x86[2]. Dotychczas praktycznie wszystkie instrukcje[3], nie tylko SSE, były dwuargumentowe, z czego jeden argument był równocześnie docelowy (nadpisywany) i dlatego w wielu przypadkach musiał zostać uprzednio zapamiętany – zaproponowane rozwiązanie eliminuje przynajmniej jedno przypisanie, co upraszcza i skraca kod programu, a także ma pozytywny wpływ na szybkość obliczeń.

Dzięki wprowadzeniu wieloargumentowych instrukcji możliwe stało się wygodne zrealizowanie instrukcji akumulujących wyniki mnożenia (wektorów lub skalarów liczb całkowitych, bądź zmiennoprzecinkowych) – rozkazy FxMADDxx, FxMSUBxx, PMACxxx, PMADxxx działają według schematu

SSE5 definiuje także nowy typ danych: 16-bitową liczbę zmiennoprzecinkową; na mantysę liczby przeznaczono 10 bitów, na wykładnik 5 bitów, a znak – jeden bit.

AMD twierdzi, że ich instrukcje SSE5 będą zapewniały bardzo duży wzrost wydajnościowy, zwłaszcza w systemach HPC (ang. High Performance Computing), przetwarzaniu multimediów oraz komputerowych systemach bezpieczeństwa. W tych ostatnich nastąpi 5-krotny przyrost wydajności przy szyfrowaniu AES (ang. Advanced Encryption Standard) i 30% wzrost przy przetwarzaniu dyskretnej transformaty kosinusowej (DCT) wykorzystywanej w strumieniach video[2].

Nieścisłość nazw[edytuj | edytuj kod]

Nazwa SSE5 (autorstwa AMD) może sugerować, że zestaw ten zawiera w sobie wszystkie instrukcje zestawu SSE4 (autorstwa Intela). W rzeczywistości tak nie jest, SSE5 nie jest wzbogaceniem SSE4 o nowe instrukcje, a jedynie konkurentem tego drugiego. Podobnie rdzenie procesorów Intela, starsze od Nehalema zawierają tylko część instrukcji SSE4, nazwaną SSE4.1. To stanowi dodatkowe komplikacje dla kompilatorów.

Rozkazy działające na liczbach zmiennoprzecinkowych[edytuj | edytuj kod]

Rozkazy działają na wektorach lub skalarach liczb pojedynczej precyzji (zwykle końcówka mnemonika PS dla wektorów, SS dla skalarów), bądź podwójnej precyzji (PD dla wektorów, SD dla skalarów).

Instrukcja Działanie
COMPD
COMPS
porównanie wektorów
COMSD
COMSS
porównanie skalarów
CVTPH2PS
CVTPS2PH
konwersja pomiędzy liczbami zmiennoprzecinkowymi 16-bitowymi i 32-bitowymi (pojedynczej precyzji)
FMADDPD
FMADDPS
FMADDSD
FMADDSS
rozkazy czteroargumentowe instr dest, src1, src2, src3, wykonują:
dest := src1 * src2 + src3
FMSUBPD
FMSUBPS
FMSUBSD
FMSUBSS
rozkazy czteroargumentowe wykonują: dest := src1 * src2 - src3
FNMADDPD
FNMADDPS
FNMADDSD
FNMADDSS
rozkazy czteroargumentowe wykonują: dest := -(src1 * src2) + src3
FNMSUBPD
FNMSUBPS
FNMSUBSD
FNMSUBSS
rozkazy czteroargumentowe wykonują: dest := -(src1 * src2) - src3
PERMPD
PERMPS
utworzenie wektorów z dwóch innych; istnieje możliwość wyboru na jakich pozycjach w wektorze wynikowym mają pojawić się elementy z wektorów źródłowych; można również ustalić jakie dodatkowe działania mają zostać przeprowadzone na każdym z wynikowych elementów:
 • zmiana znaku
 • wartość bezwzględna
 • ujemna wartość bezwzględna
 • wpisanie stałej: lub
FRCZPD
FRCZPS
FRCZSD
FRCZSS
obliczenie części ułamkowej
ROUNDPD
ROUNDPS
ROUNDSD
ROUNDSS
zaokrąglenie liczb

Rozkazy działające na liczbach całkowitych[edytuj | edytuj kod]

Rozkazy działają na wektorach liczb całkowitych 8-bitowych (końcówka mnemonika B dla liczb ze znakiem, UB bez znaku), 16-bitowych (W/UW), 32-bitowych (D/UD) i 64-bitowych (Q/UQ).

Instrukcja Działanie
PCMOV warunkowe przesłanie, realizuje działanie operatora warunkowego
PCOMB
PCOMW
PCOMD
PCOMQ
porównanie liczb ze znakiem; dostępne relacje:
 • mniejszy
 • mniejszy lub równy
 • równy
 • większy lub równy
 • różny
 • prawda (różny od zera)
 • fałsz (równy zero)
PCOMUB
PCOMUW
PCOMUD
PCOMUQ
porównanie liczb bez znaku
PHADDBD
PHADDBW
PHADDBQ
PHADDWD
PHADDWQ
PHADDDQ
dodawanie dwóch lub czterech sąsiednich elementów (liczby ze znakiem)
PHADDUBD
PHADDUBQ
PHADDUBW
PHADDUDQ
PHADDUWD
PHADDUWQ
dodawanie dwóch lub czterech sąsiednich elementów (liczby bez znaku)
PHSUBBW
PHSUBDQ
PHSUBWD
odejmowanie dwóch lub czterech sąsiednich elementów (liczby ze znakiem); dla czterech liczb wykonywane jest działanie
PMACSDD
PMACSDQH
PMACSDQL
PMACSWD
PMACSWW
rozkazy czteroargumentowe instr dest, src1, src2, src3 wykonujące działanie dest := (src1 * src2) + src3 – wyniki są wprost kopiowane
PMACSSDD
PMACSSDQH
PMACSSDQL
PMACSSWD
PMACSSWW
rozkazy czteroargumentowe instr dest, src1, src2, src3 wykonujące działanie dest := (src1 * src2) + src3 – wyniki są nasycane
PMADCSWD podobne do ww, z tym że przed po przemnożeniu wektorów, sąsiednie elementy wyniku pośredniego src1 * src2 są do siebie dodawane, i dopiero ten wektor jest dodawany do src3
PMADCSSWD wykonuje to samo działanie, co PMADCSWD, z tym, że wyniki są nasycane
PPERM działanie rozkazu jest analogiczne do PERMPS/PERMPD, z tą różnicą, że operuje na poziomie bajtów; możliwe są również modyfikacje wynikowych bajtów: negacja, negacja bitowa, negacja bitowa liczby przeciwnej, ustawienie wszystkich bitów na: 0, 1, najstarszy bit lub zanegowany najstarszy bit
PROTB
PROTW
PROTD
PROTQ
obrót bitowy
PSHAB
PSHAW
PSHAD
PSHAQ
przesunięcie arytmetyczne w prawo
PSHLB
PSHLW
PSHLD
PSHLQ
przesunięcia w lewo
PTEST testowanie masek bitowych; realizuje to samo działanie co rozkaz PTEST zdefiniowany w SSE4

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Joel Hruska: AMD Fusion now pushed back to 2011. Ars Technica, 14 listopada 2008. (ang.).
 2. a b Ashlee Vance: AMD plots single thread boost with x86 extensions. The Register, 30 sierpnia 2007. (ang.).
 3. Spośród rozkazów CPU jedynie rozkaz imul posiada wersję trójargumentową, wśród rozkazów SSE zaledwie kilka.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • AMD64 Technology, 128-Bit SSE5 Instruction Set (43479), sierpień 2007