Tabela równań termodynamicznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Niniejsza strona stanowi zwięzłe zestawienie obowiązujących w termodynamice równań i wielkości.

Wielkości[edytuj | edytuj kod]

Zmienne sprzężone
   p Ciśnienie V objętość
   T Temperatura S Entropia
   μ Potencjał chemiczny N lub n Liczność materii wyrażona jako liczba cząstek lub moli
Potencjały termodynamiczne
   U Energia wewnętrzna A Energia swobodna
   H Entalpia G Entalpia swobodna
Własności materiałów
   ρ Gęstość
   CV   Pojemność cieplna (przy stałej objętości)
   CP   Pojemność cieplna (przy stałym ciśnieniu)
    Izotermiczny Współczynnik ściśliwości
    Adiabatyczny Współczynnik ściśliwości
    Współczynnik Rozszerzalności cieplnej
Inne zmienne konwencjonalne
   w Praca
   q Ciepło
Stałe
   kB Stała Boltzmanna
   R Stała gazowa

Niżej przedstawione równania ułożone są tematycznie

Pierwsza zasada termodynamiki[edytuj | edytuj kod]


Należy zwrócić uwagę, iż symbol oznacza, że q i w nie są funkcjami stanu, a funkcjami procesu, gdzie and różniczkami niezupełnymi.

W niektórych dziedzinach jak np. chemia fizyczna, dodatnia praca jest tradycyjnie rozumiana jako praca wykonana przez otoczenie nad układem, a pierwsza zasada jest wyrażona wówczas jako .

Entropia[edytuj | edytuj kod]Własności kwantowe[edytuj | edytuj kod]


  Cząstki rozpoznawalne
  Cząstki nie dające się rozróżnić wielojądrowy 
 jednojądrowy


N jest liczbą cząstek, Z jest funkcją podziału, h jest stałą Planck'a , I jest momentem bezwładności, Zt jest Ztranslacji, Zv jest Zdrgań, Zr jest Zrotacji

Procesy kwazistatyczne i procesy odwracalne[edytuj | edytuj kod]


Pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu[edytuj | edytuj kod]


Pojemność cieplna przy stałej objętości[edytuj | edytuj kod]


Entalpia[edytuj | edytuj kod]


Energia swobodna[edytuj | edytuj kod]


Entalpia swobodna[edytuj | edytuj kod]


Relacje Maxwella[edytuj | edytuj kod]

Procesy przyrostowe[edytuj | edytuj kod]

Ściśliwość przy stałej temperaturze[edytuj | edytuj kod]


Inne związki[edytuj | edytuj kod]Tabela równań dla gazu idealnego ()[edytuj | edytuj kod]

Stałe ciśnienie Stała objętość Izoterma Adiabata
Zmienna
Praca
Pojemność cieplna, or or
Energia wewnętrzna,Entalpia,
Entropia

Inne użyteczne tożsamości[edytuj | edytuj kod]


Dowód #1[edytuj | edytuj kod]

Jest to przykład wykorzystujący wyżej przedstawioną metodę:

 ;

Dowód #2[edytuj | edytuj kod]

Inny przykład: