Twierdzenie Gaussa-Wantzela

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Poniższa tabela zawiera liczby boków, dla wszystkich wielokątów foremnych dających się skonstruować cyrklem i linijką, mniejsze od miliona:
3=20×3
4=22
5=20×5
6=21×3
8=23
10=21×5
12=22×3
15=20×3×5
16=24
17=20×17
20=22×5
24=23×3
30=21×3×5
32=25
34=21×17
40=23×5
48=24×3
51=20×3×17
60=22×3×5
64=26
68=22×17
80=24×5
85=20×5×17
96=25×3
102=21×3×17
120=23×3×5
128=27
136=23×17
160=25×5
170=21×5×17
192=26×3
204=22×3×17
240=24×3×5
255=20×3×5×17
256=28
257=20×257
272=24×17
320=26×5
340=22×5×17
384=27×3
408=23×3×17
480=25×3×5
510=21×3×5×17
512=29
514=21×257
544=25×17
640=27×5
680=23×5×17
768=28×3
771=20×3×257
816=24×3×17
960=26×3×5
1020=22×3×5×17
1024=210
1028=22×257
1088=26×17
1280=28×5
1285=20×5×257
1360=24×5×17
1536=29×3
1542=21×3×257
1632=25×3×17
1920=27×3×5
2040=23×3×5×17
2048=211
2056=23×257
2176=27×17
2560=29×5
2570=21×5×257
2720=25×5×17
3072=210×3
3084=22×3×257
3264=26×3×17
3840=28×3×5
3855=20×3×5×257
4080=24×3×5×17
4096=212
4112=24×257
4352=28×17
4369=20×17×257
5120=210×5
5140=22×5×257
5440=26×5×17
6144=211×3
6168=23×3×257
6528=27×3×17
7680=29×3×5
7710=21×3×5×257
8160=25×3×5×17
8192=213
8224=25×257
8704=29×17
8738=21×17×257
10240=211×5
10280=23×5×257
10880=27×5×17
12288=212×3
12336=24×3×257
13056=28×3×17
13107=20×3×17×257
15360=210×3×5
15420=22×3×5×257
16320=26×3×5×17
16384=214
16448=26×257
17408=210×17
17476=22×17×257
20480=212×5
20560=24×5×257
21760=28×5×17
21845=20×5×17×257
24576=213×3
24672=25×3×257
26112=29×3×17
26214=21×3×17×257
30720=211×3×5
30840=23×3×5×257
32640=27×3×5×17
32768=215
32896=27×257
34816=211×17
34952=23×17×257
40960=213×5
41120=25×5×257
43520=29×5×17
43690=21×5×17×257
49152=214×3
49344=26×3×257
52224=210×3×17
52428=22×3×17×257
61440=212×3×5
61680=24×3×5×257
65280=28×3×5×17
65535=20×3×5×17×257
65536=216
65537=20×65537
65792=28×257
69632=212×17
69904=24×17×257
81920=214×5
82240=26×5×257
87040=210×5×17
87380=22×5×17×257
98304=215×3
98688=27×3×257
104448=211×3×17
104856=23×3×17×257
122880=213×3×5
123360=25×3×5×257
130560=29×3×5×17
131070=21×3×5×17×257
131072=217
131074=21×65537
131584=29×257
139264=213×17
139808=25×17×257
163840=215×5
164480=27×5×257
174080=211×5×17
174760=23×5×17×257
196608=216×3
196611=20×3×65537
197376=28×3×257
208896=212×3×17
209712=24×3×17×257
245760=214×3×5
246720=26×3×5×257
261120=210×3×5×17
262140=22×3×5×17×257
262144=218
262148=22×65537
263168=210×257
278528=214×17
279616=26×17×257
327680=216×5
327685=20×5×65537
328960=28×5×257
348160=212×5×17
349520=24×5×17×257
393216=217×3
393222=21×3×65537
394752=29×3×257
417792=213×3×17
419424=25×3×17×257
491520=215×3×5
493440=27×3×5×257
522240=211×3×5×17
524280=23×3×5×17×257
524288=219
524296=23×65537
526336=211×257
557056=215×17
559232=27×17×257
655360=217×5
655370=21×5×65537
657920=29×5×257
696320=213×5×17
699040=25×5×17×257
786432=218×3
786444=22×3×65537
789504=210×3×257
835584=214×3×17
838848=26×3×17×257
983040=216×3×5
983055=20×3×5×65537
986880=28×3×5×257

Twierdzenie Gaussa-Wantzela – twierdzenie geometrii euklidesowej, które mówi, że n-kąt foremny daje się skonstruować za pomocą cyrkla i linijki, jeżeli n jest liczbą postaci 2^k\cdot p_1\cdot p_2\dots\cdot p_s, gdzie p_1,\ p_2,\ \dots p_s,\ są różnymi liczbami pierwszymi Fermata. Jak dotąd znane jest tylko 5 liczb pierwszych Fermata: F_0=3, F_1=5, F_2=17, F_3=257, F_4=65537 i nie wiadomo czy jest ich więcej.

W szczególności we wzorze może być s=0 (wielokąty o liczbie boków będącą potęgą dwójki są konstruowalne) lub k=0 (twierdzenie obejmuje także wielokąty o nieparzystej liczbie boków). Tak więc, konstruowalne są m.in. pięciokąt (k=0,\ s=1,\ p_1=F_1) i sześciokąt foremny (k=1,\ s=1,\ p_1=F_0), ale już nie siedmiokąt.

Historia[edytuj | edytuj kod]

W starożytności matematycy potrafili konstruować za pomocą cyrkla i linijki n-kąty foremne dla n postaci 2^k,\ 3\cdot 2^k,\ 5\cdot 2^k i 3\cdot5\cdot2^k.

W roku 1796 Gauss skonstruował siedemnastokąt foremny[1], a w roku 1801 udowodnił, że warunek podany w twierdzeniu jest wystarczający dla przeprowadzenia konstrukcji. Przypuszczał też, że jest to warunek konieczny, jednak dowodu nie podał. W roku 1837 wykazał to Pierre Wantzel.

257-kąt foremny skonstruowano w 1832 roku. Sposób konstrukcji klasycznej 65537-kąta foremnego po raz pierwszy opublikował nauczyciel gimnazjum Johann Gustav Hermes w 1894. Sama konstrukcja zajmuje 200 stron, Hermes pracował nad nią przez 10 lat.

Związek z trójkątem Pascala[edytuj | edytuj kod]

Jedynymi znanymi konstruowalnymi wielokątami foremnymi o nieparzystej liczbie boków są te, których liczba boków jest dzielnikiem 2^{32}-1=3 \cdot 5 \cdot\ 17 \cdot 257 \cdot 65537, tj. 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255, 257, ..., 4294967295 (z wyjątkiem 1). William Watkins zauważył, że liczby tego ciągu zapisane w systemie binarnym, znajdują się w pierwszych 32 wierszach trójkąta Pascala mod 2:

     1 = 1
     3 = 11
     5 = 101
    15 = 1111
    17 = 10001
    51 = 110011
    85 = 1010101
    255 = 11111111
    257 = 100000001
    771 = 1100000011
   1285 = 10100000101
   3855 = 111100001111
   4369 = 1000100010001
   13107 = 11001100110011
   21845 = 101010101010101
   65535 = 1111111111111111
   65537 = 10000000000000001
  196611 = 110000000000000011
  327685 = 1010000000000000101
  983055 = 11110000000000001111
  1114129 = 100010000000000010001
  3342387 = 1100110000000000110011
  5570645 = 10101010000000001010101
 16711935 = 111111110000000011111111
 16843009 = 1000000010000000100000001
 50529027 = 11000000110000001100000011
 84215045 = 101000001010000010100000101
 252645135 = 1111000011110000111100001111
 286331153 = 10001000100010001000100010001
 858993459 = 110011001100110011001100110011
1431655765 = 1010101010101010101010101010101
4294967295 = 11111111111111111111111111111111

Następny wiersz w tym ciągu, 4294967297, jest kolejną liczbą Fermata: F5 = 232 + 1. Ponieważ jednak nie jest ona liczbą pierwszą (4294967297 = 641 · 6700417), nie można skonstruować wielokąta o takiej liczbie boków.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 1. Witold Więsław: Matematyka i jej historia. Opole: Wydawnictwo NOWIK, 1997. ISBN 83-905456-7-5.
 2. John H. Conway, Richard K. Guy: Księga liczb. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. ISBN 83-204-2366-X.

Przypisy

 1. Konstrukcja jest przedstawiona na stronie [1]