Przejdź do zawartości

Trójkąt Pascala

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Trójkąt Pascala – trójkątna tablica liczb:

 0           1
 1          1  1
 2         1  2  1
 3        1  3  3  1
 4       1  4  6  4  1
 5      1  5  10 10  5  1
 6     1  6  15 20 15  6  1
 7    1  7  21 35 35  21 7  1
 8   1  8  28 56 70 56  28 8  1
 9  1  9 36  84 126 126 84 36 9  1
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Każda liczba w trójkącie jest sumą dwóch liczb znajdujących się bezpośrednio nad nią

Na bokach trójkąta znajdują się liczby 1, a pozostałe powstają jako suma dwóch bezpośrednio znajdujących się nad nią[1]. Liczby stojące w n-tym wierszu to kolejne współczynniki dwumianu Newtona – rozwinięcia Na przykład:

 • w trzecim wierszu trójkąta mamy 1, 3, 3, 1.

Inaczej: licząc miejsca w wierszu i kolumnie od zera, liczba stojąca na miejscu k w wierszu n jest równa współczynnikowi dwumianowemu, oznaczanemu symbolem Newtona

Przykład: W wierszu 5 na miejscu 2 stoi 10 co jest właśnie równe

Uważa się, że trójkąt ten został odkryty na przełomie XI i XII w. przez Chińczyków i niezależnie przez Omara Chajjama. W XVII w. matematyk francuski Blaise Pascal połączył studia nad prawdopodobieństwem z tym trójkątem, osiągając tak znakomite wyniki, że trójkąt ten nazwany został trójkątem Pascala.

Własności trójkąta[edytuj | edytuj kod]

Sumy liczb w poziomych rzędach to kolejne potęgi liczby 2
Wyróżnione elementy trójkąta Pascala podzielne przez 3
 • Na skrajnych bocznych (zerowy) rzędach trójkąta są jedynki.
 • W kolejnym (pierwszym) skrajnym bocznym rzędzie są kolejne liczby naturalne (1, 2, 3, 4,...).
 • W drugim rzędzie różnice między sąsiednimi liczbami są kolejnymi liczbami naturalnymi (są to liczby trójkątne). Liczby trójkątne podają liczbę okręgów ułożonych w kształt trójkąta (1, 3, 6, 10,...).
 • W trzecim liczby piramidalne, podają liczbę kulek ułożonych czworościan foremny (1, 4, 10, 20, 35,...).
 • W czwartej liczbę kul w „czworościanie” w przestrzeni czterowymiarowej.
 • Uogólniając, w n tym rzędzie bocznym znajdują się liczby n-komórkowe.
 • Wracając do rzędu zerowego i uogólniając możemy policzyć liczbę elementów w trójkącie w przestrzeni jedno- i zerowymiarowej.
 • Sumy liczb w poziomych rzędach to kolejne potęgi liczby 2.
 • Każdy element trójkąta zawiera liczbę różnych dróg, jakimi można do niego dotrzeć z wierzchołka poruszając się do sąsiednich elementów w lewo w dół oraz w prawo w dół.
 • Po usunięciu z trójkąta wszystkich liczb parzystych pozostałe liczby nieparzyste układają się w geometryczny wzór trójkąta Sierpińskiego. Podobna prawidłowość zachodzi także dla dowolnych liczb naturalnych:
 0           1                   #
 1          1  1                 #  #
 2         1  2  1               #    #
 3        1  3  3  1             #  #  #  #
 4       1  4  6  4  1           #        #
 5      1  5 10 10  5  1         #  #      #  #
 6     1  6 15 20 15  6  1       #    #    #    #
 7    1  7 21 35 35 21  7  1     #  #  #  #  #  #  #  #
 8   1  8 28 56 70 56  28 8  1   #                #
 9  1  9 36 84 126 126 84 36  9  1 #  #              #  #
 • Suma kwadratów wszystkich elementów wiersza o numerze n (numerując od zera) jest równa środkowemu elementowi wiersza 2n.

Zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Biologia[edytuj | edytuj kod]

W genetyce w odniesieniu do genów kumulatywnych. Biorąc co drugi wiersz zaczynając od wiersza drugiego (1:2:1) trójkąt pokazuje stosunki rozszczepień w przypadku cech determinowanych przez geny kumulatywne[2].

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka[edytuj | edytuj kod]

Każdy współczynnik obrazuje liczbę dróg, którymi można dojść od wierzchołka do danego punktu – ma to wykorzystanie przy analizie prawdopodobieństwa przy użyciu Deski Galtona[3].

Programy obliczające[edytuj | edytuj kod]

Animacja trójkąta Pascala w reprezentacji binarnej.

Przykład prostej (ale nieekonomicznej) funkcji rekurencyjnej w języku Pascal, obliczającej element trójkąta Pascala. Wzór wynika z definicji rekurencyjnej elementów trójkąta.

function pascal(n,k:integer):integer;
begin
 if (k=0) or (k=n) then
   pascal := 1
 else
   pascal := pascal(n-1, k-1) + pascal(n-1,k);
end;

Przykład drzewa Pascala napisany w języku C++, n – liczba wierszy, tablica zwraca wartość współczynnika w zadanym wierszu i kolumnie:

 long long **trojkatPascala;
 trojkatPascala= new long long *[n];
 for (int j=0;j<n;j++)
 {
  trojkatPascala[j]=new long long [j+1];
  trojkatPascala[j][0]=1;
  trojkatPascala[j][j]=1;

  for (int i=0; i<j-1; i++)
   trojkatPascala[j][i+1]=trojkatPascala[j-1][i]+trojkatPascala[j-1][i+1];
 }

A oto przykład programu w Pythonie wypisującego liczby z trójkąta Pascala dla zadanej liczby rzędów:

def write_list(list):
  print(' '.join([str(item) for item in list]).center(30))

x = input("Podaj liczbe poziomow: ")
line = [1]
write_list(line)
for i in range(int(x) - 1):
  next_line = [1]
  for j in range(len(line) - 1):
    next_line.append(line[j] + line[j + 1])
  next_line.append(1)
  line = next_line
  write_list(line)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Pascala trójkąt, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-03-12].
 2. dr Henryk St. Różański: Geny polimeryczne w Wykłady z przedmiotu: Genetyka i parazytologia lekarska. [dostęp 2011-05-20].
 3. Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula: Modelowanie rzeczywistości. Warszawa: Prószyński i S-ka SA, 2002, s. 36. ISBN 83-7255-103-0.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]